Aktualne informacje statystyczne dostępne są w Banku Danych Lokalnych GUS

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

 

Gminny Ośrodek Doradztwa Rolniczego
oddział Sitno

 

Gmina Stary Zamość jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne stanowią prawie 70,53% ogólnego obszaru gminy i wynoszą 6855 ha. Gleby gminy są II-IV klasy. Struktura użytków rolnych w gminie w roku 2008 przedstawia się następująco:

 

Tabela 1. Struktura użytków rolnych.

Typ użytków rolnych Powierzchnia w ha
Grunty orne 5804
Uprawy 5669
Ugory 135
Sady 164
Łąki 887
Pastwiska 50

Wszystkie gospodarstwa w gminie są indywidualne.

Tabela 2. Gospodarstwa rolne w gminie Stary Zamość w roku 2002.

Gospodarstwa według rodzaju Ilość
gospodarstwa 1443
gospodarstwa indywidualne powyżej 1 ha 1123

 

Tabela 3. Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy wg stanu na rok 2002.

Grupa użytków rolnych Ilość gospodarstw %
ogółem 1 443 100
0-1 ha 320 22,1
1-2 ha 176 12,2
2-5 ha 401 27,7
5-7 ha 195 13,5
7-10 ha 170 11,7
10-15 ha 114 7,9
15-20 ha 33 2,2
20-50 ha 34 2,3
50-100 ha 0 0
powyżej 100 ha 0 0

AgroNews - Najnowsze wiadomości dotyczące rolnictwa. Telewizja Interaktywna. Maszyny rolnicze. Dotacje. KRUS. ARIMR. ANR. Portal rolniczy. Ceny zbóż. ceny żywca. Rolnictwo. Na stronach FORUM rolnicze. Środki ochrony roślin. nawozy, weterynaria, zboża, okopowe, pastewne, trzoda chlewna, bydło, pasze, agroturystyka, rolnictwo ekologiczne, warzywa, owoce, maszyny rolnicze, dom i ogród:

AgroNews


Najwięcej jest gospodarstw rolnych o powierzchni od 2 do 5 ha – stanowią one ok. 27,7 % wszystkich gospodarstw. Gospodarstwa do 1 ha włącznie stanowią aż ponad 22% wszystkich gospodarstw. W gminie dominują gospodarstwa bardzo małe struktura gruntów jest bardzo rozdrobniona. Pojawiają się gospodarstwa duże-powyżej 50 hektarów. W gospodarstwach o małym areale opłacalność produkcji jest zbyt niska i rolników nie stać na to by stosować nowoczesne technologie. Rozwijają się natomiast gospodarstwa o dużym areale i produkcji zwierzęcej.

 

Fot.1 Krajobraz żniw w gmnie Stary Zamość.

alt

W gminie Stary Zamość najwięcej uprawia się pszenicy -około 33% wszystkich zasiewów. Jest to związane głównie z wysoką klasą gleb, które występują na terenie gminy i pozwalają na duże plony pszenicy. Znaczące są też powierzchnie upraw mieszanek zbożowych (14%), jęczmienia jarego (8%), rzepaku (5%). Ważną grupę płodów rolnych stanowią też buraki cukrowe (6%).

alt
Fot. 2 Krajobraz rolniczy jesienią w miejscowości Wierzba.


Fot. 3 Krajobraz rolniczy latem w gminie Stary Zamość.

alt
Fot. 4 Widok na pastwiska w okolicach Krasnego.

 

Tabela 4. Uprawy w gminie Stary Zamość w roku 2008.

Uprawa Powierzchnia (ha)
ogólem 5669
pszenica ozima 1680
pszenica jara 200
żyto 452
jęczmień ozimy 5
jęczmień jary 470
owies 200
pszenżyto ozime 100
pszenżyto jare 29
mieszanki zbożowe ozime 0
mieszanki zbożowe jare 830
gryka, proso i inne zbożowe 6
kukurydza na ziarno 60
kukurydza na zielonkę 102
strączkowe pastewne na zielonkę 10
motylkowe pastewne 58
trawy polowe na zielonkę 10
inne pastewne na zielonkę 151
mieszanki zbożowo-strączkowe 16
strączkowe jadalne 4
ziemniaki 152
buraki cukrowe 360
rzepak ozimy 250
rzepak jary 25
inne oleiste 10
okopowe pastewne 65
warzywa gruntowe 59
truskawki 42
tytoń 40
chmiel 20
kwiaty i rosliny ozdobne gruntowe 12
kwiaty i rośliny ozdobne pod osłoną 12
warzywa pod osłoną 18

W gminie dobrze rozwinęła się hodowla bydła i trzody chlewnej.

 

Tabela 5. Pogłowie zwierząt gospodarskich w gminie Stary Zamość dane na rok 2002.

Zwierzęta Ilość
bydło 2944
krowy 1996
trzoda chlewna 3756
lochy 526
konie 564
owce 438
kury 20082
kury nioski 12513
kozy 151