com 20 09 2023 1535 | GALERIA | W środę 20 września 2023 roku w Wierzbie miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo powstałego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego. Powstało ono w budynku po byłej piekarni przejętej przez gminę od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

Koszt inwestycji wyniósł 3.070.000 zł. z czego dofinansowanie z programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 2.918.000 zł. , środki budżetu gminy 152.000 zł.

Powierzchnia użytkowa Centrum to 400 m ², przeznaczone są one dla 20 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dla 6 osób na pobyt całodobowy i 14 osób na pobyt dzienny.

Centrum dysponuje w pełni wyposażoną salą rehabilitacyjną, salami zajęć, oraz miejscami odpoczynku. Oferować będzie ponad to wsparcie psychologa i opiekę pielęgniarską. W ramach pobytu dziennego uczestnicy będą mogli korzystać z usługi transportowej, dwóch posiłków, usług fizjoterapeutycznych i zajęć z terapeutą zajęciowym.

Z uwagi na centralne położenie placówki uczestnicy placówki będą mogli skorzystać z oferty kulturalnej GOK i powstającej obok Mediateki, obiektu sportowego i siłowni zewnętrznej.

Podczas otwarcia Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński powiedział między innymi:

„Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne jest reakcją naszego samorządu na potrzeby osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jest elementem budowania kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych.

Chcemy, żeby osoby niepełnosprawne otrzymały wsparcie tutaj na miejscu, w swoim środowisku, wśród swoich bliskich i znajomych, bo to jest dla nich bardzo ważne.”

Poświęcenia budynku dokonał ks. Dziekan Mirosław Sawka.

W uroczystości uczestniczyli: Sławomir Zawiślak-Poseł na Sejm, Krzysztof Gałaszkiewicz- Dyrektor ARiMR w Lublinie i Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Wojciech Zbiegień- Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Monika Zawiślak- Kierownik Delegatury UW w Zamościu, Witold Marucha- Wicestarosta Zamojski , Krzysztof Rusztyn- Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego, Jacek Adamczuk- Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego Solidarności Rolników Indywidualnych, Dariusz Zagdański- Radny Miasta Zamość, Joanna Mazurek- Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Izbicy, ks. Jerzy Pytlik- Proboszcz Parafii Udrycze, Szczepan Ziemiński- Przewodniczący Rady Gminy Stary Zamość wraz z radnymi i sołtysami, druhowie strażacy na czele z Prezesem Wacławem Mrozem i Komendantem Stanisławem Dusznikiem, Anna Zagdańska- Skarbnik Gminy, Janusz Czarny- Sekretarz Gminy, oraz kierownicy jednostek Urzędu Gminy.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

dozynki Udrycze 13 08 2023 1440 | GALERIA |

                 Te polne kwiaty i wonne ziele

                               u twoich stóp

                 w Twoim przybytku, świętym kościele

                       Gdzie Syn Twój mieszka-Bóg

                   Dla Ciebie Pani Matuchno nasza

                           Wijemy wieńce zbóż

                 Abyś naszego strzegła poddasza

                           Tych naszych łąk i pól    

Mieszkańcy Udrycz w niedzielę 3 września 2023 roku świętowali zakończenie żniw. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia delegacji z wieńcem dożynkowym symbolizującym dziękczynienie Bogu za zebrane plony do kościoła parafialnego. Wieniec nieśli członkowie Zespołu Śpiewaczego Udryczanki, chleb zaś tegoroczni starostowie Marta i Andrzej Szala.

Po złożeniu darów na ręce proboszcza parafii ks. Jerzego Pytlika, mogliśmy wysłuchać części artystycznej poświęconej zwyczajom dożynkowym w wykonaniu dzieci i młodzieży, oraz Zespołu Śpiewaczego Udryczanki pod kierunkiem pani Beaty Majkut i pana Piotra Nowaka. Następnie w intencji rolników i za szczęśliwie zebrane plony została odprawiona Msza Święta. W swojej homilii ks. Jerzy Pytlik krótko przypomniał dawne zwyczaje związane z dożynkami.

Na zakończenie uroczystości tradycyjnie jej uczestnicy zostali poczęstowani chlebem i słodkimi wypiekami przygotowanymi przez członków Zespołu Śpiewaczego Udryczanki.

W uroczystości wziął udział Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Dodatkową atrakcją dla dzieci w tym dniu było spotkanie z członkami Klubu Krótkofalowców działającym przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 tzw. Elektryku. Członkowie Klubu pracowali na radiostacji z Dworu w Udryczach w ramach Programu Dyplomowego „Dwory i Pałace Polskie” nawiązując łączność z całą Polską, oraz z zagranicą, między innymi z Rumunią i Czechami. Następnie rozstawili swój sprzęt przy Domu Ludowym aby zaprezentować dzieciom pracę na radiostacji amatorskiej.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

dozynki skierbieszow 20 08 2023 1275 | GALERIA | Tegorocznym gospodarzem dożynek powiatowo-gminnych była gmina Skierbieszów. Odbyły się one w niedzielę 20 sierpnia 2023 roku. Gminę Stary Zamość reprezentowali: Wójt Gminy Waldemar Raczyński i Przewodniczący Rady Gminy Szczepan Ziemiński, którzy złożyli na ręce gospodarzy Starosty Zamojskiego i Wójta Gminy Skierbieszów dar w postaci chleba. Towarzyszyły im delegacje z wieńcami dożynkowymi: Koła Gospodyń Wiejskich z Chomęcisk Małych, Starego Zamościa i Wierzby, oraz Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Activum i Zespół Śpiewaczy Udryczanki. W czasie uroczystości dożynkowych wyróżniający się rolnicy z powiatu zamojskiego otrzymali odznaczenia „zasłużony dla rolnictwa” Z naszej gminy otrzymali je: Iwona Mnich z miejscowości Udrycze Koniec i Marcin Olech z Podkrasnego.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

dozynki 13 08 2023 0997 | GALERIA | Tegoroczne dożynki gminno-parafialne odbyły się 13 sierpnia 2023 roku na stadionie w Wierzbie. Tradycyjnie rozpoczęły się one od części obrzędowej, czyli od barwnego korowodu z misternie uwitymi wieńcami dożynkowymi. Na jej czele stanęli tegoroczni starostowie: Iwona Mnich z miejscowości Udrycze Koniec i Jan Bakuniak z miejscowości Udrycze Wola. To oni jako pierwsi złożyli dar w postaci chleba na ręce gospodarzy: Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego i ks. dziekana Mirosława Sawki- proboszcza parafii Stary Zamość.

Następnie kolejno składali je delegacje: KGW Chomęciska Duże, Chomęciska Małe, Wierzba, Stary Zamość, Wisłowiec, Ruskie Piaski, Deszkowice Kolonia, „Swojaki” z Tarzymiech, Stowarzyszenie Ludzi z Pasją, Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Activum, KGW i sołectwo Wisłowiec Kolonia, sołectwo Krasne, Borowina i Nowa Wieś, oraz Zespół Śpiewaczy Udryczanki.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy nawiązał między innymi do pracy rolnika, która jest „ trudna i wymagająca, ponieważ pomimo rozwoju techniki, człowiek wciąż jest zależny od zjawisk przyrody, co uczy pokory i zaufania Bożej Opatrzności, oraz skłania do wdzięczności za każdy rok, w którym na naszych stołach nie zabrakło chleba i darów ziemi”

W dalszej części swojego wystąpienia przybliżył zebranym najnowsze inwestycje jakie powstały bądź są realizowane na terenie naszej gminy „Chcę powiedzieć, że ostatni czas jest również czasem korzystnych przemian w naszej gminie.

Zmieniają się miejscowości i centrum naszej gminy. Wyremontowany został budynek byłego pawilonu handlowego w którym Znajduje się Centrum Usług Społecznych, w przyszłości przeniesiony będzie tutaj Urząd Gminy. Wyremontowano budynek szkoły, w budynku po byłej piekarni od 01 października funkcjonować będzie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w którym na stałe przebywać będzie 6 osób z niepełnosprawnościami, a 14 osób dojeżdżać będzie na zabiegi rehabilitacyjne. W budynku biurowca powstaje mediateka. Remontowane są boiska ze sztuczna nawierzchnią. Ponad to w większości miejscowości zostały wyremontowane remizy strażackie. W tej chwili trwa remont remizy w Podstarym Zamościu. W miejscowości Krasne powstało Schronisko dla bezdomnych dla 26 osób. Ponadto prowadzone są remonty dróg gminnych.

Gmina uczestniczy finansowo w remontach dróg powiatowych. Realizowanych będzie jeszcze wiele innych inwestycji między innymi: wymiana oświetlenia ulicznego w całej gminie na ledowe, w ponad 220 gospodarstwach będą zakładane instalacje fotwoltaiczne . Wspólnie z parafią Stary Zamość prowadzone będą prace remontowo- konserwatorskie. Realizacja powyższych zadań możliwa jest dzięki dotacjom zewnętrznym, które pozyskujemy między innym i z Programu „Polski ład”, ze środków unijnych i różnych innych dotacji krajowych”

Głos zabrali także obecni na uroczystościach goście: Krzysztof Gałaszkiewicz- Dyrektor ARiMR w Lublinie, w imieniu Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego list odczytała Joanna Jabłońska, w imieniu Wojewody Lubelskiego głos zabrał Jacek Stefański, w imieniu Starosty Zamojskiego przemówił Krzysztof Rusztyn- Przewodniczący Rady Powiatu. Wśród gości obecna była również Poseł na Sejm RP Teresa Hałas.

Mszę Świętą i intencji rolników odprawił ks. dziekan Mirosław Sawka, oprawę muzyczną zapewnił organista, oraz Chór Starozamojski działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu pod kierunkiem instruktora Agnieszki Brylewicz.

W czasie prac Komisji oceniającej wieńce dożynkowe wystąpił Zespół Śpiewaczy „Echo” prezentując tradycyjne pieśni dożynkowe, także działający przy GOK Stary Zamość pod kierunkiem Tadeusza Flora.

Część obrzędowa zakończyła się wręczeniem nagród pieniężnych przez Wójta Gminy Waldemara Raczyńskiego delegacjom, które przybyły z wieńcami dożynkowymi.

Uczestnicy dożynek mogli posilić się przy stoiskach ze swojskim jadłem, przygotowanym przez KGW :Chomęciska Duże, Stary Zamość, Wisłowiec, Wierzba, oraz Stowarzyszenia: „Ludzie z Pasją” i Ludzi Aktywnych Activum. Najmłodsi zaś mogli skorzystać z darmowych urządzeń rekreacyjnych.

Po godzinie 17:00 rozpoczęły się występy zespołów: NieOkiemZnani, Szczuny, Grochal Gangsty Rap, M-Boys, Exclusiv Boys, Ellixir, i Disco Dance, którym podczas występów w barwnych strojach z tanecznym show towarzyszyły panie z zespołu Tancerze.pl. Całość programu artystycznego prowadził Andrzej Krawiec.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny