warsztaty 10 11 2022 6564 | GALERIA | Batik- technika malarska polegające na nakładaniu wosku i farby na tkaninę. Właśnie taka technika była zastosowana podczas warsztatów, które odbyły się w sobotę 19 listopada 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu. Poprowadziły je panie z Fundacji Sztukateria Idealna z Zamościa.

Swoje prace panie uczestniczące w warsztatach wykonywały na białym płótnie, na którym znajdował się rysunek naszkicowany ołówkiem. Pierwszy etap pracy najbardziej pracochłonny polegał na nałożeniu na rysunek za pomocą pędzelka ciekłego wosku. Następnie na całość nakładamy dowolny barwnik, który wniknie w te miejsca gdzie nie ma wosku. Całość przecieramy białym papierem, następnie za pomocą gorącego żelazka i papieru prasujemy tkaninę. Robimy to do chwili aż papier będzie czysty (bez wosku). Po wyprasowaniu przechodzimy już do ostatniego etapu, którym za pomocą barwników do tkanin jest barwienie (dowolnymi kolorami) rysunku do chwili aż uzyskamy pożądany efekt.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

obchody 10 11 2022 6423 | GALERIA | Obchody Święta Niepodległości odbyły się, najpierw w kościele parafialnym w Starym Zamościu a następnie na cmentarzu z pierwszej wojny światowej na Pańskiej Dolinie, gdzie po krótkiej modlitwie i odczytaniu Apelu Pamięci zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przez poszczególne delegacje.

W kościele uroczystości rozpoczęły się od krótkiego koncertu z pieśniami patriotycznymi w wykonaniu zespołu Echo, działającemu w GOK Stary Zamość. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który powiedział miedzy innymi: „Odzyskanie suwerenności, to owoc wysiłków podejmowanych na wielu polach: politycznym, militarnym, dyplomatycznym i duchowym. Różne były osobowości głównych twórców naszej niepodległości, mieli oni wspólna cechę- bezinteresowna miłość do Polski. Polacy chcieli być niezależni od innych, jak widać tego myślenia brakuje dużej części polskich „elit”.

Następnie została odprawiona Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny przez ks. dziekana Mirosława Sawkę i ks. Krzysztofa Hawro. Ks. Krzysztof wygłosił kazanie, w który odniósł się do obchodzonego święta „Gromadzimy się dziś na uroczystej Eucharystii, by modlić się w intencji naszej Ojczyzny, która 104 lata temu odzyskała niepodległość. Przychodzimy dziś do ołtarzy Pańskich, by wypełnić wolę św. Jana Pawła II Ziemio Polska, ziemio Ojczysta ! Zjednocz się przy Chrystusowej Eucharystii ! „ W dalszej części homilii zwracając się do zebranych powiedział: „Musimy dziś przyjąć życie takie, jakie jest ale jutro możemy i musimy uczynić lepszym niż jest dzień dzisiejszy ! Przyszłość Polski leży w naszych dłoniach ! Niech więc z wiary naszej życie weźmie ta, co nie zginęła- Ojczyzna nasza, której na imię Polska ! Musimy jako ludzie wiary trwać mężnie na modlitwie i prosić Boga w każdej potrzebie”

Nawiązując do czasów współczesnych dodał „Dziś na naszych oczach toczy się też dyskusja czy Bogu należy się w ogóle miejsce w życiu społecznego naszego narodu, czy też nie. Czy religia powinna być nauczana w szkole czy też nie. I jak w pałacu Piłata decydowano o życiu i śmierci Syna Bożego, tak dziś możni tego świata decydują o miejscu Boga i wielkich symboli religijnych w przestrzeni publicznej”.

W uroczystościach uczestniczyli: poczty sztandarowe kombatanckie, szkolne i OSP, oraz druhowie z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej naszej gminy.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

wystawa 10 11 2022 6524 | GALERIA | 29 października 2022 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Ilustracja do wybranego wiersza o jesieni” zorganizowanego dla dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie przez bibliotekę szkolną i Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Zamościu. Jego celem jest poznanie, rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno języka literackiego, oraz rozwijanie wrażliwości i estetyki.

Ogółem wpłynęło 51 prac, które oceniała Komisja konkursowa pod względem pomysłowości, oryginalności pracy, oraz estetyki wykonania.

I miejsca przyznano dla:

Dawid Hałas II b do wiersza Z. Dąbrowskiej „Pani jesień”

Franciszek Gabryel III b do wiersza M. Konopnickiej „Jesienią”

Marta Mazurek II a

Maja Furmanek II B do wiersza A. Wareckiej „Jesień chodzi po lesie”

Phillip Sahajko III b do wiersza M. Konopnickiej „Jesienią”

II miejsca

Lena Piróg II b do wiersza D. Wawiłow „Człowiek ze złotym parasolem”

Brajan Kapica IIb do wiersza H. Januszewskiej „Hafciarka jesienna”

Kamil Kuryło II b do wiersza D. Gellner „Jesienny pociąg”

Krzysztof Rogoża II b- do wiersza M. Terlikowskiej „Jestem jesień”

Matyna Teterycz IIIa do wiersza E. Szelburg-Zarembiny „Jesienne liście”

III miejsca

Marlena Torbińska II b do wiersza Z. Dąbrowskiej „Pani jesień”

Szymon Mociak II a do wiersza B. Forma „Jesienne liście”

Klaudia Malinowska- Waszak IIb do wiersza E. Szelburg-Zarembiny „Jesienne liście”

Szymon Ziarkiewicz IIa do wiersza Z. Dąbrowskiej „Pani jesień”

Maja Kanarek III do wiersza D. Wawiłow „Jesienią”

Hanna Sędłak II Filia Udrycze do wiersza „Jesienne humory”

Wyróżnienia otrzymali

Jagoda Pawlasiuk III b

Agata Tchórz IIIb

Kornelia Koper III b

Michał Kowal I

Emilia Maluga II a

Wiktoria Pokrywka I

Julia Kosmala II

Oskar Sałamacha II

Sandra Mazurek IIb

Dominika Król III a

Martyna Palichleb IIIa

Specjalne wyróżnienie przyznano uczniom kl .Ia :

Szymon Złotnik, Maja Tywoniuk, Hanna Pałka ,Dominik Kukułowicz, Marcel Cieślak, Dominika Szubtarska, Amelia Jakimiak ,Lena Gil.

Specjalne wyróżnienie poza konkursowe przyznano dla Oddziału przedszkolnego Filia Udrycze:

Natan Kulas, Ania Pokrywka, Dominik Kulas, Nikodem Kaczmarczyk,

Hania Kosmala, Kuba Kosmala, Oliwia Kabarowska, Marysia Wrębiak.

Wszystkie wymienione osoby otrzymały od organizatorów drobne nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace można obejrzeć na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

konkurs recytatorski 07 11 2022 6371 | GALERIA | W poniedziałek 7 listopada 2022 roku odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu XIV Konkurs Recytatorski „W świecie poezji” Jego celem jest popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie uzdolnień recytatorskich, a także rozbudzanie wrażeń na piękno poezji, oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Wzięło w nim udział 101 osób, które występowały w trzech grupach wiekowych: I grupa to dzieci z przedszkola i klas 0. II grupa to dzieci z klas I- III, a III grupa wiekowa to młodzież z klas IV- VIII. W pierwszej i drugiej grupie wiekowej uczestnicy prezentowali jeden wiersz, zaś w trzeciej dwa wiersze, lub jeden wiersz i fragment prozy.

Każdy z uczestników otrzymywał pamiątkowy dyplom i drobny upominek ufundowany przez GOK Stary Zamość, zaś zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stary Zamościu.

Komisja oceniająca konkurs przyznała następujące miejsca:

W pierwszej grupie wiekowej I miejsca zdobyli: Emilia Blonka za utwór J. Brzechwy „Samochwała” i Zuzia Kalman za utwór J. Brzechwy „Psie smutki” z przedszkola OP2 i Kinga Duda z klasy 0 a, która zaprezentowała wiersz D. Wawiłow „Szybko”.

II miejsca zajęły: Nikola Bojar z przedszkola OP2, która przedstawiła wiersz J. Brzechwy „Niezapominajki” i Aleksandra Winczewska z klasy 0 a za wiersz J. Brzechwy „Samochwała”

III miejsca: Krzysztof Piwowarek z klasy 0 b za wiersz J. Brzechwy „Żuk” i Dawid Kwitek z klasy 0 b za wiersz J. Brzechwy „Tańcowała igła z nitką”

Wyróżnienia w tej kategorii przyznano dla: Michała Baran z przedszkola OP3 za recytację wiersza J. Tuwima „Dwa Michały”, Franciszkowi Węgorowskiemu z klasy 0 a za przedstawienie utwory D. Gellner „Bosa osa”, oraz Zosi Pastuszak z klasy 0 a za interpretację utworu K. Tuwima „Okulary”

W drugiej kategorii wiekowej Komisja przyznała I miejsca: Jagoda Pawlasiuk z klasy III b, która powiedziała utwór D. Wawiłow „Jak tu ciemno”, Zofia Adamczuk z Tarzymiech za wiersz J.Tuwima „Okulary” , Natalia Nizioł z Tarzymiech za wiersz J. Brzechwa „Na straganie” i Lidia Łagoda także z Tarzymiech za wiersz J. Brzechwy „Na straganie”

II miejsca zajęli: Olga Tchórz z klasy III a za wiersz K. Nowackiej „Kotek i słowiki”, Natalia Hanaka z klasy II a za wiersz J. Brzechwy „Grzyby”, Agata Winiarczyk z Tarzymiech za wiersz J. Brzechwy „Arbuz” i Natalia Blonka z klasy I a za wiersz J. Tuwima’ Spóźniony słowik”

III miejsca zajęły: Domina Szubtarska z klasy I a za wiersz W. Chotomskiej „Neonowa krowa”, Lena Piróg z klasy II b za wiersz J. Brzechwy „Sum” i Emilia Maluga z klasy II a za wiersz J. Brzechwy „Żaba”.

Wyróżnienia otrzymali : Karol Kierepko z klasy I b za wiersz A. Karcz „Las”, Marlena Torbińska z klasy II b za wiersz J. Brzechwy „Ptasie plotki”, Emilia Drozdalska z klasy III A za wiersz A. Edyk „Babcia Gosia” i Paulina Włoch z klasy III z za wiersz W. Chotomskiej „Staszek”

W trzeciej kategorii wiekowej Komisja przyznała I miejsca dla: Emilii Pawlasiuk z klasy VIII b za interpretacje wierszy W. Szymborskiej „Prospekt” i J. Kulmowej „Chodźmy na gdyby”, Mai Bojar z klasy z klasy V b za wiersze: P. Gołucha „Zadanie domowe” i L.J. Kerna „O rodzicach” i Hannie Strug z klasy VIII a za interpretacje utworów A. Mickiewicza „Śmierć pułkownika” i fragmentu „Pana Tadeusza”.

Miejsca II przyznano: Kacprowi Kiszczakowi z klasy VI a za wiersze D. Wawiłow „Wędrówka” i J. Tuwima „Dwa wiatry”, oraz Martynie Palichleb z klasy VI a za wiersze T. Różewicza ‘Bursztynowy ptaszek” i J. Słowackiego „W pamiętniku Zosi Bobrówny”.

III miejsca otrzymali: Amelia Kalman z klasy VIII a za wiersze W. Szymborskiej „Nic dwa razy” i „Miłość od pierwszego wejrzenia”, oraz Maja Węgorowska z klasy VII a za wiersz J. Kochanowskiego „Na zdrowie” i J. Tuwima „Dwa wiatry”

Przyznano w tej kategorii dwa wyróżnienia dla Leny Derkacz za wiersze H. Zielińskiej „Mój kumpel” i W. Chotomskiej „Muzyka Pana Chopina”, oraz dla Pauliny Teterycz za wiersz J. Kulmowej „Ballada o pięciu nudnych”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

zaduszki strazackie 06 11 2022 6282 | GALERIA | W niedzielę 6 listopada 2022 roku w kościele parafialnym w Starym Zamościu o godzinie 10 została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłych strażaków z naszej gminy i parafii. Odprawił ją ks. dziekan Mirosław Sawka. Podczas uroczystości na którą przybyli druhowie strażacy na czele z Wójtem Gminy Stary Zamość Waldemarem Raczyńskim. Zapalili oni symboliczne znicze, oddając tym samym hołd pamięci tych co odeszli do wieczności.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny