cyfrowa gmina ue

 

Gmina Stary Zamość otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Celem projektu jest: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Planowane fekty: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie Diagnozy cyberbezpieczeństwa: stacji roboczych, skanera, oprogramowania biurowego, czytników kart elektronicznych, serwera z systemem operacyjnym, licencji dostępowych, licencji do zdalnego połączenia z serwerem, serwer plikowy NAS do backupu z dyskam, oprogramowanie do backupu, urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy, modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci LAN, usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

Wysokości otrzymanego dofinansowania z Funduszy Europejskich 154 300,00 zł

 

 

banner na strone CG

 

 

cyfrowa gmina lider i partner

 

Strona projektu V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

prow 2014 2020 plac zabaw Krasne

Centrum Wsparcia Doradczego

Partnerstwo z obszaru „Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego” powołane w 2018 roku zostało objęte pilotażem Projektu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD). W skład partnerstwa wchodzą: Gmina Skierbieszów, Gmina Stary Zamość, Gmina Izbica, Gmina Krasnystaw, Gmina Kraśniczyn, Gmina Grabowiec, Gmina Miączyn i Gmina Sitno. W całej Polsce tym projektem zostało objętych 38 partnerstw z udziałem 333 gmin i 33 powiatów. Poza samorządami, podmiotami uczestniczącymi w Projekcie są: Urzędy Marszałkowskie oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) ma za zadanie wesprzeć samorządy lokalne w budowaniu kompetencji do zarządzania rozwojem.

Korzyści wynikające z realizacji projektu CWD:

  1. Wzrost świadomości o potrzebie współpracy pomiędzy JST,
  2. Lepsze umiejętności do planowania inwestycji rozwojowych w odpowiedzi na potrzeby lokalne,
  3. Większa skuteczność w pozyskiwaniu środków,
  4. Przygotowanie strategii terytorialnej dla rozwoju obszaru partnerstwa,
  5. Opracowaniu pakietu projektów kluczowych obejmujących aspekty gospodarcze, społeczne, środowiskowe i instytucjonalne,
  6. Przygotowanie wybranych projektów do pozyskania środków w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.

Projekt potrwa do marca 2022 roku i objęty jest  wsparciem doradczym ekspertów Związku Miast Polskich. W dniach 23-24 listopada 2020roku odbyła się konferencja otwierającą projekt. W kolejnych dniach poznaliśmy naszych doradców, wymieniliśmy pierwsze uwagi, zapoznaliśmy się z  harmonogramem  prac i wyznaczyliśmy osoby, które będą pracować w grupie roboczej. Odbyliśmy pierwsze spotkania odnośnie wzajemnej współpracy m.in. z LODR w Końskowoli.