Gmina Stary Zamość


Strona gminy oraz pozostałe podstrony używają plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  Rozumiem, więcej informacji

Ogłoszenia Ogłoszenia Rodzina 500plus

Rodzina 500plus

Drukuj

 Informacja na temat programu 500+rodzina 500plus duzy

Gmina Stary Zamość informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. Nr 195.),  wchodzi w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu , osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz w formie elektronicznej. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz ePUAP.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 01.04.2016 r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Zamościu pokój nr 25 i 26, tel. 84 616 32 43 wew. 53 , tel. bezpośredni 84 616 42 53 , tel. komórkowy 519 541 805.

Komunikat Wojewody

http://www.lublin.uw.gov.pl/program-rodzina-500

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/p...