Gmina Stary Zamość


Strona gminy oraz pozostałe podstrony używają plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu  Rozumiem, więcej informacji

Edukacja

Drukuj

Nauczanie

altNa terenie gminy Stary Zamość nauczanie na poziomie podstawowym realizowane jest przez 3 szkoły podstawowe w miejscowościach Krasne, Udrycze i Wierzba. Przy szkołach podstawowych funkcjonują klasy zerowe. Na terenie gminy brak samodzielnych przedszkoli, ale realizowane jest obecnie przedsięwzięcie utworzenia klubu przedszkola w Starym Zamościu w byłym lokalu Gminnego Centrum Informacji. Nauczanie na poziomie gimnazjalnym na terenie gminy realizuje Gimnazjum w Starym Zamościu. Gmina Stary Zamość jest organem prowadzącym dla wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum.

Tabela. Szkolnictwo dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Stary Zamość
podlegające samorządowi miejskiemu:
  Szkoły podstawowe Gimnazja
Rok szkolny Placówki Uczniowie Placówki Uczniowie
2003/2004 5 482 1 240
2004/2005 4 446 1 253
2005/2006 3 407 1 258
2006/2007 3 371 1 249

2007/2008

3 302 Wierzba 1 240


Żeby zapewnić właściwe warunki i nowoczesne formy nauczania (np. tworzenia pracowni komputerowych, nauki języków obcych), dąży się do takiej rozbudowy bazy szkolnej, aby nauka odbywała się w czasie jednej zmiany. We wszystkich szkołach istnieje potrzeba stworzenia właściwych warunków do nauczania wychowania fizycznego. Dokonuje się więc remontu, rozbudowy oraz budowy obiektów sportowych.

Szkoły

 

     
 

 

Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego
w Starym Zamościu

Wierzba 19A
22-417 Stary Zamość

Tel. (84) 61 64 089

Dyrektor:
Zbigniew Świrszcz

 
     
  alt

altW tym roku szkolnym jest 11 oddziałów i pracuje 30 nauczycieli. W szkole znajduje się: hala gimnastyczna, siłownia, profesjonalna mata zapaśnicza, internetowe centrum informacji multimedialnej, biblioteka, pracownia informatyczna, pokój pedagogiczny. W gimnazjum działa klub uczniowski UKS Orzeł. Sławomir Dudek prowadzi sekcję zapaśniczą, Roman Blonka sekcję siatkówki i piłki nożnej dziewcząt a Paweł Lewandowski sekcję piłki nożnej chłopców.

 

 

     
 

 

Szkoła Podstawowa
im. Karola Namysłowskiego
w Wierzbie

Tel. (84) 61 63 218

Dyrektor:
Barbara Smyk

Wicedyrektor:
Marzena Mazur

 
     
  alt

Szkoła ma 14 oddziałów, w tym 2 oddziały zerówki, do których uczęszcza Zatrudnia 28 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. Na terenie placówki są 2 pracownie informatyczne, gabinet pedagoga. Pokój nauczycielski, gabinet dyrektora oraz biblioteka mająca dostęp do internetu. Prowadzony jest monitoring. Szkoła posiada Izbę Pamięci Karola Namysłowskiego.

Filia szkoły znajduje się w miejscowości Udrycze-Koniec: Szkoła Podstawowa w Wierzbie Szkoła Filialna w Udryczach
tel. 84 611 24 33

 

     
 

 

Szkoła Podstawowa
w Krasnem

Tel. (84) 61 63 226

Dyrektor:
Jolanta Puchacz