igzyska wierzba 05 09 2022 5962 | GALERIA | I Igrzyska Zamojszczyzny Pamięci Powstania Zamojskiego odbyły się 9 września 2022 roku w Starym Zamościu w 80 rocznicę Powstania Zamojskiego, które było odpowiedzią na przymusową niemiecka akcje wysiedlania terenów Zamojszczyzny.

Partnerem wydarzenia był Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość. Patronat nad tym wydarzeniem objął Sławomir Zawiślak- Poseł na Sejm RP. Pomysłodawca tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, które w swojej ofercie skierowanej do dzieci i młodzieży ma zawody sportowe, zachęcające młodych ludzi do uczczenia w ten sposób Powstania Zamojskiego.

Wsparcia finansowego Igrzyskom udzieliła firma PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. W ramach zawodów uczestnicy rywalizowali w 5 dyscyplinach, rozegranych na stadionie w Wierzbie, hali sportowej w SP Wierzba i sali widowiskowej GOK: biegi przełajowe, piłka nożna, piłka siatkowa, wielobój sprawnościowy i szachy.

Igrzyska poprowadził pan Konrad Firek. Nad ich sprawnym przebiegiem czuwali sędziowie z Okręgowego Związku Piłki Nożnej (Andrzej Swacha, Ernest Grela, Paweł Bajwoluk) i z Okręgowego Związku Lekkoatletyki w Zamościu.

Na zakończenie Igrzysk najlepsi zawodnicy otrzymali z rąk Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka i Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego: dyplomy, medale, puchary i nagrody rzeczowe.

Niektóre wyniki

Piłka nożna młodsi: I miejsce SP Wierzba

                                   II miejsce SP Nr 9 Zamość

Piłka nożna starsi: I miejsce SP Nr 2 Zamość

                                 II miejsce SP Wierzba

Najlepszy bramkarz: Wojciech Kuś- SP Nr 9 Zamość

Najlepszy piłkarz- Michał Antoszek- SP Wierzba

Piłka siatkowa dziewcząt: I miejsce SP Nr 8 Zamość

                                               II miejsce SP Wierzba

Sztafeta klasy 4-6 : I miejsce SP Nr 9 Zamość

                                 II miejsce SP Wierzba

                                 III miejsce SP Wierzba

Sztafeta klasy 7-8: I miejsce SP Nr 2 Zamość

                               II miejsce SP Wierzba

                               III miejsce SP Wierzba

Dziewczęta z klas 4-6 na 600 m: I miejsce SP Nr 9 Zamość

                                                         II miejsce SP Wierzba

Chłopcy z klas 4-6 na 600 m.: I miejsce SP Nr 9 Zamość

                                                   II miejsce SP Wierzba

Dziewczęta z klas 7-8 na 800 m: I miejsce SP Nr 2 Zamość

                                                         II miejsce SP Wierzba

                                                       III miejsce SP Nr 9 Zamość

Chłopcy z klas 7-8 na 1000 m : I miejsce SP Wierzba

                                                     II miejsce SP Nr 2 Zamość

 

 

narodowe czytanie 05 09 2022 5849 | GALERIA | Początkiem romantyzmu w Polsce było wydanie 200 lat temu w Wilnie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Zwracając się w liście zachęcającym do włączenia się w akcję Prezydent RP Andrzej Duda napisał: „Wierzę, że wspólna lektura utworów naszego narodowego wieszcza na nowo ukaże fenomen polskiego romantyzmu i wzbogaci jubileuszowe obchody o ważną refleksję nad naszą kulturą i historią. Chciałbym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie jeszcze bardziej umocniło jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie. I żeby – jak zawsze – było dla nas wspólnym świętem czytelnictwa”

Akcja Narodowego Czytania po raz pierwszy została zorganizowana w 2012 roku i wtedy także czytano utwór Adama Mickiewicza, a był to „Pan Tadeusz”

Tegoroczne czytanie tradycyjnie odbyło się także w Starym Zamościu. Wspólne czytanie „Ballad i romansów” odbyło się na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas VII i VIII, a utwory czytały: ich koleżanki Julka i Emilka, oraz Dyrektor Szkoły Barbara Smyk, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Elżbieta Czarny i nauczyciel Agnieszka Bochniak. Uczestnicy wysłuchali utworów: „To lubię”, „Pani Twardowska”, „Lilije” i „Świteziankę”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

dozynki Udrycze 04 09 2022 5789 | GALERIA | W niedzielę 4 września 2022 roku mieszkańcy Udrycz obchodzili dożynki parafialne. Mszę Świętą dziękczynną odprawił ks. Jerzy Pytlik, który powiedział „Dzisiaj przezywamy święto- święto plonów. Dziękujemy za błogosławieństwo dotykające naszych pól. Modlimy się za to żeby chleba nie zabrakło na naszych stołach”.

Dary w postaci chleba, kwiatów, oraz misternie uwitych wieńców dożynkowych przyniosły do kościoła dwie delegacje mieszkańców: Udrycze Koniec i Udrycze Wola.

Rośnie chleb, biały chleb,

Pod niebem jak cisza łagodnym,

Żeby nikt, nigdy już

Nie był złakniony i głodny.

Te i inne pieśni mogliśmy usłyszeć podczas krótkiego występu słowno-muzycznego w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Udryczanki, oraz dzieci pod kierunkiem pani Beaty Majkut.

Wymownym symbolem dziękczynnym był podział przyniesionych bochenków chleba między uczestników dożynek. Słodki poczęstunek dla wszystkich przygotowały panie z Udrycz Woli.

W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

na cmentarzu 83rocznica 01 09 2022 5755 | GALERIA | 83 lata temu 1 września 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny napadły na Polskę. Jest to tragiczna data w dziejach naszej ojczyzny. Jak powiedział w wygłoszonej homilii podczas Mszy Świętej odprawionej na cmentarzu w Starym Zamościu ks. Paweł Obirek nawiązując   do tamtych tragicznych wydarzeń, o których Niemcy chcieli by zapomnieć zakłamują historię. „Chrystus mówi, że trzeba przebaczać. Przebaczenie to nie zapomnienie. Pamiętajmy o tych którzy polegli w obronie naszej ojczyzny, należy im się cześć i chwała. Módlmy się za naszą ojczyznę, za młodzież, która jest jego przyszłością i abyśmy mogli cieszyć się wolnością pokoju”

Po Mszy Świętej odprawionej przez ks. Dziekana Mirosława Sawkę, ks. P:awła Obirka i ks. Krzysztofa Hawro jej uczestnicy udali się do kwatery żołnierskiej, gdzie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Wśród składających byli kombatanci, młodzież szkolna, oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Przewodniczący Rady Gminy Szczepan Ziemiński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

dozynki gminne 28 08 2022 5194 | GALERIA | Odbyły się one w niedzielę 28 sierpnia 2022 roku na stadionie w Wierzbie. Uroczystość rozpoczęła się od przejścia korowodu dożynkowego. W tym roku wzięła w nim udział rekordowa ilość delegacji, bo aż 18. Były to : KGW Chomęciska Duże, KGW Stary Zamość, Zespół Śpiewaczy Udryczanki, KGW Wierzba, KGW Wisłowiec Kolonia, KGW „Swojaki” Tarzymiechy Trzecie, KGW Wisłowiec, Sołectwo Ruskie Piaski, Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Activum, KGW Ruskie Piaski, Stowarzyszenie Ludzi z Pasją, KGW Krasne, KGW Chomęciska Małe, KGW Nowa Wieś, KGW Deszkowice Kolonia, Sołectwo Borowina, KGW Tarzymiechy Pierwsze i Sołectwo Udrycze Koniec. Korowód poprowadzili starostowie tegorocznych dożynek Beata Kapuśniak z Chomęcisk Dużych i Mirosław Dudka z Wierzby.

Przedstawiciele poszczególnych miejscowości składali na ręce gospodarzy dożynek Wója Gminy Waldemara Raczyńskiego i ks. Dziekana Mirosława Sawki dary w postaci chleba i okazałych wieńców dożynkowych. Następnie odbyła się Msza Święta w podziękowaniu za pomyślnie ukończone żniwa i w intencji rolników, odprawiona przez ks. Dziekana Mirosława Sawkę. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Hawro, który powiedział nawiązując do niedzielnej uroczystości „ Przychodzimy dzisiaj przed Chrystusowy ołtarz, przynosząc piękne żniwne korony. Plon, niesiemy plon, w gospodarza dom… bo Bóg jest pierwszym Gospodarzem tej ziemi. Dlatego w to dożynkowe święto zawołam za świętym Pawłem: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście! Nie gaście ducha, który przypomni Wam, że pierwszym Gospodarzem waszych pól i sadów jest Bóg!

Dziękujemy dziś właśnie Bogu za każdą kromkę chleba, którą codziennie spożywamy i za ludzi, którzy pracują, abyśmy ten chleb mieli. Składając dziś na ołtarzu te żniwne wieńce starajmy się szanować ten chleb, który mamy, traktujmy go jak najcenniejszy skarb od Boga pochodzący i z pracy ludzkiej nam dany”

Wójt Gminy Waldemar Raczyński zwracając się do zebranych złożył życzenia  zdrowia, wszelkiej pomyślności, oraz spełnienia pokładanych nadziei, że nadchodzący czas będzie czasem korzystnych przemian, służących polskiej wsi, że ciężka praca rolnika będzie przynosiła godne dochody i pozwoli na godne życie.

Krótko przedstawił także najważniejsze inwestycje, jakie ostatnio, dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu zostały zrealizowane i jakie będą realizowane w najbliższym czasie na terenie naszej gminy. Życzenia dla rolników przekazali także przybyli goście: Teresa Hałas -Poseł na Sejm RP, Krzysztof Gałaszkiewicz- Dyrektor ARiMR, równocześnie radny województwa lubelskiego, Krzysztof Rusztyn- Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego.

Tradycyjnie odbył się także konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Pieśni dożynkowe i nie tylko zaprezentowały zespoły działające przy GOK Stary Zamość; Zespół Śpiewaczy Udryczanki, Zespół Wokalny Echo i Chór Starozamojski.

Po części obrzędowej dożynek odbyła się część rozrywkowa. Najpierw można było wziąć udział w konkursach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu. Następnie zagrała Kapela ze Szczebrzeszyna, po której odbył się koncert pań z zespołu „Gdzie diabeł nie może”. Od godziny 20 do późnych godzin nocnych można było bawić się przy muzyce prezentowanej przez Dj Astero i zespołu Albik.

W czasie niedzielnych uroczystości można było odwiedzać stoiska z wiejskim jadłem i rękodziełem. Najmłodsi mogli bezpłatnie skorzystać z urządzeń rekreacyjnych.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny