Informujemy, iż na terenie gminy w 2018 roku realizowane są dwa projekty dotyczące utylizacji azbestu

 

 bezpieczni bez azbestu  

Pierwszy projekt pod nazwą: „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie  województwa lubelskiego” prowadzony jest przez Regionalne Biuro Projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

www.azbest.lubelskie.pl
 wfosigw logo  

Drugi projekt pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" na terenie Gminy Stary Zamość dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.