USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wójt Gminy Stary Zamość informuje, że Gmina Stary Zamość przystąpi do realizacji programu pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z naborem wniosków ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Stary Zamość zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, mogą składać informację o ilości posiadanych w/w odpadów. Wzór formularza można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9, ze strony internetowej www.staryzamosc.pl bądź u sołtysa. Powyższe dane są niezbędne do przygotowania wniosku o dotację. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Stary Zamość ustali zasady usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Informacje o w/w odpadach należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Stary Zamość pokój nr 9 bądź u sołtysa w terminie do dnia 10.02.2023 r.

UWAGA! Zadanie będzie realizowane w momencie uzyskania przez Gminę dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

                                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                                             Waldemar Raczyński

 

Formularz usuwanie folii.docx

 

 

 

INFORMACJA O ILOŚCI OPON POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZALEGAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

 

Wójt Gminy Stary Zamość informuje, że Gmina Stary Zamość nawiązała kontakt z firmą zajmującą się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon pochodzących z działalności rolniczej. W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Stary Zamość zainteresowani oddaniem opon pochodzących z działalności rolniczej takich jak: opony z przyczep rolniczych, opony z ciągników rolniczych, opony z maszyn rolniczych itp. mogą składać informację o ilości posiadanych opon. Wzór formularza można pobrać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 9, ze strony internetowej www.staryzamosc.pl bądź u sołtysa. Informacje o w/w odpadach należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Stary Zamość pokój nr 9 lub u sołtysa w terminie do dnia 10.02.2023 r.

UWAGA! Informuję, że Gmina prowadzi wstępne rozeznanie dotyczące ilości opon posiadanych przez rolników. Zadanie będzie realizowane w momencie uzyskania środków przez podmioty realizujące zadanie.

 

                                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                                            Waldemar Raczyński

 

Formularz opony z maszyn rolniczych.docx

 mLegitymacja

 

mLegitymacja infografika 1

mLegitymacja infografika 2

Urząd Gminy w Starym Zamościu informuje, że jest możliwość zapisu na drugą transzę węgla w wysokości 1,5 tony, który będzie można  zakupić do końca kwietnia 2023 roku.

Wnioski można pobrać w Urzędzie gminy lub u sołtysa.

Wypełnione wnioski proszę dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy gdzie w pokoju nr 20 (GOPS Stary Zamość) będzie można odebrać zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla.

Wójt Gminy Stary Zamość

/-/ Waldemar Raczyński

 

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Załącznik do wniosku o zakup węgla

Podmiotem zobowiązanym  do realizacji sprzedaży nabytego paliwa stałego (węgla) na rzecz osób fizycznych w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stary Zamość od 1 stycznia 2023 roku do 30 kwietnia 2023 r. jest skład węgla:

 

„WITRON” - Janusz Grula

Udrycze-Wola 48

22-417 Stary Zamość

Tel. 84 62 129 18