Załącznik 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Stary  Zamość nr   22/2011 z dnia  15 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI  Z ZASOBU GRUNTÓW GMINY STARY ZAMOŚĆ

PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU  W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

 

 

 

właściciel

miejsce położenia nieruchomości

oznaczenie wg księgi wieczystej  oraz katastru nieruchomości

powierzchnia nieruchomości

opis nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu najmu

1

Gmina: Stary Zamość

Obręb : Wierzba

Budynek  sklepu usytuowany na działce nr 578/1

w obrębie Wierzba

0,04 ha

Lokal użytkowy

o pow. 41m2 wraz z przyległym gruntem

Prowadzenie działalności gospodarczej

300 zł netto