Gmina Stary Zamość


Strona gminy oraz pozostałe podstrony używają plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  Rozumiem, więcej informacji

Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu

Dotacja na Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2017 r.

Drukuj

wfos azbest

Gmina Stary Zamość informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji Nr 201/2017/D/OZ zawartej w dniu 31.05.2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu,transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017”

www.wfos.lublin.pl

 

Informacja o wyborze firmy do utylizacji azbestu na 2017r

Drukuj

Informacja
dotycząca dofinansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest (eternit)
w 2017 roku

dotowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pt.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych

na terenie Gminy Stary Zamość”

w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
na lata 2016-2017”

Uprzejmie informuję, iż złożony wniosek na utylizację azbestu został zakwalifikowany do realizacji w 2017 roku i przekazany do wykonania firmie:

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO
Handlowo-Usługowym „WAGRA”
Wacław Ostrowski
Wyżnica Kol. 94, 23-251 Dzierzkowice

Wykonawca realizuje usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie z formą zadeklarowaną prze wnioskodawcę we wniosku
w terminie do 15 października 2017 r.

Dofinansowanie wynosi 100% kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest w ilości podanej we wniosku.

Wójt Gminy
(-) Waldemar Raczyński

 

Usuwanie azbestu w 2017 r.

Drukuj

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

dotyczące dofinansowania kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest (eternit)
w 2017 roku

w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

Informuję, iż trwa nabór wniosków do 15 marca 2017 r. na usunięcie odpadów zawierających azbest, poprzez demontaż pokryć dachowych lub odbiór z działki. Składanie wniosków w Urzędzie Gminy
pok. nr 12.

W bieżącym roku jest ograniczona ilość środków ze względu zakończenia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy 100% zwrocie wystarczy dla około 26 gospodarstw.

Wójt Gminy
(-) Waldemar Raczyński

 

Dotacja na Usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016

Drukuj

wfos azbest

Gmina Stary Zamość informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji Nr 203/2016/D/OZ zawartej w dniu 08.06.2016 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu,transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50 % ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 50 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017”

www.wfos.lublin.pl

 

Informacja o firmach utylizujących azbest w 2016 r

Drukuj

  Informujemy, iż na terenie gminy realizowane są dwa projekty dotyczące utylizacji azbestu w których wykonawcami są dwie różne firmy:

 swiss contribution  

1. Pierwszy projekt pod nazwą: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” prowadzony  jest przez Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach Programu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Dla wniosków składanych w listopadzie 2015 r. oraz w dodatkowych naborach w dniach 18-29.04.2016 r. oraz 11.07–15.07.2016 r.

Wykonawca: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
Dobrów 8, 28-412 Tuczępy
telefon kontaktowy nr: (41) 260 50 50 (2–zbiórka i demontaż azbestu)
 wfos azbest  

2. Drugi projekt pod nazwą: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" na terenie Gminy Stary Zamość dotowana jest na podstawie Umowy Dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017”

Dla wniosków składanych na przełomie lutego-marca 2016 r. 

Wykonawca:  „WIBROPRESS” Janusz Jarski, Kalinowice 113 A, 22-400 Zamość, Tel. 501 652 494

 
Strona 1 z 2