mini_oplatek_nszzri_2011_6638 | GALERIA |

Jak co roku tak i w tym miało miejsce spotkanie opłatkowe członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność" w Starym Zamościu. Związek na terenie gminy zrzesza ok. 50 osób, które przybyły w sobotę 29 stycznia 2011 roku na spotkanie w sali GOK Stary Zamość.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Senator RP Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm Sławomir Zawiślak, Wójt Gminy Waldemar Raczyński i Radny Powiatu Krzysztof Rusztyn.

Wszystkich powitał Przewodniczący Związku Pan Wiesław Biały, następnie głos zabrali parlamentarzyści, którzy zapoznali przybyłych ze swoją pracą w sejmie i senacie.

Przybliżyli  problemy z jakimi w chwili obecnej zajmuje się sejm i senat dotyczącymi rolnictwa. Mówili o pogarszającej się sytuacji rolników, o niepewnej sytuacji na rynku mleka i cukru, o katastrofalnym spadku  cen skupu żywca a o jednoczesnym  sprowadzaniu mięso z zagranicy. I braku działań ze strony obecnego rządu w celu poprawy tej sytuacji.

Na zakończenie były życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólne śpiewanie kolęd.

fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_zimowisko2011_6591 | GALERIA |

Zakończyły się ferie zimowe a wraz z nimi zimowisko dla dzieci zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu. W czasie wolnym od nauki ok. 50 dzieci brało udział w różnego typu zajęciach, między innymi: zajęciach plastycznych, kulinarnych, sprawnościowych, z tańcz nowoczesnego i karate. Były także wyjazdy na basen do Krasnegostawu, łyżwy  i do kina w Zamościu.

Zimowisko zakończyło się 28 stycznia 2011 roku występem iluzjonistycznym Mistrza Łukasza Podymskiego, laureata krajowych konkursów w iluzji scenicznej i close-up, wieloletniemu uczestnikowi międzynarodowych seminariów i kongresów iluzjonistycznych.

45 minutowy spektakl Mistrz Podymski prowadził z humorem a do występów zapraszał uczestników z pośród  zgromadzonej widowni.

fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_Z_jemioluszka | GALERIA |

W niedzielę w Podstarym Zamościu po raz pierwszy odbyło się Zimowe Ptakoliczenie.  W akcji wzięło udział kilkunastu sympatyków i  wolontariuszy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Udało im się zobaczyć 485 ptaków z 21 gatunków.

Uczestnicy pod przewodnictwem Roberta Białego, najbardziej doświadczonego obserwatora lokalnej awifauny, wyruszyli z Podstarego Zamościa. Przeszli skrajem lasu do miejscowości Stara Wieś, następnie idąc doliną Łabuńki dotarli pod neorenesansowy pałac w Ruskich Piaskach. Potem nabrali sił przy ognisku, podziwiając widok zalanej doliny Wieprza i górującego nad nią dworu w Ujazdowie.


Po odpoczynku przemierzyli kolejny las docierając do tajemniczego jeziora Sodoma. Idąc dalej poprzez wieś Zamszany, dotarli do mety. Najbardziej wytrwali pokonali w sumie 12 kilometrów wyczerpującej trasy.
Miłośnicy ptaków najpierw nasłuchiwali głosów ptaków, a potem próbowali zobaczyć je przez lornetki. Następnie określali gatunek i wpisywali na listę obserwowanych ptaków.
Mimo mroźnej, pochmurnej i wietrznej pogody odnotowali prawie pół tysiąca ptaków. Wśród nich najliczniejszy był kwiczoł, mazurek i trznadel. Spotkali także sierpówkę, krzyżówkę, bogatkę, wróbla i raniuszka. Ptaki kilkunastu pozostałych gatunków występowały nielicznie. Dane, które zebrali przekażą do OTOP-u, koordynatora zimowej akcji liczenia ptaków.
Zimowe Ptakoliczenie jest coroczną akcją wzorowaną na brytyjskim "Big Garden Birdwatch". W Polsce odbywa się zawsze ostatni weekend stycznia. W tym roku mamy już za sobą VII edycję tej akcji liczenia ptaków. - Nie ma żadnych ograniczeń dla chcących uczestniczyć w liczeniu, każdy może notować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park - informują uczestnicy.
- Planujemy już następne podobne wycieczki, wiosną organizujemy rajd rowerowy w ramach akcji Spring Alive, a w maju będziemy liczyć ptaki w Ostoi Nieliskiej - dodają.
W Zimowym Ptakoliczeniu 2011 udział wzięli m. in. wolontariusze: Robert Biały, Jacek Bieganowski, Katarzyna Szczepanowska, Agnieszka Szczepanowska, Rafał Litwiniuk, Przemysław Litwiniuk, Grzegorz Nizioł, Przemysław Nizioł, Karolina Kiciak oraz ochotnicy: Jarosław Szczepanowski, Ewa Biały, Arkadiusz Rybak, Daniel Rybak, Agnieszka Smotryś, Karolina Smotryś.

Robert Biały

mini_przeg_koled2011_6526 | GALERIA |

Już po raz VII w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek. W czwartek 13 stycznia 2011 roku zaprezentowało się 14 zespołów i 7 wokalistów w różnych kategoriach wiekowych. W zmaganiach konkursowych każdy z wykonawców musiał zaśpiewać dwa utwory. Komisja konkursowa oceniała warunki głosowe, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny wykonawców.  

W I kategorii wiekowej wystąpiło 8 zespołów

I miejsce zajął  zespół „Gwiazdka" ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie Filia w Udryczach pod kierunkiem Pani Małgorzaty Wandzak. Wspólne II miejsce zajęły zespoły z klasy I a  pod kierunkiem Pani Marii Dorosz i zespół z klasy I b  pod kierunkiem Pani Zofii Szewczyk , ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie.

III miejsce zajął Klub Przedszkolaka w Starym Zamościu pod kierunkiem Pani Elżbiety Ciszewskiej.

Do II kategorii wiekowej zgłosiły się dwa zespoły. Komisja przyznała jedno wyróżnienie dla zespołu instrumentalnego „Mały Solgit" ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie pod kierunkiem Pani Anny Chabros.

III kategorię wiekową reprezentował zespół Solgit z Gimnazjum w  Starym Zamościu także pod kierunkiem Pani Anny Chabros, który otrzymał wyróżnienie.

Do IV kategorii wiekowej zgłosiły się 3 zespoły, wygrał Chór Klubu Seniora w Starym Zamościu

Wśród solistów z III kategorii wiekowej bezkonkurencyjna okazała się Patrycja Główka, wyróżnienie otrzymał Marcin Dyrkacz, oboje  z Gimnazjum w Starym Zamościu.

Utworami „Mizerna cicha" i „Pada śnieg"  I miejsce wyśpiewała w IV kategorii wiekowej solistów Pani Anna Chabros.


Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_og_spotkanie_ulanow2011_6479 | GALERIA |

W scenerii pięknego pałacu z początku XX wieku w Ruskich Piaskach, gdzie aktualnie znajduje się Dom Opieki Społecznej, odbyło się 6 stycznia 2011 roku  pierwsze ogólnopolskie ułańskie spotkanie noworoczne. Gościny użyczyła Pani Dyrektor Alina Anasiewicz.

Gospodarzem tej uroczystości był Szwadron Ziemi Zamojskiej w barwach 9 pułku ułanów małopolskich. Pomysłodawcą i organizatorem spotkania był ks. Błażej Górski- kapelan Szwadronu.


Przyjechali ułani z różnych formacji, którzy kultywują piękną tradycję oręża polskiego: Stowarzyszenie Szwadronu 24 Pułku Ułanów RP ze Świdnika, Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej, ułani ochotnicy z Lublina w barwach 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Szwadron Kawalerii w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych z Radomia, Ochotniczy Szwadron Kawalerii z Kielc w barwach 13 Pułku Ułanów Wileńskich i  Drugi Pułk Strzelców z Tomaszowa.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pan płk. Cichocki- emerytowany oficer z Kraśnika z małżonką, Pan Jan Henryk Cichosz- poeta, syn ułana Stanisława Cichosza, wachmistrza liczącego sobie obecnie 97 lat, który służył w 1 Pułku Strzelców Konnych i 12 Pułku Ułanów Podolskich, Starosta Zamojski Jan Matej i Wójtowie: Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Gminy Nielisz Adam Wal.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej odprawionej w pałacowej kaplicy przez ks. Biskupa Mariusza  Leszczyńskiego, który podziękował za zaproszenie na tak niecodzienną liturgię. Z racji sprawowania Mszy Świętej w dzień Objawienia Pańskiego ks. Biskup w wygłoszonej homilii  nawiązał do rozważań Papieża Benedykta XVI „Słowo stało się ciałem i  zamieszkało między nami". Powiedział między innymi „Bóg przyjął nasze ludzkie ciało, to jest to już coś niepojętego dla nas. Ciało, które podlega cierpieniu i śmierci. Chrystus przyszedł po to by nas zbawić i  to jego cierpienie zaczęło się już w stajence w żłóbku". Podkreślił także jak ważne jest dla nas chrześcijan, że ten dzień został ustanowiony po wielu latach niebytu dniem świątecznym. Na zakończenie wszystkim przybyłym pobłogosławił.

Po Mszy Świętej uczestnicy obejrzeli przedstawienie jasełkowe w  wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krasnem.

Następnie rozpoczęła się część tzw. ułańska. Dokonano uroczystego wręczenia ułanom ze Szwadronu Ziemi Zamojskiej szabli i lanc. Szable ufundowali: Starosta Powiatu Zamojskiego i Wójtowie z gmin: Zamość, Stary Zamość i Nielisz. Lance ufundował Pan Andrzej Goch z Nowej Wsi. W  szeregi Szwadronu przyjęto także 5 nowych ułanów z Gminy Stary Zamość.

Dyplom z podziękowaniem za wieloletnią pracę i prezesowanie Szwadronowi otrzymał Tomasz Dudek.

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania zakończyło część oficjalną.

Imponująco wyglądał polonez rozpoczynający bal. Ułani w mundurach z  przed 1939 roku, a panie w strojach stylizowanych na lata 20 ubiegłego wieku.

Mam nadzieję, że te spotkania staną się tradycją i będą kontynuowane w przyszłości - powiedział ks. Błażej Górski.


Fot. i oprac. Elżbieta Czarny