2018 03 07 promesa 6988 | GALERIA | 7 marca 2018 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miało miejsce wręczenie promes ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka taką promesę odebrał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Dotacja w wysokości 91 tys. zł. przeznaczona jest na utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego w miejscowości Wierzba. Całkowita wartość zadania wyniesie 151 tys. zł.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2018 02 27 pomagajmy zwierzetom 6972 | GALERIA | 27 lutego 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Fundacji Lubelskiej Straży Ochrony Zwierząt: Agnieszka Łabocką, Elizą Betlej, Ewa Ptasińską i Weroniką Zieją. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej w Wierzbie i Gimnazjum w Starym Zamościu.

Fundacja ma swoją siedzibę w Romanówce. Panie opowiadały o działalności Fundacji, która zajmuje się na terenie miasta Lublina i okolic zwalczaniem przejawów okrucieństwa wobec zwierząt. Posiada ona Patrol Interwencyjny, który interweniuje w przypadkach znęcania się nad zwierzętami, oraz w przypadkach zagrożenia dziko żyjących zwierząt.

Fundacja organizuje także kampanie społeczne dotyczące ochrony zwierząt i przyrody.

Ponad to prowadzi Ośrodek Rehabilitacji dzikich zwierząt w którym to wracają one do zdrowia i właściwej kondycji, po czym wypuszczane są następnie na wolność. W przypadku gdy są kalekie i nie mogą wrócić na łono natury mają zapewnioną opiekę do końca swoich dni.

Fundacja działa społecznie i mile widziana jest każda pomoc, także ta rzeczowa. Wychodząc temu naprzeciw uczniowie zebrali i przekazali Fundacji: 97,4 kg suchej karmy, 26,8 kg mokrej karmy , 50 kg warzyw dla zwierząt, oraz 26 sztuk koców, ręczników i misek dla zwierząt.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2018 02 24 plastyczne 6959 | GALERIA | Ponad 20 osób uczestniczyło w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu w sobotę 24 lutego 2018 roku.

Uczestniczki wykonywały obraz za pomocą transferu zdjęcia na podobrazie pod okiem instruktora GOK Katarzyny Król.

Pierwszy etap pracy to zagruntowanie podobrazia za pomocą białej farby akrylowej do drewna i metalu.

Po wysuszeniu drugi etap polega na przyklejeniu za pomocą kleju do papieru zdjęcia awersem na przygotowane wcześniej podobrazie.

Po dokładnym wysuszeniu przechodzimy do najbardziej pracochłonnego etapu, a mianowicie ścierania palcami i wodą zbędnej warstwy papieru z przyklejonego zdjęcia.

Po tej czynności suszymy i lakierujemy, oraz robimy podmalówki farbami akrylowymi.

Na koniec obraz ponownie lakierujemy.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2018 02 22 konkurs strazacki 6894 | GALERIA | 22 lutego 2018 roku w sali Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbyła sie 41 edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” pt. „Młodzież zapobiega pożarom”

na etapie gminnym.

Organizatorami są jak co roku Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu i Komenda Miejska PSP w Zamościu.

Celem tego konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z problematyką ochrony przeciwpożarowej i zasadami bezpieczeństwa pożarowego.

W tegorocznych eliminacjach gminnych wzięło udział sześcioro uczniów, troje w młodszej grupie wiekowej(klasy I- VI) i troje w starszej grupie wiekowej (klasy VII i gimnazjum)

Każdy z uczestników turnieju miał do rozwiązania test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.

W grupie starszej I miejsce zajęła Katarzyna Kusy (18 pkt),

II miejsce Szymon Dyrkacz (12 pkt.) i III miejsce Agata Dudka (10 pkt)

W grupie młodszej: I miejsce zajął Piotr Wyrostek (14 pkt), a po dogrywce II miejsce zajęła Adriana Sidor (9 pkt ; 7 pkt), oraz III miejsce Jakub Olech (9 pkt ; 5 pkt).

Zwycięscy z obu grup wiekowych: Katarzyna Kusy i Piotr Wyrostek wezmą udział w turnieju na poziomie powiatowym w Zamościu.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali z rąk Wójta Gminy Waldemara Raczyńskiego i Prezesa Zarządu Gminnego OSP Wacława Mroza pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Podziękowanie i upominek otrzymała także pani Anna Pieczykolan przygotowująca uczniów do udziału w turnieju.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny