Gmina Stary Zamość


Strona gminy oraz pozostałe podstrony używają plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  Rozumiem, więcej informacji

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Konsultacje społeczne dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji (16-22 sierpnia 2017 r.)

Drukuj

Stary Zamość, dnia 11 sierpnia 2017r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY Stary Zamość

Wójt Gminy Stary Zamość informuje, że w dniach od 16 sierpnia 2017 r. do 22 sierpnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięć i projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość.

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, w tym propozycji przedsięwzięć dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość.

Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

1. Pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, w tym propozycji przedsięwzięć, zamieszczonego wraz z projektem konsultowanego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Zamość oraz na stronie internetowej Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.plw sekretariacie Urzędu Gminy.

2. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 17 sierpnia 2017 r. od godz. 12:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia przedsięwzięć na terenie Gminy Stary Zamość.

3. Warsztatów w dniu 17 sierpnia 2017 r. na których omówiony zostanie projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 16 sierpnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Zamość, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość, w godzinach pracy Urzędu Gminy od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Stary Zamość, Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość lub dostarczyć bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Stary Zamość, w terminie do dnia 22 sierpnia 2017 r., do godziny 15.30.

Uwagi i opinie oraz propozycje przedsięwzięć zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji tj. po dniu 22 sierpnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, w tym propozycji przedsięwzięć jest Wójt Gminy Stary Zamość.

 

Wójt Gminy Stary Zamość

Waldemar Raczyński

 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość na lata 2017 – 2023

Formularz zgłaszania uwag i przedsięwzięć KONSULTACJE SPOŁECZNE – Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stary Zamość

 

 

Konsultacje społeczne od 9 do 14 sierpnia 2017 r. w spr. Lokalnego Programu Rewitalizacji

Drukuj

Stary Zamość, dnia 8 sierpnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STARY ZAMOŚĆ

Wójt Gminy Stary Zamość informuje, iż w dniach od 9 sierpnia 2017 r. do dnia 14 sierpnia 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Stary Zamość dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru kryzysowego, na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej, a także technicznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w następującej formach:

  1. Spaceru badawczego połączonego z wywiadami w dniu 10.08.2017 r. od godz. 12:00 (spotkanie przed budynkiem Urzędu Gminy). Zgłoszenie udziału należy wcześniej przesłać drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr 84 6164231 podając swoje imię i nazwisko. Rozmowy z mieszkańcami oraz lokalnymi liderami celem omówienia wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Zamość.
  2. Debaty Konsultacyjnej w dniu 10.08.2017 r. na której omówiony zostanie projekt wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Zamość – opracowany na podstawie danych zastanych pochodzących z instytucji publicznych oraz ankiet dostarczonych przez mieszkańców Gminy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:30 w budynku Urzędu Gminy sala 32.
  3. Zbierania uwag za pomocą formularza i ankiety zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.pl (zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji"). Wypełnione formularze i ankiety można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2017 r. do Urzędu Gminy Stary Zamość pocztą tradycyjną (Stary Zamość 6, 22-417 Stary Zamość oraz elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , a także złożyć bezpośrednio w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu.

Projekt mapy określającej wyniki diagnozy i wskazane obszary oraz formularz konsultacyjny oraz ankieta będą dostępne od dnia 9 sierpnia 2017 r. na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Zamość – www.staryzamosc.pl (zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji") oraz w pokoju nr 3 w budynku Urzędu Gminy. Formularz konsultacyjny będzie można pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Zamość w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Stary Zamość.

 

Formularz Konsultacyjny dotyczący projektu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Stary Zamość

Ankieta na Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Stary Zamość

Mapy Gminy Stary Zamość: Negatywne zjawiska gospodarcze, Negatywne zjawiska przestrzenno - funkcjonalne, Negatywne zjawiska społeczne, Negatywne zjawiska środowiskowe, Negatywne zjawiska techniczne, Podobszary rewitalizacji, Podobszary zdegradowane

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji

Drukuj

Ogłoszenie

Wójta Gminy Stary Zamość

o naborze kandydatów do Rady Rewitalizacji

w Gminie Stary Zamość

Informuję mieszkańców Gminy Stary Zamość, że do dnia 08.08.2017 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do Rady Rewitalizacji Gminy Stary Zamość.

Zgłoszenia na członków Rady Rewitalizacji przyjmowane są od:

a)      mieszkańców Gminy Stary Zamość – trzech przedstawicieli

b)      organizacji pozarządowych – dwóch przedstawicieli

c)      przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stary Zamość – dwóch przedstawicieli

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Stary Zamość (sekretariat) w terminie do dnia 08.08.2017 r.

W załączeniu druki zgłoszeń , listy poparcia

                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                  Waldemar Raczyński

 

Załączniki kandydaci do składu Rady Rewitalizacji

 

Wymiana pieców centralnego ogrzewania

Drukuj

Logo WFOSIGW Lublin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ogłasza kolejny nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach projektu pn. EKODOM

termin składania dokumentów: 01 sierpnia  - 31 października 2017

Rodzaje dofinansowanych inwestycji:
• wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym,
• wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe,
• wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy,
• budowa instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa    domowego,
• budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej,
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zaktualizowane dokumenty w tym: regulamin, wzory wniosków, harmonogram rzeczowo-finansowy i inne dokumenty do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce dla beneficjentów – oferta dla osób fizycznych:

http://www.wfos.lublin.pl/oferta-dla-osob-fizycznych.html


Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00:

Biuro w Zamościu, ul. Promienna 4, 22-400 Zamość, tel. (84) 639 30 94 – powiaty: Miasto Zamość, zamojski, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski

 

 

 

   

Uwaga na wyłudzenia

Drukuj

Uwaga na wyłudzenia

ceidg logoUWAGA ! Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysyła na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG. Uprzejmie informujemy, że nie są to wiadomości wysyłane przez Ministerstwo Rozwoju. Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wiadomości.
Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE!
W tej sprawie prokuratura prowadzi postępowanie.

 

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w zak. sportu w 2017 roku

Drukuj

Wyniki konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

W budżecie gminy na wspieranie – dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zarezerwowano kwotę
100 000 zł.

Przyznano poszczególnym organizacjom następujące kwoty:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy OMEGA ……………………….……..90 000 zł
  2. Uczniowski Klub Sportowy Orzeł ………………………………………10 000 zł
 

Ogłoszenie o wynikach konkursu w zakresie kultury w 2017 roku

Drukuj

Ogłoszenie o wynikach konkursu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2017 roku

 

  1. Nazwa zadania publicznego: Ochrony dóbr kultury i tradycji, Konkurs pieśni patriotycznej
  1. Nazwa oferenta i wysokość przyznanych środków: Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 1000 zł
 
Strona 1 z 11