DPR Tablica RFIL droga Udrycze Wola dz601 nr 110208L

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE 82 881,06 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 147 881,06 zł