Informacja
dotycząca dofinansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest (eternit)
w 2017 roku

dotowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pt.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych

na terenie Gminy Stary Zamość”

w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
na lata 2016-2017”

Uprzejmie informuję, iż złożony wniosek na utylizację azbestu został zakwalifikowany do realizacji w 2017 roku i przekazany do wykonania firmie:

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
Handlowo-Usługowym „WAGRA”
Wacław Ostrowski
Wyżnica Kol. 94, 23-251 Dzierzkowice

Wykonawca realizuje usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z formą zadeklarowaną prze wnioskodawcę we wniosku
w terminie do 15 października 2017 r.

Dofinansowanie wynosi 100% kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest w ilości podanej we wniosku.

Wójt Gminy
(-) Waldemar Raczyński