Gminna Biblioteka Publiczna
w Starym Zamościu
22-417 Stary Zamość

Tel. (84) 61 63 263

Kierownik:
Elżbieta Czarny

Godz. otwarcia:
pn. 7.30 - 15.30
wt., śr. 8.00 - 16.00
czw., pt. 7.30 - 15.30

pierwsza i ostatnia sobota miesiąca

NIP: 9223002265

REGON: 060565511

 
     

 

Administrator Danych Osobowych GBP:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów w GBP w Starym Zamościu

 

biblioteka stary zamosc 7104

 

Kierownik GBP Stary Zamość przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek miesiąca w godz.: 15:30-16:00

 

thumbnail 48OMNIS ZAM ZAM 4

Katalog Gminnej Biblioteki Publicznej w Stary Zamościu pozwala na wyszukiwanie opisów materiałów bibliotecznych:

https://omnis-zamojski.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=48OMNIS_ZAM:ZAM_4

 

 

***************************************************************************

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

nazwa zadania:

„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków  i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”

otrzymała w roku 2023 dotację w wysokości 20 000 zł na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

 

biblioteka czytelnictwo20 logotypy

 

***************************************************************************

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu od wewnątrz

biblioteka stary zamosc 2907 biblioteka stary zamosc 5584
   

Historia bibliotek gminy Stary Zamość

 

biblioteka stary zamosc 8589

Stary Zamość: Początki dzisiejszej biblioteki sięgają lat 1949-1950 (istniejące dokumenty), znajdowała się ona w budynku Urzędu Gminy w Starym Zamościu, prowadziła ją pani Cecyla Denkiewicz. Księgozbiór był bardzo skromny mieścił się w jednej szafie biurowej.

W 1951 do 1969 biblioteka została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Bibliotekę prowadzili:

od 1951-do czerwca 1953 pan Edward Ziemian

od lipca 1953 do listopada 1956 pani Danuta Kłapouchy- Ulanowska,

od grudnia 1956 do sierpnia 1958 pani Maria Szponar

od sierpnia 1958 do października 1966 pani Zofia Mąka-Mościcka,

od października 1966 do sierpnia 1970 pan Roman Seroka.

W latach 1969-1973 bibliotekę przeniesiono do domu prywatnego w Starym Zamościu (państwa Orzechowskich)

Od 1973 bibliotekę przeniesiono do nowo wybudowanego Ośrodka Kultury, gdzie miała swoją siedzibę do 1984 roku.

W tym czasie bibliotekę prowadzili:

od września 1970 do lipca 1979 pani Krystyna Denkiewicz- Zańko,

od lipca 1979 do maja 1981 pani Zofia Kaszak- Nogas,

od czerwca 1981 do czerwca 1982 pani Maria Zderkiewicz ,

od czerwca1982 do kwietnia 1983 pan Marian Waryszak

Od 1982 roku zwiększyła się obsada biblioteki do 2 osób (1982-1983 pani Grażyna Denis),

Od kwietnia 1983 do września 1983 kierownikiem biblioteki była pani Jolanta Karwat

od października 1983 do kwietnia 1992 kierownikiem biblioteki była pani Alicja Nizioł.

W latach 1984-1986 bibliotekę ponownie przeniesiono do domu prywatnego, w Wierzbie (dom państwa Rajtarów)drugim pracownikiem biblioteki w latach 1984- do listopada 1994 była pani Halina Choma.

W październiku 1985 zwiększono obsadę do 3 osób- pracownikiem została pani Elżbieta Czarny.

W lipcu 1986 roku biblioteka dostała nową siedzibę w budynku Urzędu Gminy w Starym Zamościu gdzie znajduje się do chwili obecnej.

Od 1992 następował proces zmniejszania obsady biblioteki do dwóch osób a od 1994 do jednej.

W październiku 1992 roku biblioteka została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Starym Zamościu.

Od marca 1999 do chwili obecnej kierownikiem Biblioteki Publicznej w Starym Zamościu jest pani Elżbieta Czarny.

Ponownie Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu stała się samodzielna jednostką 1 stycznia 2010 roku (Uchwała nr XXXVIII/162/09 Rady Gminy Stary Zamość z dnia 24 września 2009 r.)

Jej obsadę stanowią: Kierownik Elżbieta Czarny, pracownik filii w Udryczach Joanna Madyniak i Główny Księgowy Katarzyna Mauszyńska.

Filia Biblioteczna w Udryczach: Według posiadanych źródeł w maju 1956 roku w Udryczach została założona Gromadzka Biblioteka Publiczna, pierwszym pracownikiem była pani Zofia Sokołowska, następnie w latach 1957-1961 pani Irena Bakuniak, w latach 1962 do 1990 pani Urszula Hypta.

W latach 1991-1994 biblioteka była obsługiwana przez pracowników Biblioteki Publicznej w Starym Zamościu.

Od maja 1995 do grudnia 2004 bibliotekę prowadziła pani Beata Majkut,

Od stycznia 2005 do chwili obecnej bibliotekę prowadzi pani Joanna Madyniak

Biblioteka w Udryczch od początku założenia do chwili obecnej znajduje się w budynku Domu Ludowego.

W chwili obecnej tj. styczeń 2019 roku w skład sieci wchodzą: Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu i Filli Biblioteczna w Udryczach

(punkty biblioteczne na dzień 31.12.2018 -2 punkty)

- lokale: Biblioteka Publiczna mieści się w budynku Urzędu Gminy (suterena) i zajmuje powierzchnię 140 m², biblioteka posiada wyodrębniony oddział dla dzieci.

Posiada także wyodrębnione pomieszczenia na wypożyczalnię dla dorosłych, wypożyczalnię dla dzieci, kącik czytelniczy i pracownię komputerową z 7 komputerami dla użytkowników z dostępem do Internetu.

           Filia Biblioteczna w Udryczach zajmuje lokal o pow. 42 m² znajdujący się w Domu Ludowym.

- księgozbiór ogółem liczy: 21075 vol. (GBP. -16831, filia- 4244)

w tym: - lit. dla dzieci - 3784+1459= 5243

               lit. dla dorosłych- 8832+1861= 10693

               lit. pop.-nauk.- 4215+924= 5139

- czasopisma: „Świerszczyk”, „Biblioteka Publiczna”, „Bibliotekarz Zamojski”

„W sieci” i „Do rzeczy”

-czytelnictwo: - liczba czytelników zarejestrowanych w 2018 r.- 679+60= 739 osób

                       - wypożyczenia- 6927+ 527= 7454 vol.

liczba czytelników na 100 mieszk.14,19

liczba wypożyczeń na 100 mieszk. – 143,7

liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców: 10,23

najwięcej czytelników biblioteki mają wśród grupy wiekowej do lat 15, najwięcej wypożyczeń jest wśród osób dorosłych (4697 vol.)

Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym księgozbiorze, księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece.

Księgozbiór w obu bibliotekach jest podzielony na działy i w całości skatalogowany w katalogu kartkowym. Oprócz katalogów alfabetycznego i rzeczowego biblioteki posiadają katalogi lektur szkolnych, biblioteczki podręcznej oraz regionaliów, katalog tytułowy dla dzieci i kartotekę osobową.

W Gminnej Bibliotece Publicznej od 2007 roku księgozbiór sukcesywnie, w miarę możliwości jest katalogowany i tworzona jest baza danych w programie komputerowym „Biblioteka Publiczna” .

Stan katalogu komputerowego to obecnie około 10.000 tys. rekordów.

Biblioteka Gminna gromadzi także wydawnictwa regionalne a także dokumenty i fotografie życia społecznego z terenu naszej gminy. Dodatkowo umieszcza na stronie gminy artykuły i zdjęcia z bieżących wydarzeń.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury i realizuje swe statutowe założenia tzn. zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury.

Obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru, placówka prowadzi działalność kulturalną.

Biblioteka w zakresie popularyzacji książki prowadzi następujące formy pracy z książką:

- wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych publikacji

- mini konkursy czytelnicze,

- zajęcia biblioteczne dla dzieci i młodzieży

- praca indywidualna z czytelnikiem (np. pomoc w wyszukiwaniu informacji w książkach , w Internecie)

-dyskusje na temat nowo zakupionej literatury,

- zajęcia plastyczne

- wystawki rocznicowe

- gazetki okolicznościowe

- spotkania autorskie i przedstawienia teatralne

- współpraca ze Szkołą Podstawową w Wierzbie i Filią w Udryczach, GOK Stary Zamość, Gimnazjum w Starym Zamościu, Kołem Gminnym Związku Emerytów i Rencistów w Starym Zamościu, Światowym Związkiem Żołnierzy AK Rejon Stary Zamość, Lokalną Grupą Działania „Ziemia Zamojska”, oraz Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnych „ACTIVUM”

Biblioteka wzięła udział w kliku projektach miedzy innymi: w Programie Rozwoju Bibliotek, z którego pozyskała sprzęt komputerowy. Z programu „Kierunek Biblioteka” GBP sfinansowała profesjonalne oznaczenie biblioteki.

Biorąc udział w III Edycji projektu „O finansach…w bibliotece” przeszkoliła 40 osób 50+ z dziedziny edukacji ekonomicznej i finansowej. GBP korzysta także z wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych z którego pozyskuje środki na wzbogacenie swojego księgozbioru w nowe pozycje książkowe.

Opracowanie Elżbieta Czarny