mini_100_5998
mini_100_6005
mini_100_6001

W dniu 3 grudnia 2010 roku zamieszkały w Chomęciskach Dużych Pan Jan Goździuk obchodził 100-lecie urodzin. Z  tej okazji Dostojnego Jubilata odwiedziła delegacja z Urzędu Gminy na czele z Wójtem Gminy Waldemarem Raczyńskim. Wójt złożył życzenia, wręczył kwiaty i upominki oraz listy gratulacyjne w tym jeden od Premiera.

Przedstawiciele KRUS odczytali list gratulacyjny od Prezesa, oraz wręczyli kwiaty i decyzję o przyznaniu dodatku z tytułu  ukończenia 100 lat życia.

Pan Jan urodził się 5 grudnia 1910 roku. Miał  pięcioro rodzeństwa. W  wieku 12 lat został osierocony przez matkę. Ukończył 4-klasową szkołę. Ma jednego syna zamieszkałego w Opolu. Opiekę nad Nim  sprawuje mieszkająca po sąsiedzku przybrana Córka Pani Regina Magryta wraz z rodziną.

Mimo, że Dostojny 100- latek nie chodzi, pamięć mu dopisuje. Pamięta dokładnie datę kiedy służył w wojsku ( od IV 1932 r. do IX 1933 r.) oraz jako rezerwista (1937 r.) w stopniu kaprala we Włodzimierzu Wołyńskim.

Częściowo swoją długowieczność zawdzięcza diecie w której skład wchodziło mleko i czosnek.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_kon_rajd_niep2010_5716 | GALERIA |

Pod taką nazwą obchodzone było 11 listopada  2010 roku Święto Niepodległości w Starym Zamościu.

Święto zorganizowali wspólnie Parafia w Starym Zamościu i Wójt Gminy Stary Zamość.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13,00 pod kościołem parafialnym w Starym Zamościu skąd ułani ze Szwadronu Ziemi Zamojskiej w barwach 9 pułku ułanów małopolskich oraz bryczki  z gośćmi i młodzieżą wyruszyli przez Stary Zamość, Wierzbę i las Pańska Dolina na znajdujący się tam cmentarz z I wojny światowej.


mini_ci_co_przyjda_pozniej_2010_5520 | GALERIA |

To zależy od tego, czy My czcimy pamięć o Tych co odeszli i co po sobie zostawimy.

W przeddzień Wszystkich Świętych 31 października 2010 roku z inicjatywy Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego, w kościele parafialnym w Starym Zamościu miała miejsce uroczysta Msza Święta odprawiona przez ks. Proboszcza Błażeja Górskiego w intencji zmarłych strażaków. Przywołując słowa B. Górskiego z  głoszonej homilii „Pragnienie obcowania z Bogiem jest równocześnie pragnieniem spotkania się z człowiekiem. Przywołując tych co odeszli z imienia i nazwiska pragniemy być bliżej  Boga" ,nie możemy spraw materialnych i doczesnych przedkładać ponad życie duchowe i życie wieczne z Bogiem.

Przedstawiciele wszystkich dziesięciu jednostek po wyczytaniu zmarłych druhów strażaków zapalali symboliczny „znicz pamięci". Znicze zostały złożone obok  zorganizowanej wystawy poświęconej cmentarzom z okresu I wojny światowej położonych na terenie Gminy Stary Zamość

Listopad to miesiąc szczególny dla Polaków, miesiąc wspomnień i zadumy. Wspomnienia te przywodzą na myśl wydarzenia z początku XX wieku, pamiętny  rok 1918, kiedy to odzyskaliśmy  niepodległość po ponad 100 latach niewoli.

Kiedy w 1914 rozpoczęły się działania wojenne, państwa polskiego nie było na mapie Europy Jednak bezpośrednio w walkach zarówno na froncie zachodnim jak i wschodnim uczestniczyły tysiące Polaków. W konflikcie między zaborcami dostrzeżono szansę na odrodzenie państwa polskiego. W działaniach wojennych brały udział u boku Austro-Węgier polskie formacje ochotnicze najpierw jako I Kompania Kadrowa, a później jako Legiony Polskie. Więcej jednak Polaków walczyło w mundurach armii austro-węgierskiej, niemieckiej czy rosyjskiej. Często też, co było szczególnie tragiczne, musieli anonimowo stawać naprzeciw siebie i ginąć w bratobójczych walkach.

Poległym żołnierzom winni jesteśmy zainteresowanie i pamięć.

Na terenie gminy Stary Zamość znajdują się 3 cmentarze z I wojny światowej: w Krasnem, Wierzbie i w lesie Pańska Dolina, które są ostatnią widoczną pamiątką tamtych czasów.

Od samego początku wojny pochówkiem poległych zajmowali się wyłącznie Austriacy. Grzebano zarówno swoich jak i wrogów na tych samych cmentarzach, nie patrząc na narodowość i wyznanie. Wychodząc z założenia, że wobec śmierci wszyscy są równi i pamiętając, że czasem po obu stronach frontu walczyli przedstawiciele tego samego narodu.

 

mini ci co przyjda pozniej 2010 5452Niech więc ta skromna wystawa służy zachowaniu pamięci o tamtych wydarzeniach i żołnierzach poległych na frontach I wojny światowej, szczególnie w naszej okolicy.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini_rada_gm_2010_5438 | GALERIA |
Skład Rady: Wiesław Biały, Krystyna Kochańska, Ryszard Gładysz, Mirosław Hałas, Zygmunt Mędziak, Waldemar Kiciak, Stanisław Kostrubała, Śliwiński Marek, Krystyna Tchórz, Ewa Soboń, Henryk Run, Wacław Mróz, Andrzej Krzyszczuk, Krzysztof Mróz, Zbigniew Jaworski.

W piątek 29 października 2010 roku miała miejsce XL Sesja Rady Gminy, było to ostatnie posiedzenie Rady tej kadencji. Były jeszcze podejmowane ostatnie uchwały, interpelacje i zapytania.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Biały podziękował wszystkim Radnym a w szczególności Wójtowi Gminy Waldemarowi Raczyńskiemu za bardzo dobrą współpracę i życzył zwycięstwa w nadchodzących wyborach samorządowych.

 

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

przeg_teatrzykow6 | GALERIA |

27 października 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się  Gminny Przegląd Teatrzyków.

Już po raz szósty GOK w Starym Zamościu zorganizował imprezę w której młodzi ludzie mogli zaprezentować swoje możliwości aktorskie.

Komisja oceniała: rekwizyty i dekoracje, wyrażanie ekspresji werbalnej oraz ogólny wyraz artystyczny

W I kategorii wystąpił 1 zespół: pod opieką pani Beaty Miciuła Oddział Przedszkolny „0" B   ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie z przedstawieniem pt. „Przebudzenie Calineczki"- zespół został nagrodzony .

W II kategorii wystąpiły dwa zespoły:

- Krasne-ludki ze Szkoły Podstawowej w Krasnem pod opieka Pani Teresy Bronikowskiej z przedstawieniem „Nasze..."

- Ufoludki ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie pod opieka Pani Wioletty Sidor z przedstawieniem pt. „Kopciuszek po kursie asertywnego wychowania"

Oba zespoły zajęły równorzędnie  pierwsze miejsce.

W III Kategorii wystąpił zespół Buffo Forte z Gimnazjum w Starym Zamościu pod opieką Pań: Beaty Soboń, Anny Chabros i Marzeny Bielesz z przedstawieniem pt. „Czerwony kapturek szuka księcia"- zespół został nagrodzony.

W IV kategorii wystąpił zespół Iskierki  pod opieką Pani Katarzyny Król działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu z przedstawieniem pt. „Nie ma tego złego". Zespół został nagrodzony.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny