Gmina Stary Zamość


Strona gminy oraz pozostałe podstrony używają plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  Rozumiem, więcej informacji

Kultura i Edukacja GOK w Starym Zamościu

GOK w Starym Zamościu

Drukuj
     
 

 

Gminny Ośrodek Kultury
Stary Zamość 5a
22-417 Stary Zamość

Tel. 84 615 34 29

Dyrektor:
Magdalena
Sienkiewicz-Karwacka

Godz. pracy:
pn. - pt.
8.00 - 16.00

 
     
 

mini_gok_now_3144

 

www.facebook.com/gok.staryzamosc

 

Instruktor kulturalno-oświatowy
Katarzyna Król

 

Pracownik kulturalno-administracyjny
Magdalena Zezula
 
Instruktor hip-hop, aerobik
Norbert Kowalczuk
Instruktor modern jazz
Katarzyna Ziemian
 
Instruktor muzyczny zespołu śpiewaczego Udryczanki i zespołu Canto
Andrzej Franczuk

 

Główny Księgowy
Katarzyna Muszyńska
 
Pracownik Gospodarczy
Zofia Waszak

 .

alt alt
Fot. Wnętrze budynku GOK-holl.
Fot. Holl na I piętrze w GOK-u.

 

HISTORIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STARYM ZAMOŚCIU

Gminny Ośrodek Kultury im. Karola Namysłowskiego działalność swoją rozpoczął 14 maja 1973 r. jako Gromadzki Ośrodek Kultury.
Wybudowany został czynem społecznym, kosztem 1.300.000 złotych. Wówczas w budynku ośrodka kultury mieściły się:
Izba Pamięci, sala widowiskowa, sala klubowa, Gminna Biblioteka Publiczna. Od początku swej działalności ośrodek  kultury starał się stworzyć szeroką ofertę zajęć dla lokalnej społeczności. Prowadzone były wówczas takie zajęcia jak: kółko plastyczne, kółko taneczne, teatrzyk. W 1973 r. działalność swoją rozpoczął również Klub Seniora. Na terenie gminy Stary Zamość działały cztery Koła Gospodyń Wiejskich: Krasne, Stary Zamość, Udrycze Wola, Udrycze Koniec. Dodatkowo na terenie gminy mieściła się filia Biblioteki Publicznej w Udryczach, 17 punktów bibliotecznych, klub „Ruch” w Wierzbie, klub „Młodego Rolnika” w Udryczach.
9 maja 1983 r. z okazji Dnia Zwycięstwa dokonano odsłonięcia pomnika znajdującego się przy GOK. Pomnik poświęcony został „ku czci poległym na polach bitew”.
W 1990 r. przy GOK powstała Kapela Starozamojska. W jej skład wchodzili muzycy mieszkający lub pochodzący z terenu Gminy Stary Zamość. W latach 90 także działalność swoja rozpoczęło ognisko muzyczne. Uczęszczając na spotkania kółka można było nauczyć się gry na fortepianie, akordeonie, instrumentach klawiszowych elektronicznych i gitarze klasycznej. Dla dzieci prowadzono kurs języka angielskiego, czy kurs na kartę rowerową. Raz w miesiącu przyjeżdżało kino objazdowe cieszące się dużą popularnością.
W kwietniu 2001 r. przy Szkole Podstawowej w Wierzbie powstał dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Namysłowiak”, który z czasem stał się zespołem działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu. Zespół posiadał w swoim repertuarze tańce narodowe takie jak: polonez, krakowiak, mazur, poleczka oraz wiązanka tańców.
Do czasów dzisiejszych Kapela Starozamojska i Zespół Tańca Namysłowiak nie przetrwały.
 Gminny Ośrodek Kultury obecnie …
Aktualnie Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu ma na celu wychodzenie naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy w różnym wieku oraz o różnych zainteresowaniach. Oferta ośrodka kultury stara się być zarówno „na czasie” jak i łączyć tradycję z nowoczesnością, kultywować i wzmacniać społeczne zasoby ale i otwierać na nowe „furtki”, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Dla dzieci i młodzieży szkolnej w ciągu tygodnia w roku szkolnym prowadzone są zajęcia świetlicowe, taneczne (taniec nowoczesny – Hip - Hop, Modern Jazz), plastyczne oraz teatralne. Podopieczni GOK mają zapewnioną opiekę, pomoc w lekcjach i co najważniejsze dobrą zabawę. Każde z zajęć prowadzą wykwalifikowani instruktorzy oraz pedagodzy. Efektem zajęć tanecznych było utworzenie zespołu Slide Dance Group i występy na turniejach tanecznych. Uczestnicy zajęć teatralnych zapoznają się z tajnikami gry aktorskiej   i co rok przygotowują sztukę teatralną wystawianą na Gminnym Przeglądzie Teatrzyków. Zajęcia plastyczne to nie tylko malowanie. Plastykiem jest każdy kto chce coś stworzyć. Zajęcia opierają się na podstawach szkicu, malarstwa ale także rękodzieła i sztuki robienia dzieł sztuki z najprostszych przedmiotów. Dużym zainteresowaniem cieszy się także Kawiarenka Internetowa.
Tygodniowe zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury są bezpłatne, jedynym warunkiem jest chęć uczestnictwa i wytrwałość.
Podczas wakacji i ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej. Mają one na celu zapewnienie atrakcyjnego czasu wolnego oraz nabywaniu nowych doświadczeń dla podopiecznych GOK.
Od kilku lat w Gminnym Ośrodku Kultury działa Sekcja Rowerowa, która corocznie organizuje Rajdy Rowerowe, po okolicy „bliższej i dalszej”. Działalność sekcji skupia się na promowaniu lokalnych walorów przyrody i kultywowaniu zdrowego stylu życia oraz aktywnym spędzaniu czasu wolnego. W rajdach uczestniczą nie tylko dzieci, ale też i osoby dorosłe. Rozpiętość wieku uczestników rajdów wynosi ponad 50 lat, tak że każdy kto ma sprawny rower i siły, do SEKCJI ROWEROWEJ może należeć.
Dla dorosłych Gminny Ośrodek Kultury organizuje cyklicznie warsztaty plastyczne oraz kulinarne. Niezależnie ile ma się lat, każdy ma możliwość uczestnictwa w zajęciach. Często warsztaty łączą pokolenia, ponieważ zapisują się na nie zarówno osoby dorosłe jak i młodzież czy dzieci. Dla tych którzy chcą zadbać o swoje zdrowie fizyczne i aktywnie spędzić czas proponujemy zajęcia z aerobiku.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu działa także Zespół Śpiewaczy „Udryczanki” oraz Zespół „Canto”.      Oba zespoły uczestniczą w przeglądach, konkursach, uroczystościach lokalnych jak i międzygminnych. Czego efektem są liczne dyplomy, wyróżnienia i nagrody.
Gminny Ośrodek Kultury  co roku organizuje także różnego typu  imprezy, konkursy, przeglądy, wystawy służące kultywowaniu tradycji oraz integracji miedzy pokoleniowej, a także rozwój zdolności, zainteresowań i wymianę doświadczeń między uczestnikami. Imprezy te mają na celu prezentację dorobku artystycznego i zdobytych umiejętności uczestników zajęć prowadzonych w ośrodku kultury. A także zachęcenie innych  mieszkańców gminy Stary Zamość i nie tylko, do czynnego uczestnictwa w  promowaniu i szerzeniu kultury.
Cykliczne imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury:
Wigilia
Przegląd kolęd i pastorałek,

Zimowisko - zajęcia prowadzone dla dzieci podczas ferii zimowych,  
Dzień Kobiet,
Konkurs recytatorski,
Plastyczny konkurs wielkanocny,
Dni Ziemi
Festyn,
Konkurs fotograficzny
Dzień dziecka,
Letnisko - zajęcia odbywające się corocznie dla dzieci podczas wakacji,
Rajdy rowerowe,
Dożynki,
Przegląd teatrzyków szkolnych,
Warsztaty plastyczne, kulinarne,
Przegląd pieśni ludowych,
Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny,
 Akcja Mikołaj dla każdego
Wystawy

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu.
W latach 2010, 2011 przeprowadzony został dwuetapowy generalny remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu.
I etap objął m.in. elewację, wymianę dachu, podjazd dla inwalidów, parking. II etap to remont wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu.
Oba remonty współfinansowane były ze środków PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi.”

Zrealizowane  przez GOK projekty z udziałem środków unijnych:

W 2010 r. otrzymano dotację na zakup strojów ludowych dla zespołów śpiewaczych oraz organizację Dożynek 2010r.
W 2011r. w ramach realizowanej operacji PROW na lata 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” zakupiono estradę na imprezy plenerowe.
Pozyskano także dotację na zakup sprzętu komputerowego do kawiarenki internetowej.
2013 r. zakupiono akordeon dla instruktora zespołów działających przy GOK.
2013 r. otrzymano dofinansowanie na organizację Dożynek 2013
2014 r. otrzymano dotację na realizację projektu pt. „Przez Stary Zamość – szlakiem tradycji i smaku”. Projekt zakładał realizację warsztatów kulinarnych i wydanie publikacji.
2014 r. dotacja na Starozamojski Piknik Rodzinny