mini_1wrzesnia_2010_4487| GALERIA |

W rocznice wybuchu II wojny światowej w kościele parafialnym w Starym Zamościu została odprawiona uroczysta Msza Święta celebrowana przez ks. Błażeja Górskiego.

We mszy uczestniczyli kombatanci z pocztami sztandarowymi, dzieci  ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie i młodzież z Gimnazjum w Starym Zamościu.

W kazaniu ks. B. Górski powiedział między innymi: „By prawda o nieszczęściu wojny żyła w ludzkich sercach, by była przestrogą dla przyszłych pokoleń". Byśmy w tym pokoju trwali  musimy mieć pokój w swoich sercach"

Następnie kombatanci na czele z Wójtem Gminy Waldemarem Raczyńskim złożyli wieńce i kwiaty na kwaterze żołnierskiej na cmentarzu parafialnym.

fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_komarow_2010_4412| GALERIA |

29 sierpnia 2010 roku w Komarowie z okazji 90 rocznicy Bitwy pod Komarowem odbyła się inscenizacja tamtych wydarzeń. Była to największa bitwa kawaleryjska XX wieku. 31 sierpnia 1920 roku pod Komarowem w Wolicy Śniatyckiej  starła się Jazda Polska z konną armią Budionnego.

„Bitwa pod Komarowem to bitwa, w której ważył się los polskiej kawalerii walczącej o  Polskę i o swój własny  honor" - płk. Rudolf Rupp.

W inscenizacji wzięli udział ułani ze szwadronów z całej Polski w tym także  szwadron Ziemi Zamojskiej w barwach 9 pułku ułanów małopolskich  którego członkami są  nasi ułani.

W role bohaterów z tamtych lat wcielili się ks. Błażej Górski, Józef Smyk i Mariusz Turek.

fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_doz_pow_2010_4000
| GALERIA |

W niedzielę 22 sierpnia 2010 roku w Michalowie gm. Sułów odbyły się dożynki  gminno-powiatowe.

Na święcie plonów naszą gminę reprezentowali: Wójt Gminy Waldemar Raczyński i Dyrektor Gminnego Ośrodka  Kultury Magdalena Sienkiewicz-Karwacka oraz 3 delegacje  z chlebem i wieńcami.

Na ręce gospodarzy dożynek Starosty Powiatu Henryka Mateja, Wójta Gminy Tomasza Pańczyka i Proboszcza Parafii  Ryszarda Wróbla wieńce złożyli między innymi:  KGW Kraśnianki, KGW Udryczanki i Klub Seniora.

Starosta Powiatu przyznał także dla wyróżniających się rolników dyplomy i odznaczenia. Z gminy Stary Zamość takie wyróżnienia otrzymali Panowie Józef Smyk ze Starego Zamościa i Wiesław  Kuczaj z Udrycz.

fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_rajd_row_2010_3903
| GALERIA | 

W sobotę 21 sierpnia 2010 roku o godzinie 11.00 z przed budynku GOK  Stary Zamość  wyruszył rajd rowerowy. 14 uczestników pokonało drogę liczącą 25 km.

Trasa rajdu przebiegała następująco: Stary Zamość - Stary Zamość Gościniec - Podstary Zamość Doły - Tarzymiechy (do budynku szkoły podstawowej) - Zamszany - Ruskie Pisak - Nowa Wieś - Stary  Zamość.

Dłuższy postój zorganizowano przy „Domu seniora" w Starym Zamościu, gdzie organizatorzy przygotowali ognisko i poczęstunek.

Organizatorami rajdu byli: Świetlica środowiskowa działająca przy GOK i Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu.

fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_kras_osp_chd_3833
| GALERIA | 

OSP z Chomęcisk Dużych  jako najlepsi już po raz trzeci reprezentowali powiat zamojski  na Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych.

W sobotę 14 sierpnia 2010 w Krasnymstawie przy ponad 30°C upale drużyna w składzie: Michał  Bochniak, Bartek Goździuk, Dominik Goździuk, Adam Goździuk,  Paweł Jakubczak, Grzegorz Maluga, Tomasz Maluga, Patryk Mazurek, Szczepan Płatek i Damian Tchórz konkurowała z 20 drużynami OSP z  całego województwa lubelskiego. Zawody rozegrane były w konkurencjach: sztafeta pożarnicza   z przeszkodami  oraz ćwiczenia bojowe.

fot. i oprac. Elżbieta Czarny