Wójt Gminy Stary Zamość

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew

stanowiących własność Gminy Stary Zamość

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na działce gminnej w miejscowości Wierzba, wyciętych na podstawie Decyzji Starosty Zamojskiego: grubizna opałowa liściasta miękka (lipa – 3 szt.) – 4,40 m3, grubizna opałowa liściasta twarda (czereśnia – 1 szt.) – 0,90 m3 oraz grubizna opałowa liściasta twarda (klon – 1 stos) – 1,00 m3 będące własnością Gminy Stary Zamość.

Oznaczenie

drewna

Rodzaj drewna Gatunek

Ilość drewna

- obj. w m3

Cena wywoławcza

drewna

1 Wielkowymiarowe okrągłe, miękkie Lipa 1,40 43,00 zł/szt.
2 Wielkowymiarowe okrągłe, miękkie Lipa 1,90 59,00 zł/szt.
3 Wielkowymiarowe okrągłe, miękkie Lipa 1,10 34,00 zł/szt.
4 Wielkowymiarowe okrągłe, twarde Czereśnia 0,90 31,00 zł/szt.
5 Średniowymiarowe okrągłe, mierzone w stosach, twarde Klon 1,00 20 zł/m3

Przetarg na sprzedaż drewna odbędzie się w dniu 11.02.2016r. (czwartek) o godzinie 10.00 na działce nr 102/1 Wierzba w miejscu położenia drewna.

Zapłaty ceny przetargowej należy dokonać do dnia 12.02.2016r. na konto Urzędu Gminy nr: 32 9610 0002 0020 0420 2007 0001 BS Izbica.

Wydanie drewna nastąpi po przedstawieniu dowodu zapłaty ceny przetargowej.

Drewno należy usunąć z działki w terminie do 29.02.2016r.

WÓJT GMINY

(-) inż. Waldemar Raczyński

Wójt Gminy Stary Zamość

ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność
Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na działkach gminnych w miejscowości Krasne, wyciętych na podstawie Decyzji Starosty Zamojskiego: grubizna opałowa liściasta twarda (jesion-1 kłoda, klon-2 kłody) – 4,08 m3 oraz grubizna opałowa liściasta miękka (lipa-12 kłód) – 20,07 m3 będące własnością Gminy Stary Zamość (łączna ilość drewna 24,15 m3-15 kłód).

Nr kłody Rodzaj drewna Gatunek Ilość drewna (m3) Cena wywoławcza (zł)
1 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 2,41 148
2 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 1,98 123
3 Wielkowymiarowe, twarde Klon 1,66 98
4 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 2,88 174
5 Wielkowymiarowe, twarde Klon 1,90 103
6 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 1,48 90
7 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 3,95 246
8 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 0,86 54
9 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 1,16 72
10 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 2,45 153
11 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 0,77 48
12 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 0,82 51
13 Wielkowymiarowe, twarde Jesion 0,52 51
14 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 0,29 18
15 Wielkowymiarowe, miękkie Lipa 1,02 63

Przetarg na sprzedaż drewna odbędzie się w dniu 13.01.2016r. o godzinie 11.00 na działkach nr 725/1, 726 Krasne w miejscu położenia drewna.

Zapłaty ceny przetargowej należy dokonać do dnia 14.01.2016r. na konto Urzędu Gminy nr:
32 9610 0002 0020 0420 2007 0001 BS Izbica.

Wydanie drewna nastąpi po przedstawieniu dowodu zapłaty ceny przetargowej.

Drewno należy usunąć z działek w terminie do 20.01.2016r.

 

WÓJT GMINY
(-) inż. Waldemar Raczyński

Wójt Gminy Stary Zamość
ogłasza przetarg ustny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Stary Zamość.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na działkach gminnych w miejscowości Krasne, wyciętych na podstawie Decyzji Starosty Zamojskiego: grubizna opałowa liściasta twarda (jesion-1 kłoda, klon-2 kłody) – 4,08 m3 oraz grubizna opałowa liściasta miękka (lipa-12 kłód) – 20,07 m3będące własnością Gminy Stary Zamość (łączna ilość drewna 24,15 m3-15 kłód).

Nr kłody

Rodzaj drewna

Gatunek

Ilość drewna (m3)

Cena wywoławcza (zł)

1

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

2,41

295

2

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

1,98

247

3

Wielkowymiarowe, twarde

Klon

1,66

197

4

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

2,88

348

5

Wielkowymiarowe, twarde

Klon

1,90

207

6

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

1,48

180

7

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

3,95

492

8

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

0,86

107

9

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

1,16

144

10

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

2,45

305

11

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

0,77

96

12

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

0,82

102

13

Wielkowymiarowe, twarde

Jesion

0,52

102

14

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

0,29

36

15

Wielkowymiarowe, miękkie

Lipa

1,02

127

Przetarg na sprzedaż drewna odbędzie się w dniu 17.12.2015r. o godzinie 10.00 na działkach nr 725/1, 726 Krasne w miejscu położenia drewna.

Zapłaty ceny przetargowej należy dokonać do dnia 18.12.2015r. na konto Urzędu Gminy nr: 32 9610 0002 0020 0420 2007 0001 BS Izbica.

Wydanie drewna nastąpi po przedstawieniu dowodu zapłaty ceny przetargowej.

Drewno należy usunąć z działek w terminie do 23.12.2015r.

WÓJT GMINY

(-) inż. Waldemar Raczyński

Konsultacje programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego

27 października 2015 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie konsultacji dotyczących programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu pn.: „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”.
W związku z powyższym Wójt Gminy Stary Zamość zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy o przedstawianie do dnia 30 listopada br. opinii w sprawie w/w opracowania. Uwagi proszę zgłaszać na piśmie na adres urzędu lub adres mailowy gminapocztastaryzamosc.pl
Z dokumentami wyznaczającymi kierunek oddziaływań profilaktycznych można zapoznać się na stronie www.lubelskie.pl w zakładce Ochrona zdrowia – Aktualności a także poniżej:

 

Dokumenty wyznaczające kierunek oddziaływań profilaktycznych:

1 .„Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”.

2. załącznik nr 1 do Oceny stanu zdrowia oraz określenia potrzeb zdrowotnych…

3. załącznik nr 2 do Oceny stanu zdrowia oraz określenia potrzeb zdrowotnych…

4. uchwała Nr LXII/1294/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie konsultacji dotyczących programów polityki zdrowotnej, rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubelskiego zawartych w opracowaniu pn.: „Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowywania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”.

5. pismo w sprawie konsultacji z dnia 28 października 2015 r., znak OZ-III.9013.1.2015.DP

 

 

cbp

system zastrzegania kart