BANER 600x400 2

Przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu trzeciego naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowy nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał w dniach od 6 do 24 maja 2019 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka USUŃ AZBEST -> PRZEWODNIK KROK PO KROKU

http://www.azbest.lubelskie.pl/przewodnik-krok-po-kroku#

 

 system azbest ue
 

Pobierz: Materiały graficzne do projektu

BANER 600x400 2

Rozpoczynamy przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu dodatkowego naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Dodatkowy nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka USUŃ AZBEST -> PRZEWODNIK KROK PO KROKU

http://www.azbest.lubelskie.pl/przewodnik-krok-po-kroku#

 

 system azbest ue
 

Pobierz: Materiały graficzne do projektu

Informujemy, iż na terenie gminy w 2018 roku realizowane są dwa projekty dotyczące utylizacji azbestu

 

 bezpieczni bez azbestu  

Pierwszy projekt pod nazwą: „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie  województwa lubelskiego” prowadzony jest przez Regionalne Biuro Projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Stefczyka 3, 20-151 Lublin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

www.azbest.lubelskie.pl
 wfosigw logo  

Drugi projekt pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" na terenie Gminy Stary Zamość dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

wfosigw logo

 

 

Gmina Stary Zamość informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Zamość" dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji Nr 242/2018/D/OZ zawartej w dniu 28.06.2018 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wydano dzięki współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie www.wfos.lublin.pl

BANER 600x400 2

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony – Zakładka Krok pop kroku