DPR Tablica RFIL dom Krasne

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE 180 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 208 284,92 zł

 

Harmonogram realizacji projektu

Przebudowa i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Krasne 145, gmina Stary Zamość na potrzeby schroniska dla bezdomnych „dom dla bezdomnych”

 

I. Przekazanie placu budowy.

 

Termin przekazania placu: 22.01.2020.

I. Rozpoczęcie robót.

 

Termin rozpoczęcia robót: 29.01.2020.

 

 

III. Zakres i realizacja robót.

 

Lp. Elementy i rodzaj robót Okres realizacji
1 Roboty ogólnobudowlane 01.2020-09.2020
2 Instalacje elektryczne i teletechniczne 01.2020-09.2020
3 Instalacje sanitarne 01.2020-09.2020
4 Parkingi i chodniki 01.2020-09.2020

IV. Zakończenie robót.

 

Termin zakończenia robót: 30.09.2020.

 

V. Odbiór robót.

Termin odbioru końcowego robót: 06.10.2020.

 

 dom dla bez krasne