Drukuj

swiss

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

dotyczące naboru uzupełniającego
wniosków na usuwanie azbestu w 2016 roku

w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i  unieszkodliwiania
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Informuję, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych w ramach projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych.

Nabór odbędzie się w dniach 18 - 29.04.2016 r.

Załącznik do wniosku:

Dodatkowe informacje: www.azbest.lubelskie.pl

Wójt Gminy Stary Zamość

   /-/ Waldemar Raczyński