2018 01 06 orszak trzech kroli 5941 | GALERIA | Święto to jest zakończeniem obchodów Świąt Bożego Narodzenia.

W tym dniu prze ulice naszych miast i miejscowości wyruszają barwne orszaki Trzech Króli.

Tradycja tych orszaków wywodzi się z Hiszpanii. W Polsce zaczęły być one organizowane lokalnie w 2004 roku. Dopiero gdy w 2011 roku 6 stycznia stało się dniem wolnym od pracy, zainteresowanie orszakami wzrosło i teraz są one coraz liczniejsze i gromadzą rzesze wiernych. Początkowo miały to być jasełka uliczne, zdecydowano je jednak oprzeć na wędrówce Trzech Króli, zdążających aby oddać pokłon i przekazać dary Bożej Dziecinie.

„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski?

Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon”

Królowie: Kacper podarował kadzidło- symbol boskości, Melchior złoto- symbol władzy królewskiej , zaś Baltazar mirrę- zapowiedź męczeńskiej śmierci.

Uroczystość Święta Trzech Króli obchodzono także w parafii Stary Zamość, gdzie najpierw przed Mszą Świętą i podczas niej kolędy śpiewał zespół Ale Cantare z Płoskiego pod kierunkiem pani Barbary Rabiegi.

Uroczystym wejściem do świątyni i złożeniem darów przy żłóbku przez Trzech Mędrców rozpoczęła się Msza Święta. Po jej zakończeniu odbył się Orszak Trzech Króli „po kluczu”, który poprowadzili konno ułani przebrani na ta okazję.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2018 01 05 oplatek osp 5906 | GALERIA | Jak co roku z początkiem stycznia, tak i w tym roku w piątek 5 stycznia 2018 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Starym Zamościu połączone ze spotkaniem opłatkowym.

Posiedzenie otworzył i wszystkich powitał Prezes Zarządu Gminnego Wacław Mróz.

Wykonanie budżetu za 2017 rok i plany na 2018 rok przedstawił Wójt Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyński.

Wydatki na straże w ubiegłym roku wyniosły: 1.465.489,19 zł. w tym na zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Wierzba: 295.686 zł. + środki unijne 442.190 zł.

Wydatkowano także środki w kwocie 458.409,84 zł. na remonty strażnic: Krasne, Chomęciska Duże, Nowa Wieś, Stary Zamość i Wisłowiec.

Systematycznie kupowano także drobny sprzęt i umundurowanie.

Na spotkaniu ustalono także harmonogramy zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach, oraz obchody Święta Strażaka, które odbędą się 6 maja w Podstarym Zamościu.

Następnie głos zabrał obecny na spotkaniu brygadier Mirosław Michoński zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu. Przedstawił on udział naszych jednostek w zdarzeniach w 2017 roku. Przedstawiają się one następująco: 52 akcje ogółem: w tym

w pożarach 15 akcji i w miejscowych zdarzeniach 37 akcji.

W rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco: OSP Stary Zamość 18 razy, OSP Wierzba- 20 razy, OSP Udrycze- 8 razy, OSP Krasne- 2 razy, OSP Chomęciska Duże-3 razy i OSP Majdan Sitaniecki 1 raz.

W dalszej części wystąpienia przedstawił on możliwości pozyskiwania środków pieniężnych z różnych źródeł. W 2017 roku nasze jednostki już z tego korzystały, między innymi z doposażenia bieżącego OSP Stary Zamość otrzymał 3 tys. zł. i OSP Wierzba- 4,5 tys. zł.

Z dofinansowania ze środków MSWiA skorzystała jednostka OSP Krasne w kwocie 10 tys. zł. na remont strażnicy i 6,4 tys. na zakup sprzętu. Mówca podkreślił także, że suma tych środków systematycznie od 2017 roku wzrasta.

Zachęcił także jednostki OSP z terenu naszej gminy do korzystania z nowo wdrażanej szybkiej aplikacji powiadamiającej o zdarzeniach na telefony komórkowe strażaków. System ten pod nazwą „e-strażnica” wdraża w tej chwili jednostka OSP Udrycze.

Kolejnym gościem, który obecny na spotkaniu był płk Mieczysław Skiba. Podziękował za zaproszenie, podkreślając, że w „91 roku życia może jeszcze uczestniczyć w takich spotkaniach” i że czuje się związany z naszą gminą, to tutaj zakładał pierwsze jednostki w Podstarym Zamościu, Wisłowcu i Chomęciskach Małych.

Jak sam mówi „nie jest sztuką przeżyć tak wiele lat, ale sztuką jest przeżyć te lata niosąc pomoc innym”

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie opłatkowe, które rozpoczął od modlitwy proboszcz parafii Stary Zamość ks. Mirosław Sawka „trzeba podziękować Bogu za dotychczasową służbę i prosić o dalsze błogosławieństwo”.

Były życzenia dla wszystkich druhów strażaków od przybyłych gości, oraz wspólne śpiewanie kolęd i łamanie się opłatkiem.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2017 12 29 swiateczna kartka 5901 | GALERIA | Jak co roku biblioteka szkolna w Wierzbie i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu zorganizowały wspólnie konkurs plastyczny na kartkę świąteczną. Adresowany dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie.

Celem tego konkursu jest uwrażliwienie na piękno tradycji Świat Bożego Narodzenia.

Zadaniem uczestników konkursu było własnoręczne wykonanie kartki świątecznej z okazji Bożego Narodzenia w dowolnym formacie i w dowolnej technice.

Jury oceniało samodzielność, nie korzystanie z gotowych elementów, zgodność formy i treści z tradycjami i obrzędami Bożonarodzeniowymi, oryginalność i technikę wykonania.

Kartki konkursowe oceniane były w trzech kategoriach wiekowych.

Ogółem na konkurs wpłynęło 70 prac z pośród których jury nagrodziła:

W pierwszej kategorii wiekowej (klasy 0 i przedszkolaki) przyznać:

I miejsca Alan Cieślak – kl.0 b

                 Basia Gabryel- kl. 0 b

II miejsca: Brajan Cieślak – kl. 0 b

                   Emilia Jakubczak – kl. 0 b

                 Lena Gmitrzuk – kl.0 b

III miejsca: Hania Molas – kl.0 a

                   Natalia Molas- oddział 4-5- latków

Wyróżnienia: Michał Antoszek – kl.0 b

                       Natalia Koszyk – kl.0 b

                      Nikola Szypuła – kl. 0

W drugiej kategorii wiekowej (klasy I- III) przyznać:

I miejsca: Julia Sidor- kl. I b

                 Michał Dragan- kl. I b

                 Diana Kłoczek – kl. II

                 Maciej Mazurek- kl. II

                 Jakub Płatek- kl. III b

               Małgosia Zezula- kl. III b

               Kacper Antoszek- kl. III a

II miejsca: Julia Bojar- kl. I b

                   Emilia Lisiewicz- kl. I b

                   Ilona Furgała- kl. II

                 Dawid Łasocha – kl. II

                 Bartek Goch – kl. III b

                 Nicola Kołtun – kl. III b

                 Emilia Bojar – kl. III a

III miejsca: Izabela Zdanowska- kl. I a

                     Ola Staroń – kl. I a

                   Krystian Kostrubała – kl. I a

                   Kacper Szczuka – kl. I b

                   Alan Przytuła- kl. I a

                 Gabrysia Kwiatkowska- kl. I a

                 Michał Pyszak – kl. I a

                 Monika Kędzierska- kl. I b

                 Milena Denkiewicz- kl. II

                 Maciej Łój – kl. II

                 Julia Bielesz- kl.II

                 Aneta Makowska- kl. III b

           Bartek Lis – kl. III b

W trzeciej kategorii wiekowej (klasy IV-VII) przyznać:

I miejsce: Monika Denkiewicz – kl. IV a

                 Maja Nogas – IV a

Wszyscy nagrodzeni otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.

Nagrodzone prace można obejrzeć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2017 12 28 schwytaj bialego kruka 6021 | GALERIA | 28 grudnia 2017 roku został rozstrzygnięty konkurs literacki dla młodzieży z klas V- VII ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie pt. „Schwytaj Białego Kruka”.

Była to II edycja konkursu zorganizowanego wspólnie przez bibliotekę szkolną w Wierzbie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Zamościu.

Przedmiotem tego konkursu było znalezienie i opisanie mało znanej, lecz interesującej książki polskiego lub zagranicznego autora.

Jury oceniając prace konkursowe brała pod uwagę stopień oryginalności wybranej książki, oraz interesujący sposób jej zaprezentowania.

W tej edycji konkursu Jury przyznała dwa wyróżnienia i otrzymały je:

Adriany Sidor z klasy VI a za recenzję książki Katarzyny Ryrych pt. „Łopianowe pole”

I Klaudia Bieganowska z klasy VI a za recenzję książki Agnieszki Tyszka pt. „Zosia z ulicy kociej”

Wyróżnione osoby otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2017 12 20 jaselka przedszkolaki 5830 | GALERIA | Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, związany z tradycjami i obrzędami.

W dobrym przeżyciu Bożego Narodzenia pomaga pielęgnowanie tradycyjnych zwyczajów i rytuałów. Jednym z nich są Jasełka, czyli widowisko o narodzinach Pana Jesusa.

W środę 20 grudnia 2017 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość wszystkie trzy grupy przedszkolaków przedstawiły jasełka dla swoich rodziców i kolegów z klas młodszych ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Piękna sceneria wprowadziła wszystkich zgromadzonych w świąteczny nastrój. Dzieci wcieliły się w postacie związane z Bożym Narodzeniem. Była więc Święta Rodzina, aniołowie, pastuszkowie itd.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny