Drukuj

  Informujemy, iż na terenie gminy realizowane są dwa projekty dotyczące utylizacji azbestu w których wykonawcami są dwie różne firmy:

 swiss contribution  

1. Pierwszy projekt pod nazwą: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” prowadzony  jest przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach Programu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Dla wniosków składanych w listopadzie 2015 r. oraz w dodatkowych naborach w dniach 18-29.04.2016 r. oraz 11.07–15.07.2016 r.

Wykonawca: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
Dobrów 8, 28-412 Tuczępy
telefon kontaktowy nr: (41) 260 50 50 (2–zbiórka i demontaż azbestu)
 wfos azbest  

2. Drugi projekt pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" na terenie Gminy Stary Zamość dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017”

Dla wniosków składanych na przełomie lutego-marca 2016 r. 

Wykonawca:  „WIBROPRESS” Janusz Jarski, Kalinowice 113 A, 22-400 Zamość, Tel. 501 652 494