Drukuj

 swiss

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

dotyczące dofinansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających

azbest (eternit) w 2016 roku

w ramach realizacji projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i  unieszkodliwiania” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Termin składania wniosków dla osób fizycznych

od 02 do 27 listopada 2015 r.

Realizacja zadań polega na:

1) demontażu eternitu z dachów, odbiór (załadunek, transport, rozładunek) i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,

2) usunięciu eternitu zgromadzonego na nieruchomościach poprzez odbiór z działki (załadunek, transport, rozładunek) i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Wymagane dokumenty:

-   wniosek dla osób fizycznych (należy podać m.in. ilość eternitu w m2, nr ewidencyjny działki, nr i serja dowodu osobistego),

Wykaz niezbędnych załączników do wniosku:

Wójt Gminy Stary Zamość

/-/ Waldemar Raczyński