Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Prosimy o wypełnienie ankiet skierowanych do konsumentów, ekspertów, właścicieli lub administratorów dużych obiektów priorytetowych oraz przedsiębiorstw spożywczych znajdujących się na stronie internetowej  https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta.  
Na powyższej internetowej  z ankietami dostępna jest także tzw. ankieta wdrożeniowa, której celem jest pozyskanie ogólnych informacji dotyczących odczuć respondentów, jakie działania, w jakich obszarach są najistotniejsze. Prosimy także o jej wypełnienie.
Termin na wypełnienie ankiet to 22.01.2021 r.
 

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

 

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ
Z DNIA 15.01.2021

Na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego nr ZK-III.68.16.2021 z dnia 12.01.2021r. /zmienionej decyzją nr ZK-III.68.20.2021 z dnia 14.01.2021r/ Samorząd Gminy Stary Zamość będzie realizował zadanie pod nazwą “Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych”.

Transport do punktów szczepień będzie zapewniony:
a)    osobom niepełnosprawnym tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie ,,R” lub ,,N” lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
b)    osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie transportu w Urzędzie Gminy Stary Zamość jest
Pani Iwona Drozdalska tel. 84 6164238, 84 6164231  w godzinach od. 8.00 do 15.30.
 /od poniedziałku do piątku/

UWAGA!

Na dowóz do punktu umawiamy się WYŁĄCZNIE w sytuacji gdy:

  • mamy wyznaczony termin szczepienia;
  • nie mamy możliwości dojazdu we własnym zakresie.

Umówienia dowozu należy dokonać niezwłocznie po wyznaczeniu terminu szczepienia.

Urząd Gminy Stary Zamość nie prowadzi rejestracji osób do szczepienia  przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Wykaz  punktów szczepień na terenie Gminy Stary Zamość:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej R- MED Zofia Rejman

Wierzba 30, 22-417 Stary Zamość tel. 84 6163229

 

 

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień jest dostępnych pod adresem: www.gov.pl/web/szczepimysie

Wójt Gminy Stary Zamość
/-/Waldemar Raczyński

Informacje o konkursie oraz niezbędna dokumentacja

Ogłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021

 

Link do informacji o konkursie:

http://lubelskie.ksow.pl/mias

Formularz dla Partnerów KSOW:

http://lubelskie.ksow.pl/konkursy

szczepimy się

 Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

Numer kontaktowy 697550671

 

pies 244917016972804

 

pies 395220801804680