2019 01 16 koledy 3177 | GALERIA | Kolędy śpiewane są w Polsce powszechnie i przez wszystkich. Teksty kolęd pisali najwięksi polscy poeci, a muzykę  tworzyli najwięksi kompozytorzy. „Przybieżeli do Betlejem pasterze”, „Lulajże Jezuniu…”, „Świeć gwiazdeczko świeć”, „Był pastuszek bosy”, „Skrzypi wóz” te i wile innych kolęd i pastorałek można było usłyszeć podczas Koncertu kolęd i pastorałek , jaki co roku organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu. W środę 16 stycznia 2019 roku wystąpiło 15 zespołów i solistów. Każdy zaprezentował dwa utwory. Wystąpiły następujące zespoły: klasa 0 a, klasa 0 b, Pastuszki z klasy III, klasa III, Krasnale i Sowy z przedszkola, klasa II b, klasa I b, klasa I a, klasa II a, Canto i Udryczanki, oraz soliści Julia Rogoża, Natalia Bełkot i Julia Mazurek.
Wszyscy  wykonawcy otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplomy.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2019 01 12 oplatek ri 3022 | GALERIA | W sobotę 12 stycznia 2019 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego RI Solidarność. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób, a także zaproszeni goście: Parlamentarzyści Jerzy Chróścikowski, Sławomir Zawiślak i Tomasz Zieliński, Starosta zamojski Stanisław Grześko, Dyrektor ARiMR w Lublinie Krzysztof Gałaszkiewicz, Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Wojciech Lewczuk, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Rusztyn, oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.
Wszystkich powitał Przewodniczący Związku Wiesław Biały, następnie życzenia złożyli zaproszeni goście. Część opłatkowa rozpoczęła się od modlitwy która poprowadził ks. Mirosław Sawka. Przed wspólnym łamaniem się opłatkiem i składaniem życzeń odśpiewano kolędę. Następnie odbył się poczęstunek.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2019 01 03 swiateczna kartka | GALERIA | Na początku stycznia 2019 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny mający na celu uwrażliwienie na piękno tradycji i symboli Świąt Bożego Narodzenia, zorganizowany przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Starym Zamościu i bibliotekę szkolną w Wierzbie.
Wpłynęło 45 prac w trzech kategoriach wiekowych Ocenie podlegała estetyka wykonania, inwencja twórcza, oraz oryginalność.
Po obejrzeniu 14 prac w pierwszej kategorii wiekowej (klasy 0) komisja  postanowiła przyznać: I miejsca dla: Filipa Kostrubały- klasa 0 a
II miejsca dla: Kacpra Antoszka – klasa 0 a
                        Oliwii Krajewskiej – klasa 0 b
                        Alana Cieślaka   - klasa 0 b
                        Bartosza Kołygi – klasa 0 b
III miejsca dla: Piotra Błaszczak – klasa 0 a
                          Ernesta Kwitka- klasa 0 b
                           Amelii Waszak- klasa 0 a
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
                           Paulina Włoch- klasa 0 b
                           Anna Kłonica  - klasa 0 b
                           Lena Krajewska – klasa 0 a
                           Martyna Rybak – klasa 0 b
                           Gabriela Goździuk – klasa 0 a
                           Daniel Goździuk – klasa 0 a
Po obejrzeniu 21 prac w drugiej kategorii wiekowej (klasy I) komisja postanawia przyznać:
I miejsca dla: Bartłomieja Marchewki- klasa I a
                        Leny Derkacz- klasa I a
                        Brajana Cieślaka – klasa I b
                         Julii Rogoża – klasa I b
II miejsca dla: Szymona Patronia – klasa I a
                     Martyny Włoch – klasa I b
III miejsca dla: Gabrieli Złotnik – klasa I a
                           Leny Gmitrzuk- klasa I b
Po obejrzeniu 10  prac w trzeciej kategorii wiekowej (klasy II, III i IV) komisja postanawia przyznać:
I miejsca dla: Krystiana Kostrubały- klasa II a
                        Macieja Mazurka -klasa III
                         Julii Węgorowskiej – klasa IV a
                        Mai Węgorowskiej – klasa III
II miejsca dla: Anny Kłapouchy – klasa III
                         Kacpra Antoszka- klasa IV a
III miejsca dla: Dominiki Król- klasa II a
                           Julii Bielesz – klasa III
                            Ilona Furgała – klasa III
Nagrodzeni, oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, oraz nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział.
Wszystkie prace można obejrzeć na wystawie znajdującej się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2019 01 06 orszak trzech kroli 2926 | GALERIA | 6 stycznia to Święto Objawienia Pańskiego, popularnie zwane świętem Trzech Króli. Należy ono do najważniejszych świąt w ciągu roku liturgicznego.
Tego dnia wierni oddają cześć nowonarodzonemu Jezusowi, który objawia się całemu światu jako Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Czytana jest Ewangelia o trzech mędrcach, którzy z dalekich krain udają się do Betlejem, aby złożyć pokłon, oraz dary w postaci mirry, złota i kadzidła. W czasie Mszy Świętej święci się wodę, kredę i kadzidło. Dodatkowo w tym dniu organizowane są orszaki trzech króli.
Także w kościele w Starym Zamościu odbyły się takie uroczystości. Na początku Mszy Świętej trzej królowie pokłonili się i złożyli dary Dzieciątku Jezus w kościelnej szopce.
Po Mszy  Świętej odprawionej przez  proboszcza parafii ks. Mirosława Sawkę i ks. Artura Wojtowicza, wierni, mimo zimnej i wietrznej pogody przeszli „po kluczu” w orszaku.
Na jego czele konno jechali ułani: Józef Smyk, Jarosław Jeleń i Marian Sobczuk, którzy jak co roku wcielili się w role trzech mędrców ze wschodu. Uczestnicy orszaku mogli zaopatrzyć się bezpłatnie w ozdobne korony, które założyli podczas przemarszu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2019 01 04 oplatek osp 2885 | GALERIA | Rozpoczął się nowy rok- 2019. Jego początek jest czasem podsumowań roku ubiegłego. Jako pierwsi  zrobili to strażacy. W piątek 04 stycznia 2019 roku w sali widowiskowej GOK odbyło się posiedzenie, połączone ze spotkaniem opłatkowym Zarządu Gminnego OSP w Starym Zamościu. Wszystkich przybyłych przywitał Prezes Zarządu Wacław Mróz.
Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok i plany na 2019 przedstawił Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w ubiegłym roku należy zaliczyć: dokończenie remontu remizo-świetlicy i zakup wyposażenia  w Chomęciskach Dużych na kwotę 81.500 zł. Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Krasnem- 31.200 zł.
Wykonanie renowacji posadzki w garażu, oraz zakup elementów ogrodzenia do OSP Stary Zamość- 13.700 zł.
W 2018 roku jednostki OSP z terenu Gminy Stary Zamość otrzymały dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych: OSP Krasne- 4.600 zł. (zakupiono ubrania strażackie i buty) i OSP Udrycze- 14.000 zł. (wykonano prace remontowe w garażu)
Jednostka OSP Wierzba pozyskała środki z Funduszu Składkowego KRUS w kwocie 22.000 zł. na zakup  agregatu prądotwórczego, pompy szlamowej i ubrań strażackich.
Z Funduszu Sprawiedliwości na zakup zestawów ratownictwa medycznego dla jednostek: OSP Stary Zamość, OSP Wierzba, OSP Krasne i OSP Udrycze nasza gmina pozyskała kwotę 31.993, 40 zł.
Jednostki OSP Wierzba i OSP Stary Zamość otrzymały  dotacje po 5.000 zł. każda na zapewnienie gotowości bojowej w ramach KSRG.
W 2019 roku planowany jest remont strażnic w Podstarym Zamościu i Wisłowcu.
W spotkaniu wzięli udział również Komendant PSP w Zamościu starszy brygadier Jacek Sobczyński, który podziękował za bardzo dobrą współpracę z jednostkami OSP z naszej gminy, oraz przedstawił pokrótce sprawy finansowania straży w powiecie zamojskim w 2018 roku. Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego starszy kapitan Przemysław Ilczuk przedstawił udział naszych jednostek w zdarzeniach w ubiegłym roku. Przedstawia się on następująco: OSP Wierzba- 39 razy, OSP Stary Zamość- 30 razy, OSP Udrycze- 11 razy, OSP Krasne- 4 razy, OSP Chomęciska Duże- 1 raz, OSP Chomęciska Małe- 2 razy i OSP Majdan Sitaniecki – 1 raz. Omówił także udział  w szkoleniach podstawowych dla strażaków, które będą organizowane w ilości 140 godzin. Zajęcia były by prowadzone na bazie sprzętu w który wyposażona jest jednostka OSP Wierzba, natomiast zajęcia w Komorze dymowej i ścieżce wydolnościowej odbędą się w Lublinie. Życzenia dla wszystkich złożył obecny na spotkaniu płk Mieczysław Skiba.
Część opłatkową od modlitwy i odśpiewania kolędy rozpoczął ks. Mirosław Sawka. Następnie wszyscy składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny