90lecie OSP Wierzba 16 05 2023 8618 | GALERIA | Tegoroczne obchody świętego Floriana – patrona strażaków odbyły się 7 maja 2023 roku w Nowej Wsi i połączone były z 90-leciem powstania tamtejszej jednostki OSP.

Jednostka OSP w Nowej Wsi została założona w 1932 roku przez Wojciecha Podskarbiego i Jana Kołcza. Prezesami byli kolejno:Wojciech Podskarbi, Józef Czabała, Adolf Pawelczyk,

Józef Zańko, Tomasz Turek, Piotr Goch i Mieczysław Dudek. Funkcję naczelników pełnili: Jan Kołcz, Ireneusz Dudek, Stanisław Głąb, Marian Soboń, Ryszard Zańko, Tomasz Turek i Leszek Podskarbi

Skład obecnego zarządu:

Mieczysław Dudek- Prezes

Leszek Podskarbi- Naczelnik

Wojciech Dudek- skarbnik

Andrzej Goch- gospodarz

Na przestrzeni tych lat wybudowano remizę, która została zmodernizowana w ostatnich latach, podobnie jak i jej otoczenie. Jednostka posiada samochód strażacki marki Volkswagen, pompę japońską, oraz pompę szlamową .Jednostka uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych zajmując czołowe miejsca.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Komendanta Gminnego OSP druha Stanisław Dusznika Prezesowi Zarządu Powiatowego OSP RP w Zamościu druhowi Stanisławowi Grześko.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który powitał wszystkich, a zwracając się do strażaków powiedział między innymi : „Dziękuje za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach, chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie. Życzę by wysiłek, który podejmujecie dla ratowania bliźnich, był zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania”

Listy gratulacyjne z okazji jubileuszu 90-lecia jednostki OSP Nowa Wieś wręczyli obecni na uroczystości zaproszeni goście: Teresa Hałas- Poseł na Sejm RP, Jerzy Chróścikowski- Senator RP, Stanisław Grześko Starosta Zamojski, młodszy brygadier Przemysław Ilczuk w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu, Marzena Rusztyn w imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu, oraz płk Mieczysław Skiba.

Mszę Świętą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił ks. dziekan Mirosław Sawka.

W czasie niedzielnych uroczystości wyróżniający się strażacy otrzymali odznaczenia i medale.

Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:

Medal Złoty:

 1. Ilczuk Przemysław OSP Wierzba
 2. Jachorek Krzysztof OSP Stary Zamość
 3. Goch Piotr OSP Nowa Wieś
 4. Dudek Wojciech OSP Nowa Wieś
 5. Dudek Mieczysław OSP Nowa Wieś

Medal Srebrny:

 1. Cieślak Andrzej OSP Chomęciska Małe
 2. Bęcal Urszula OSP Chomęciska Małe
 3. Sałamacha Paweł OSP Udrycze
 4. Goździuk Ryszard OSP Stary Zamość
 5. Hałas Andrzej OSP Podstary Zamość
 6. Rusztyn Rafał OSP Chomęciska Duże

Medal brązowy:

 1. Kiszka Wojciech OSP Krasne
 2. Florek Łukasz OSP Wierzba
 3. Sołowiej Krzysztof OSP Wierzba
 4. Podskarbi Leszek OSP Nowa Wieś
 5. Goch Jarosław OSP Nowa Wieś
 6. Głąb Stanisław OSP Nowa Wieś
 7. Turek Mariusz OSP Nowa Wieś

odznaki „wzorowy strażak”.

 1. Jaworski Sylwester OSP Krasne
 2. Dudka Karol OSP Wierzba
 3. Czarny Zbigniew OSP Wierzba
 4. Bielecki Paweł OSP Wierzba
 5. Pawelczyk Michał OSP Nowa Wieś
 6. Goch Grzegorz OSP Nowa Wieś
 7. Pastuszak Kamil OSP Stary Zamość
 8. Woźniak Dawid OSP Majdan Sitaniecki
 9. Kowalczyk Mateusz OSP Chomęciska Duże

Z okazji Jubileuszu 90- lecia powstania jednostki OSP Nowa Wieś w imieniu Samorządu Gminy, oraz Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Stary Zamościu dyplomy za wieloletnia służbę otrzymali : Piotr Paruch, Tomasz Turek, Zbigniew Tkaczyk, Grzegorz Kawala, Andrzej Goch, Krzysztof Goch i Piotr Goch.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z Izbicy pod kierunkiem Józefa Czugały.

Fot. J. Czarny, oprac. E.Czarny

spotkanie z B Dużynska 09 05 2023 8804 | GALERIA | 9 maja 2023 roku w Filii bibliotecznej w Udryczach odbyło się spotkanie autorskie z panią Barbarą Dużyńską, autorką książki poświęconej historii tworzenia ruchu oświatowego i społecznego we wsi Udrycze na przełomie XX wieku pt. „Siejba Udrycka”. Jest to druga pozycja w Jej dorobku literackim. Pierwszą książkę napisała wspólnie z Adamem Mazurkiem, poświęconą historii powstania Kolonii Wisłowiec na tle dziejów jednej rodziny pt. „Łańcuszek pokoleń- kropla dziejów”

Obie pozycje są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu.

„Siejbę Udrycką” pani Barbara oparła na materiałach pozyskanych od państwa Ostowiczów. Był to pamiętnik, który przez 34 lata prowadził mieszkaniec Udrycz Karol Skowron, urodzony w 1898 roku, oraz na zapisie dźwiękowym 76- letniego także mieszkańca Udrycz, skrzypka, twórcę ludowego, bajarza i poety Stanisława Barańskiego. Jest to zapis wspomnień z konkursu jaki ogłosiło w 1976 roku Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie pt. „Moja wieś dawniej i współcześnie”. Autorka zamieściła w książce obszerne fragmenty tego zapisu. Publikacja jest wzbogacona o zdjęcia archiwalne, oraz kserokopię pierwszego numeru kwartalnika „Skrzat Udrycki” z 1918 roku. Znajdziemy tu także rozdział poświęcony twórczości literackiej mieszkańców Udrycz z początku XX wieku.

Istnieje możliwość zakupu powyższej pozycji w GBP Stary Zamość.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

niedziela palmowa 02 04 2023 8246 | GALERIA | Zwana również Niedzielą Męki Pańskiej, została ustanowiona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to mieszkańcy witali Go machając gałązkami palmowymi. Jest to jednocześnie początek Wielkiego Tygodnia.

Zgodnie z tradycją także wierni z parafii Stary Zamość przyszli w tym dniu do kościoła z palmami, które są symbolem odradzającego się życia. Przyniesione w tym dniu są poświęcone i przechowywane przez cały rok w domach, by strzegły ich mieszkańców od nieszczęść.

Częścią starozamojskiej tradycji jest tego dnia uroczysta procesja „po kluczu” z palmami.

W tym roku do konkursu „Palma 2023” zgłosiło się 17 delegacji z kilkumetrowymi barwnymi palmami. Były to : Koła Gospodyń Wiejskich z Wierzby, Starego Zamościa, Nowej Wsi, Chomęcisk Małych, Chomęcisk Dużych, Ruskich Piask, Wisłowca, Deszkowice Kolonii i „Swojaki z Tarzymiech, uczniowie i harcerze ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Tarzymiechach, sołectwa: Ruskie Piaski i Borowina, stowarzyszenia: „Ludzie z Pasją” i Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Activum, oraz osoby indywidualne pani Dorota Kurzak i Phillip i Anna Sahajko.

Tej barwnej procesji przewodził ks. dziekan Mirosław Sawka, który także odprawił Mszę Świętą, podczas której został odczytany ewangeliczny opis Męki Pańskiej.

Po Mszy Świętej ks. dziekan i Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński wręczyli przedstawicielom poszczególnych delegacji, które wykonały palmy, pamiątkowe dyplomy i puchary za udział.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

wystawa wielkanocna 8243 mini | GALERIA | Już tradycyjnie biblioteka szkolna w Wierzbie i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu zorganizowały konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej w Wierzbie na kartę świąteczną- symbol Świąt Wielkanocnych. Jego rozstrzygnięcie odbyło się w piątek 31 kwietnia 2023 roku. Ogółem wpłynęło 80 prac .

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanych z tematyką Świąt Wielkanocnych, aktywizacja dzieci i młodzieży do twórczego myślenia, oraz inwencja twórcza.

Jego przedmiotem było wykonanie pracy plastycznej w formie kartki świątecznej z wykorzystaniem symboli związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, w dowolnej technice plastycznej. Dostarczone prace były ocieniane w czterech kategoriach wiekowych.

W pierwszej kategorii wiekowej (3-4 latki i klasy 0) Komisja przyznała:

I miejsca:Krzysztof Piwowarek - 0B, Joanna Antoszek - OP3, Leon Pieczykolan - OP3, Bartek Derkacz - 0B,Zofia Winiarczyk - 0B, Barbara Winiarczyk - 0B,

Nadia Podolak- 0A, Lena Grosman- 0A, Kinga Duda- 0A,Anna Pokrywka - 0 SP.Udrycze

I Nikodem Kaczmarczyk 0 SP.Udrycze

II miejsca otrzymali: Filip Czarnecki - OP3, Izabela Mazurek - 0B, Karol Antoszek- OP2 i

Jagoda Smyk- OP1

III miejsca: Weronika Hałas- OP3, Mikołaj Zaprawa - OP3, Mikołaj Derkacz - OP1,

Michał Jóźwiak- OP2, Franciszek Węgorowski- 0A, Zosia Pastuszak - 0A i 

Zuzanna Antoszek 0B.

Wyróżnione otrzymali: Szymon Pałka - OP3, Grzegorz Tchórz - OP3 Laura Podgórska- OP1

Amelia Piwowarek OP2, Szymon Pieczykolan - 0A, Maja Pieczykolan - 0A,Natalia Mróz- 0A

Gabriela Lichota- 0A, Emilia Zaprawa - 0A, Dawid Kwitek- 0B i Anthony Sahajko - 0B.

W drugiej kategorii wiekowej (klasy I-III) przyznano następujące miejsca:

I miejsca: Krystian Smyk- IA, Martyna Teterycz- kl IIIA, Phillip Sahajko - kl III B,

Emilia Drozdalska- III A, Antoni Gabryel - II B, Mateusz Oryszczak- I B, Natan Dybiec- IA

II miejsca: Klaudia Czugała- II B, Igor Pastuszak- III A, Bartosz Czarnecki- IIA, Gabriela Baj- I B, Piotr Jóźwiak – IA i Dominika Szubtarska - IA

III miejsca: Szymon Biały- III B, Łucja Mróz - II A, Lena Piróg - II B, Miłosz Witkowski- kl.II SP. Udrycze, Lena Zaleska- III A.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Dominik Kukułowicz- I A, Hanna Pałka -I A,

Igor Podgórski – I B, Oliwia Lubaś- I B, Nikola Kołdziejczyk -I B, Zuzanna Dyrkacz- II A,

Marta Mazurek - II A, Szymon Mociak -II, Oskar Lewandowski- kl.IIA, Nikola Piwowarek- kl.II A, Maja Kanarek- II B, Filip Kukułowicz- kl III B, Agata Tchórz- III B, Laura Sidor -kl.III A, Amelia Waszak- III A, Wiktoria Pokrywka- kl. I SP.Udryczei Oskar Sałamacha- kl.II SP.Udrycze.

W trzeciej kategorii wiekowej (klasy IV-VI) Komisja przyznała:

I miejsca: Klaudia Kusa- kl.V B, Krystian Kusy -V B i Lena Derkacz -kl. V A

II miejsca: Jan Tchórz- kl. IVA, Paulina Teterycz- kl. VIA, Kinga Pokrywka- IVB i 

Alan Przytuła - kl.VIA

III miejsca: Jagoda Złotnik- kl VA, Oliwia Sałamacha - kl.VIA i Maja Kołodziejczyk kl VA

W czwartej kategorii wiekowej (klasy VII-VIII) przyznano I miejsce dla Mileny Denkiewicz z - kl. VII.

Prace pokonkursowe można obejrzeć na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu i Szkole Podstawowej w Wierzbie.

Wszyscy nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny