Gmina Stary Zamość


Strona gminy oraz pozostałe podstrony używają plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  Rozumiem, więcej informacji

Środowisko Ochrona przyrody

Ochrona przyrody

Drukuj

Skierbieszowski Park Krajobrazowy

spk2Połowa terenów naszej gminy, tj. około 48 km2, leży w obszarze Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1995 roku. Są to tereny gminne położone na wschód od drogi krajowej E-17 z wyłączeniem południowej części gminy. Na terenie parku leżą następujące obręby: Krasne, Podkrasne, Wierzba, Wisłowiec, Majdan Sitaniecki, Udrycze, Chomęciska Małe, Borowina Starozamojska.


drogaCelem powołania parku jest zachowanie unikalnych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Działów Grabowieckich, najwyższej części Wyżyny Lubelskiej (190 - 313 m n.p.m.), oraz mozaiki siedlisk muraw kserotermicznych i lasów bukowych przy północno-wschodniej granicy ich gromadnego występowania z charakterystyczną florą i fauną. Walorem krajobrazu Skierbieszowskiego PK jest falisto-pagórkowata rzeźba terenu z systemem głębokich wąwozów lessowych.

 

Planowany rezerwat leśny "Pańska Dolina"

las2Powierzchnia leśna projektowanego rezerwatu wynosi około 54ha. Ma on ochraniać różnowiekowe, lite drzewostany bukowe. Na północnym-wschodzie jego obszaru występuje starodrzew buka z dużym udziałem grabu. Występują tu rzadkie gatunki runa leśnego: paprocie  Polystychium lobatum i Phegopteris dryopteris i turzyca orzęsiona. Gęsta sieć wąwóz nadaje atrakcyjność krajobrazową temu miejscu.

 Pomnik przyrody

janmajdanLipa drobnolistna o obwodzie 520cm i wysokości 20m w Majdanie Sitanieckim. Lipa groziła przewróceniem i została znacznie podcięta. Obecnie pozostał po niej jedynie tzw. "świadek". Pomnik jest objęty specjalnym programem ochrony i odpowiednio pielęgnowany.