mini_zimowiska_ptaki_1003

| GALERIA |

W niedzielę, 6 lutego wspólnie z grupą uczniów Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu wolontariusze i członkowie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków - Jacek Bieganowski oraz Robert Biały przeprowadzili akcję zimowego liczenia ptaków.

Grupę 8 gimnazjalistów  przewodnicy uczyli rozpoznawać ptaki oraz ich zachowanie w środowisku związanym z siedzibami ludzkimi (ogrody, parki, podwórza gospodarskie).
Podczas niedzielnego spaceru trasą Stary Zamość - Wierzba II - Stary Zamość w trakcie obserwacji odnotowano takie gatunki awifauny, jak: gawron, kawka, sójka, bogatka, modraszka, dzięcioł duży, wróbel, mazurek, sierpówka, gil, myszołów, gołąb miejski. Gatunkiem najliczniejszym w trakcie obserwacji okazał się wróbel - 30 sztuk.

Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem, na którym uczestnicy otrzymali płyty przyrodnicze z głosami ptaków oraz ich szczegółowym opisem. Planowane są już następne spotkania z uczniami pobliskich szkół, na których będą się uczyć rozpoznawania gatunków flory i fauny występującej na terenie gminy Stary Zamość, po raz kolejny pod pilnym okiem Panów przyrodników.
Celem akcji jest popularyzowanie aktywnego spędzania czasu i pogłębienie znajomości o otaczającej nas przyrodzie, o  zagrożeniach oraz  sposobach jej ochrony. Dzięki wynikom dostarczanym przez takie akcje możemy tworzyć zestawienia najliczniej spotykanych o  tej porze w parkach i ogrodach ptaków. Poprzez zebrane wyniki możemy także śledzić liczebność ptaków, analizować potencjalne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz tworzyć specjalne programy ochrony przyrody w Polsce.

W trakcie akcji udział wzięli: Jacek Bieganowski, Robert Biały, Małgosia Matuszczak,
Karolina Derkacz, Joanna Krakowiak, Klaudia Boba, Ola Korona, Justyna Pieczykolan, Adrian Mąka, Patryk Kowalski, Krystian Puchacz
.

mini_oplatek_nszzri_2011_6638 | GALERIA |

Jak co roku tak i w tym miało miejsce spotkanie opłatkowe członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność" w Starym Zamościu. Związek na terenie gminy zrzesza ok. 50 osób, które przybyły w sobotę 29 stycznia 2011 roku na spotkanie w sali GOK Stary Zamość.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Senator RP Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak, Wójt Gminy Waldemar Raczyński i Radny Powiatu Krzysztof Rusztyn.

Wszystkich powitał Przewodniczący Związku Pan Wiesław Biały, następnie głos zabrali parlamentarzyści, którzy zapoznali przybyłych ze swoją pracą w sejmie i senacie.

Przybliżyli  problemy z jakimi w chwili obecnej zajmuje się sejm i senat dotyczącymi rolnictwa. Mówili o pogarszającej się sytuacji rolników, o niepewnej sytuacji na rynku mleka i cukru, o katastrofalnym spadku  cen skupu żywca a o jednoczesnym  sprowadzaniu mięso z zagranicy. I braku działań ze strony obecnego rządu w celu poprawy tej sytuacji.

Na zakończenie były życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd.

fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_zimowisko2011_6591 | GALERIA |

Zakończyły się ferie zimowe a wraz z nimi zimowisko dla dzieci zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu. W czasie wolnym od nauki ok. 50 dzieci brało udział w różnego typu zajęciach, między innymi: zajęciach plastycznych, kulinarnych, sprawnościowych, z tańcz nowoczesnego i karate. Były także wyjazdy na basen do Krasnegostawu, łyżwy  i do kina w Zamościu.

Zimowisko zakończyło się 28 stycznia 2011 roku występem iluzjonistycznym Mistrza Łukasza Podymskiego, laureata krajowych konkursów w iluzji scenicznej i close-up, wieloletniemu uczestnikowi międzynarodowych seminariów i kongresów iluzjonistycznych.

45 minutowy spektakl Mistrz Podymski prowadził z humorem a do występów zapraszał uczestników z pośród  zgromadzonej widowni.

fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_Z_jemioluszka | GALERIA |

W niedzielę w Podstarym Zamościu po raz pierwszy odbyło się Zimowe Ptakoliczenie.  W akcji wzięło udział kilkunastu sympatyków i  wolontariuszy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Udało im się zobaczyć 485 ptaków z 21 gatunków.

Uczestnicy pod przewodnictwem Roberta Białego, najbardziej doświadczonego obserwatora lokalnej awifauny, wyruszyli z Podstarego Zamościa. Przeszli skrajem lasu do miejscowości Stara Wieś, następnie idąc doliną Łabuńki dotarli pod neorenesansowy pałac w Ruskich Piaskach. Potem nabrali sił przy ognisku, podziwiając widok zalanej doliny Wieprza i górującego nad nią dworu w Ujazdowie.


Po odpoczynku przemierzyli kolejny las docierając do tajemniczego jeziora Sodoma. Idąc dalej poprzez wieś Zamszany, dotarli do mety. Najbardziej wytrwali pokonali w sumie 12 kilometrów wyczerpującej trasy.
Miłośnicy ptaków najpierw nasłuchiwali głosów ptaków, a potem próbowali zobaczyć je przez lornetki. Następnie określali gatunek i wpisywali na listę obserwowanych ptaków.
Mimo mroźnej, pochmurnej i wietrznej pogody odnotowali prawie pół tysiąca ptaków. Wśród nich najliczniejszy był kwiczoł, mazurek i trznadel. Spotkali także sierpówkę, krzyżówkę, bogatkę, wróbla i raniuszka. Ptaki kilkunastu pozostałych gatunków występowały nielicznie. Dane, które zebrali przekażą do OTOP-u, koordynatora zimowej akcji liczenia ptaków.
Zimowe Ptakoliczenie jest coroczną akcją wzorowaną na brytyjskim "Big Garden Birdwatch". W Polsce odbywa się zawsze ostatni weekend stycznia. W tym roku mamy już za sobą VII edycję tej akcji liczenia ptaków. - Nie ma żadnych ograniczeń dla chcących uczestniczyć w liczeniu, każdy może notować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park - informują uczestnicy.
- Planujemy już następne podobne wycieczki, wiosną organizujemy rajd rowerowy w ramach akcji Spring Alive, a w maju będziemy liczyć ptaki w Ostoi Nieliskiej - dodają.
W Zimowym Ptakoliczeniu 2011 udział wzięli m. in. wolontariusze: Robert Biały, Jacek Bieganowski, Katarzyna Szczepanowska, Agnieszka Szczepanowska, Rafał Litwiniuk, Przemysław Litwiniuk, Grzegorz Nizioł, Przemysław Nizioł, Karolina Kiciak oraz ochotnicy: Jarosław Szczepanowski, Ewa Biały, Arkadiusz Rybak, Daniel Rybak, Agnieszka Smotryś, Karolina Smotryś.

Robert Biały

mini_przeg_koled2011_6526 | GALERIA |

Już po raz VII w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek. W czwartek 13 stycznia 2011 roku zaprezentowało się 14 zespołów i 7 wokalistów w różnych kategoriach wiekowych. W zmaganiach konkursowych każdy z wykonawców musiał zaśpiewać dwa utwory. Komisja konkursowa oceniała warunki głosowe, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny wykonawców.  

W I kategorii wiekowej wystąpiło 8 zespołów

I miejsce zajął  zespół „Gwiazdka" ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie Filia w Udryczach pod kierunkiem Pani Małgorzaty Wandzak. Wspólne II miejsce zajęły zespoły z klasy I a  pod kierunkiem Pani Marii Dorosz i zespół z klasy I b  pod kierunkiem Pani Zofii Szewczyk , ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie.

III miejsce zajął Klub Przedszkolaka w Starym Zamościu pod kierunkiem Pani Elżbiety Ciszewskiej.

Do II kategorii wiekowej zgłosiły się dwa zespoły. Komisja przyznała jedno wyróżnienie dla zespołu instrumentalnego „Mały Solgit" ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie pod kierunkiem Pani Anny Chabros.

III kategorię wiekową reprezentował zespół Solgit z Gimnazjum w  Starym Zamościu także pod kierunkiem Pani Anny Chabros, który otrzymał wyróżnienie.

Do IV kategorii wiekowej zgłosiły się 3 zespoły, wygrał Chór Klubu Seniora w Starym Zamościu

Wśród solistów z III kategorii wiekowej bezkonkurencyjna okazała się Patrycja Główka, wyróżnienie otrzymał Marcin Dyrkacz, oboje  z Gimnazjum w Starym Zamościu.

Utworami „Mizerna cicha" i „Pada śnieg"  I miejsce wyśpiewała w IV kategorii wiekowej solistów Pani Anna Chabros.


Fot. i oprac. Elżbieta Czarny