Gmina Stary Zamość


Strona gminy oraz pozostałe podstrony używają plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  Rozumiem, więcej informacji

Nieruchomości do sprzedaży lub dzierżawy Sprzedaż II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - byłe szkoły postawowe

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - byłe szkoły postawowe

Drukuj

WÓJT GMINY  STARY  ZAMOŚĆ

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U.z 2016 r.  poz.2147   z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości( Dz.U.z 2014 r. poz.1490 )

podaje do publicznej wiadomości ,

 że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność gminy Stary Zamość.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 9.12.2016 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem   przetargu  są  nieruchomości zabudowane ,  podane w wykazie wywieszonym  w dniu  12 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Zamość oraz n/w sołectwach , oznaczone działkami nr :

1. Obręb Chomęciska Duże działka nr 356 o pow. 0,87 ha – cena wywoławcza  130 000,00 zł

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej  , nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00052707/1, usytuowana przy drodze gminnej

2. Obręb Wisłowiec działka nr 59/2 o pow. 0,44 ha – cena wywoławcza  100 000,00 zł

W/w działka jest zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej  , nieobciążona, ujawniona w kw nr ZA1Z/00102718/7, usytuowana przy drodze powiatowej

 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się    w dniu  28 kwietnia 2017 r. o godzinie 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Stary Zamość .

W przetargu mogą brać udział osoby spełniające warunki zawarte w przepisach ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego( Dz.U.2016.2052 z późn. zm.)

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości , należy wpłacić w pieniądzu do 24.04.2017 r. na konto Urzędu Gminy Stary Zamość nr:  18-9610-0002-0020-0420-2012-0014 .  Wniesienie wadium z zachowaniem terminu , uznane zostanie w przypadku wpływu kwoty wadium na konto Urzędu w w/w terminie.

Wadium  wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości , a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego , wadium przepada na rzecz gminy.

Pozostałym uczestnikom przetargu  – zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca .

Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod num. tel. 084 616 42 33 lub w Urzędzie Gminy