2019 01 04 oplatek osp 2885 | GALERIA | Rozpoczął się nowy rok- 2019. Jego początek jest czasem podsumowań roku ubiegłego. Jako pierwsi  zrobili to strażacy. W piątek 04 stycznia 2019 roku w sali widowiskowej GOK odbyło się posiedzenie, połączone ze spotkaniem opłatkowym Zarządu Gminnego OSP w Starym Zamościu. Wszystkich przybyłych przywitał Prezes Zarządu Wacław Mróz.
Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok i plany na 2019 przedstawił Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w ubiegłym roku należy zaliczyć: dokończenie remontu remizo-świetlicy i zakup wyposażenia  w Chomęciskach Dużych na kwotę 81.500 zł. Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Krasnem- 31.200 zł.
Wykonanie renowacji posadzki w garażu, oraz zakup elementów ogrodzenia do OSP Stary Zamość- 13.700 zł.
W 2018 roku jednostki OSP z terenu Gminy Stary Zamość otrzymały dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych: OSP Krasne- 4.600 zł. (zakupiono ubrania strażackie i buty) i OSP Udrycze- 14.000 zł. (wykonano prace remontowe w garażu)
Jednostka OSP Wierzba pozyskała środki z Funduszu Składkowego KRUS w kwocie 22.000 zł. na zakup  agregatu prądotwórczego, pompy szlamowej i ubrań strażackich.
Z Funduszu Sprawiedliwości na zakup zestawów ratownictwa medycznego dla jednostek: OSP Stary Zamość, OSP Wierzba, OSP Krasne i OSP Udrycze nasza gmina pozyskała kwotę 31.993, 40 zł.
Jednostki OSP Wierzba i OSP Stary Zamość otrzymały  dotacje po 5.000 zł. każda na zapewnienie gotowości bojowej w ramach KSRG.
W 2019 roku planowany jest remont strażnic w Podstarym Zamościu i Wisłowcu.
W spotkaniu wzięli udział również Komendant PSP w Zamościu starszy brygadier Jacek Sobczyński, który podziękował za bardzo dobrą współpracę z jednostkami OSP z naszej gminy, oraz przedstawił pokrótce sprawy finansowania straży w powiecie zamojskim w 2018 roku. Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego starszy kapitan Przemysław Ilczuk przedstawił udział naszych jednostek w zdarzeniach w ubiegłym roku. Przedstawia się on następująco: OSP Wierzba- 39 razy, OSP Stary Zamość- 30 razy, OSP Udrycze- 11 razy, OSP Krasne- 4 razy, OSP Chomęciska Duże- 1 raz, OSP Chomęciska Małe- 2 razy i OSP Majdan Sitaniecki – 1 raz. Omówił także udział  w szkoleniach podstawowych dla strażaków, które będą organizowane w ilości 140 godzin. Zajęcia były by prowadzone na bazie sprzętu w który wyposażona jest jednostka OSP Wierzba, natomiast zajęcia w Komorze dymowej i ścieżce wydolnościowej odbędą się w Lublinie. Życzenia dla wszystkich złożył obecny na spotkaniu płk Mieczysław Skiba.
Część opłatkową od modlitwy i odśpiewania kolędy rozpoczął ks. Mirosław Sawka. Następnie wszyscy składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

| GALERIA | 14 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zamościu odbyło się Przedświąteczne Posiedzenie Plenum Rady Powiatowej i Miejskiej Zrzeszenia LZS w Zamościu z udziałem sympatyków i sponsorów Zrzeszenia na Zamojszczyźnie. Jak co roku było to spotkanie na którym podsumowano kończący się rok we współzawodnictwie sportowo-turystycznym na terenie naszego powiatu.
W klasyfikacji ogólnej Gmina Stary Zamość uplasowała się  na III miejscu. Dyplom oraz puchar z rąk organizatorów odebrał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.
I miejsce we współzawodnictwie gimnazjów tradycyjnie zajęło Gimnazjum im. J. Zamoyskiego w Starym Zamościu. Dyplom, statuetkę, oraz talon na zakup sprzętu sportowego w wysokości 350 zł. odebrał trener Paweł Lewandowski.
W imieniu Szkoły Podstawowej w Wierzbie dyplom , puchar, oraz talon na zakup sprzętu sportowego w wysokości 150 zł. za zajecie III miejsca we współzawodnictwie szkół podstawowych  odebrał trener Przemysław Tchórz.
Obydwaj trenerzy otrzymali także podziękowania za wsparcie i wszechstronną pomoc w realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Powiatowe i Miejskie Zrzeszenia LZS w roku 2018.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

warsztaty swieczki 2018 12 08 2757 | GALERIA | W sobotę 8 grudnia 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu zorganizował warsztaty plastyczne- zdobienie świec techniką decoupage. Warsztaty prowadziła Katarzyna Król, a wzięło w nich udział 18 osób.
Każda z uczestniczek warsztatów miała do dyspozycji cztery różne świeczki, które ozdabiała motywami świątecznymi. Świeczki te były bazą, która posłużyła do wykonania  stroików świątecznych. Wystarczyło dodać różne elementy, typu zielone gałązki, szyszki itp.  aby  powstał wspaniały stroik.
Dodatkową atrakcją podczas warsztatów przygotowaną z okazji mikołajek były bezpłatne zabiegi na dłonie. Wykonywała je Pani Danuta Lis z Forever Living Products. Zabiegi te były wykonywane na bazie naturalnych produktów takich jak aloes i propolis.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

teatr 2018 12 05 2705 | GALERIA | Uczniowie klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych i przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie i Filii w Udryczach 5 grudnia 2018 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość obejrzeli spektakl pt. „ Nadchodzące święta każdy zapamięta”
Sztukę wprowadzającą dzieci w świąteczny nastrój przedstawili aktorzy z Teatru Maska z Krakowa. Główną bohaterką przedstawienia była dziewczynka Zosia, która nie wierzy w Świętego Mikołaja i postanawia być niegrzeczną, aby sprawdzić czy Święty Mikołaj przyjdzie do niej z prezentem. I jak to przy magii świąt Bożego Narodzenia bywa dziewczynkę nawiedzają trzej posłańcy, którzy udowadniają, że warto być grzecznym i czynić dobro.
Spektakl kończy się przemianą głównej bohaterki, pisze list z przeprosinami do Świętego Mikołaja i prosi o prezent dla swojego brata.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

76 rocznica wysiedlenia udrycz 2018 12 02 2640 | GALERIA | W niedzielę 2 grudnia 2018 roku w kościele parafialnym w Udryczach odbyły się uroczystości upamiętniające 76- rocznicę wysiedlenia Udrycz. Najpierw odbyła się Msza Święta odprawiona w intencji tych „których dotknął w tamtym czasie tak straszliwy los”
Odprawił ją proboszcz parafii ks. Jerzy Pytlik, który przybliżył krótko historię tamtych wydarzeń. Podkreślił również, że „przywołujemy na pamięć tragiczne wydarzenia, które były dramatem i których nie można zapomnieć. Modlimy się za tych co zginęli, nie powrócili do swoich domów, za tych co złożyli ofiarę swego życia”
Po Mszy Świętej zgromadzeni mogli wysłuchać montażu słowno- muzycznego według scenariusz, który przygotowała pani Beata Majkut. Udział wzięli w nim dzieci, młodzież, oraz Zespół Śpiewaczy Udryczanki. Gościnnie wystąpili również Magdalena Sałamacha, Katarzyna Horoszkiewicz i Piotr Nowak.    Tym razem występ poświęcony był nie tylko wysiedleniu Udrycz, ale również 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystość jak co roku zakończyła się złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy przy pomniku upamiętniającym ofiary wysiedlenia. Wieniec złożył obecny na uroczystości Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny