Gmina Stary Zamość


Strona gminy oraz pozostałe podstrony używają plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  Rozumiem, więcej informacji

Turystyka Zabytki

Zabytki

Drukuj

Na terenie gminy znajduje się wiele obiektów przyrody i architektury o walorach zabytkowych.
Oto co ciekawego można zobaczyć w poszczególnych miejscowościach:

 

Chomęciska Duże

1. Zespół szkolny składający się z:
- murowanrgo budynku szkolnego 1928 r.
- drzewostanu rosnącego na działce szkolnej
2. Zespół folwarczny składający się z:
- drewnianej rządcówki z XIX, XX wieku
- drzewostanu towarzyszącego rządcówce (szpalery, aleje obrzeżne i dojazdowe, grupy drzew)
3. Pomnik ku czci pomordowanych Żydów w czasie II wojny światowej
4. Boisko piłkarskie Omegi Stary Zamość

Krasne

1. Cmentarz wojenny z I wojny światowej, z mogiłami z II wojny światowej, nieczynny
2. Kaplica murowana z 1908 roku MB Nieustającej Pomocy
3. Drewniane domy z 1906, 1920 i 1922 roku

Majdan Sitaniecki

1. Cmentarz wojenny z I wojny światowej położony w lesie Pańska Dolina, nieczynny
2. Drewniana kapliczka domkowa św. Jana Nepomucena, brogowa z pocz. XX w
3. Pomnik "Ku czci zamordowanych partyzantów polskich i radzieckich przez żandarmerię i wojska niemieckie w czasie walk"
4. Pomnik przyrody - świadek lipy drobnolistnej o obwodzie 520cm
5. Krynica - największe źródło w gminie

Stary Zamość

1. Zespół kościelny składający się z:
- murowanego kościoła wzniesionego w 1592-3 roku, rozbudowanego w XVIII wieku
- murowanej kaplicy pogrzebowej z początków XX wieku
- murowanej plebani z końca XIX wieku
- murowanego ogrodzenia z 3 kapliczkami i 2 bramami, wzniesionego na przełomie XVIII i XIX wieku
- cmentarza przykościelnego z XVIII, XIX wieku z drzewostanem
- kapliczka słupowa z datą 1699 oraz figurą MB Niepokalanie Poczętej z 1873 r.
- drewnianej organistówka z końca XIX wieku

2. Dawny folwark Ordynacji Zamojskiej, obecnie Dom Ponocy Społecznej, składający się z:
- murowanej rządcówki
- murowanej stajni z 1900 roku
- czworaka drewniaego w ruinie
- murowanych budynków gospodarczych w ruinie
- murowanego budynku inwentarskiego
- pozostałości drzewostanu

3. Cmentarz grzebalny, czynny
4. Pomnik "Ku czci poległych na polach bitew, pomordowanych przez hitlerowców w obozach zagłady oraz w czasie wysiedleń i pacyfikacji wsi w latach 1939-1945"
5. Muzeum Ziemi Starozamojskiej
6. Trakt Kmicica

Udrycze

1. Zespół dworski składający się z:
- dworu murowanego z XVIII w., przebudowanego z 2 poł. XIX w
- oficyny murowanej z XVII w., przebudowanej
- kaplicy murowanej z XVI/XVII w., dawniej "ariańskiej", obecnie rzymsko-katolickiej
- parku XVII-wiecznego, barokowego a następnie romantycznego z zachowanymi tarasami ogrodu, o powierzchni ok. 7 ha, z układem wodnym, zawierającego ponad 200 drzew, przekompowanego w pocz. XIX w.
2. Kapliczka murowana z XVIII/XIX wieku św. Jana Nepomucena.
3. Dom drewniany z 2 ćwierćwiecza XX w., obecnie biblioteka i świetlica.
4. Murowana kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z przełomu XVIII i XIX wieku

Udrycze Kolonia

1. Kapliczka domkowa drewniana z końca XIX wieku

Wierzba

1. Cmentarz wojenny z I wojny światowej,
2. Pomnik "Ku czci pomordowanych przez hitlerowców w czasie pacyfikacji"
3. Izba pamięci Karola Namysłowskiego w szkole podstawowej

Wisłowiec

1. Kapliczka Najświętszej Marii Panny, murowano - drewniano - żeliwna z 1910 roku
2. Budynek szkoły z 1926 roku z pamiątkową tablicą
3. Źródełko w Krynicznym Dole