Przyjedzie mammobus. Ruszyły zapisy na badania Mieszkanki  Gminy Stary
Zamość już mogą zapisywać się na bezpłatne badania mammograficzne
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mammobus przyjedzie do Gminy
23.03.2012

Oferta skierowana jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie wykonywały
tego typu badań w ciągu ostatnich 2 lat lub otrzymały wskazania do wykonania
powtórnej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Panie, które przeszły takie badania powinny się zgłosić do mammobusu ze
zdjęciami z opisem. Wszystkie pacjentki powinny mieć ze sobą dowód
tożsamości.

Mammobus stacjonował bedzie przy Urzędzie Gminy . Badania prowadzone będą od
godz. 9 do 18.

Aby uniknąć kolejek, warto zapisać się na nie już dziś. Można to zrobić
telefonicznie pod numerem: 723 351 003 lub 796 969 429

Z A W I A D O M I E N I E

W związku z przygotowaniami do złożenia wniosku o dofinansowanie na zakupu i montaż kolektorów słonecznych uprzejmie informuję, że zapisy chętnych prowadzą sołtysi danych miejscowości, którzy przedłorzą niniejsze informacje w nieprzekraczalnym terminie 9.03.2012 r. do Urzędu Gminy w Starym Zamościu.

mobilne_punkty_inf


W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

 

W dniu 21 br. (środa), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców gminy Stary Zamość.

od godziny 9.00 do 14.00, w budynku Urzędu Gminy -  Stary Zamość 6.

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

www.feu.lubelskie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl

O G Ł O S Z E N I E

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu uprzejmie informuje, iż dnia 8.12.2011r. (czwartek), o godzinie 9,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów do uczestnictwa w projekcie „Integracja zawodowa osób w gminie Stary Zamość" realizowanym w roku 2012.

Projekt obejmuje przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń zawodowych oraz podniesienie kompetencji psychospołecznych osób.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby:

  • w wieku aktywności zawodowej

  • korzystające z pomocy społecznej

  • chcące nabyć kwalifikacje zawodowe i wejść na rynek pracy

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

  • dowodu osobistego

  • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy

  • zaświadczenia z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym.

Stary Zamość, dnia 6.12.2011 r.

 

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów

 

W dniach  6 - 20 grudnia 2010 r. w Urzędzie Gminy w Starym Zamościu będzie prowadzony nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  i Mieszkań.

Narodowy Spis Powszechny Ludności  i Mieszkań zostanie przeprowadzony  dniach od 1 kwietnia do  30 czerwca  2011 r.

Poprzedzony będzie obchodem przedspisowym  przeprowadzonym w miesiącu marcu 2011 r.

Do prac spisowych zostanie zaangażowanych  3 rachmistrzów spisowych.

 

 

Gminny Komisarz Spisowy