mini_dozynki09_032


Największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu, obchodzone jak zwykle po zakończeniu wszelkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów zbóż.
W dawnej Polsce zwane je także wieńcowem- od najważniejszego ich symbolu, wieńca ze zbóż i kwiatów lub okrężnem- od starodawnego obyczaju jesiennego obchodzenia lub objeżdżania, czyli okrążania pól po sprzęcie zboża.
Zwano je także zażynkiem lub wyżynkiem.
Dożynki obchodzono w Polsce prawdopodobnie już w XVI lub na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy na naszych ziemiach rozwinęła się gospodarka folwarczno- dworska. Urządzali ją dla żniwiarzy  (służby folwarcznej i  pracowników najemnych) właściciele majątków ziemskich.
Była to zabawa, poczęstunek i  tańce, w nagrodę za dobrze wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony. Żniwa były bowiem na wsi uwieńczeniem wszystkich najważniejszych prac gospodarskich i wielkiego całorocznego rolniczego trudu, od efektów którego, od ilości i jakości zbiorów zależała ludzka egzystencja.

mini_konie

gleria

W okresie wakacji grupa ok. 30 dzieci i młodzieży spotyka się raz w tygodniu u państwa Zofii i Józefa Smyk w Starym Zamościu na nauce jazy na koniach.
Państwo Smyk- właściciele gospodarstwa agroturystycznego nie tylko wynajmują pokoje na noclegi, ale także posiadają stadninę koni pod siodło.
Z inicjatywą spędzania czasu w siodle wystąpił ks. Błażej Górski- proboszcz parafii w Starym Zamościu. Zajęcia odbywają się bezpłatnie.

W instruktażu ks. Błażejowi pomagają: Marian Sobczuk, Mariusz Turek, Grzegorz Molas, Paulina Turek, Józef Smyk, Teresa Turek, Michał Pogorzelski i Joanna Sołowiej.
Najmłodsze dzieci jeżdżą na Herbatce- kucu Felińskim, starsze na  Dianie, Dublerce, Haidi -koniach rasy małopolskiej.
Marzeniem ks. Błażeja jest prowadzenie zajęć także po wakacjach, a z najlepszych uczniów reaktywowanie grupy Kawalerii Szwadronu Ziemi Zamojskiej.

Fot. i oprac. E. Czarny

mini_puchar_woj09_0059

gleria

Turniej o Puchar Wójta Gminy
W niedzielę 26 lipca 2009 roku  na boisku w Podstarym Zamościu odbył się po raz kolejny Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stary Zamość.
Do turnieju zgłosiło się 10 drużyn z miejscowości: Majdan Staniecki, Krasne, Podkrasne, Kol. Udrycze, Chomęciska Duże, Wierzba, Udrycze Koniec, Udrycze Wola, Stary Zamość, Podstary Zamość.

mini_lzs_2009_052

gleria

W dniach 18-19 lipca 2009 roku w Krasnobrodzie odbyły się X Powiatowe Igrzyska Ludowych Zespołów Sportowych, także nasza gmina brała w nich udział.
W sobotę 18.07.2009 odbywały się mecze eliminacyjne w piłce nożnej kobiet i mężczyzn.
Uroczyste otwarcie i przemarsz drużyn odbył się w niedzielę 19 lipca. Nasz gmina nie była zbyt licznie reprezentowana w poszczególnych konkurencjach, ale mimo to zdobyliśmy kilka medali .W ostatecznej punktacji znaleźliśmy się na V miejscu (startowało 13 gmin) po gminach: Sitno, Miączyn, Krasnobród, Komarów.

zawody09

gleria

W dniu 05 lipca 2009 roku w Starym Zamościu zostały przeprowadzone Międzygminne Zawody Sportowo- Strażackie.
Rywalizowało ze sobą 15 drużyn strażackich z Gminy Stary Zamość (9 drużyn OSP z miejscowości: Stary Zamość, Wierzba, Wiosłowiec, Krasne, Chomęciska Duże, Chomęciska Małe, Majdan Staniecki, Udrycze, Nowa Wieś; 3 Młodzieżowe Drużyny Chłopięce; z miejscowości: Chomęciska Duże, Wierzba i Udrycze 1 Młodzieżowa Drużyna Dziewcząt ze Starego Zamościa i 1 Drużyna Kobiet z Chomęcisk Dużych) i 15 drużyn strażackich z Gminy Zamość (11 drużyn OSP z miejscowości: Białopola, Bortatycze, Mokre, Lipsko, Wysokie, Wólka Wieprzecka, Zawada, Płoskie, Pniówek, Sitaniec, Skokówka; 3 Młodzieżowe Drużyny Chłopięce z miejscowości: Mokre, Wysokie i Zawada, oraz 1 Młodzieżowa Drużyna Dziewcząt z Płoskiego).