sprzet osp 2018 10 18 1383 | GALERIA | W czwartek 18 października 2018 roku przed budynkiem Urzędu Gminy w Starym Zamościu miała miejsce uroczystość przekazania wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla czterech jednostek OSP z naszej gminy. Dokonał go Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Gmina Stary Zamość zakupiła sprzęt i wyposażenie na łączną kwotę 32.316,57 zł.

31.993,40 zł. jest to dotacja otrzymana z Funduszu Sprawiedliwości- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości i stanowi ona 99% całości zadania. Wkład własny gminy to 1% i jest to kwota 323,17 zł.

Zakupiony sprzęt został nieodpłatnie przekazany umową darowizny dla jednostek:

OSP Wierzba- Defibrylator AED, oraz pilarka do drewna

OSP Stary Zamość- Defibrylator AED, oraz zestaw ratownictwa medycznego PSP R1

OSP Udrycze- zestaw PSP R1

OSP Krasne- zestaw PSP R1

Sprzęt został oznakowany logotypem Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości.

„Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB- Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków, oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem- polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

fundusz sprawiedliwosci

grill wierzba 2018 10 13 1290 | GALERIA | Mieszkańcy Wierzby w sobotę 13 października 2018 roku wzięli udział w oficjalnym otwarciu terenu rekreacyjnego w swojej miejscowości. Teren ten powstał po wyburzeniu starej strażnicy OSP i budynku mleczarni. Został ogrodzony, powstała obszerna altana, oraz okazały i wielofunkcyjny grill. Wyposażony jest nie tylko w palenisko do grillowania, ale także w wędzarnię. Jego twórcą i wykonawcą jest pan Adam Bielesz.
Teren ten powstał dzięki inicjatywie sołtysa Krystyny Kochańskiej , oraz rady sołeckiej.  Sfinansowany ze środków sołeckich i gminnych . W planie jest dalsza jego rozbudowa i wyposażenie go w plac zabaw dla dzieci.
W sobotnim spotkaniu wzięli udział także: Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, oraz Radni Gminy: Roman Bochniak, Mirosław Dudka, Stanisław Kostrubała i Andrzej Mazurkiewicz.
Oprócz potraw z grilla można było spróbować  (dzięki staraniom członka Rady Nadzorczej Romana Bochnika) produktów mlecznych z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

sadzenie debow 2018 10 13 1280 | GALERIA | 12 października 2018 roku Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński wziął udział w uroczystości „100 dębów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości” . Odbyła się ona na Krasnostawskich Błoniach, a jej organizatorami byli: Polskie Towarzystwo Leśne, Stowarzyszenie „Wspólny Krasnystaw” i Nadleśnictwo Krasnystaw.
Po Mszy Świętej Dziękczynnej za dar odzyskania niepodległości zostało posadzonych 100 drzewek dębu. Powstała w ten sposób „Aleja 100 dębów”. Ma ona dać początek ścieżce edukacyjnej .Każde z drzewek posiada mosiężną tabliczkę z własną nazwą i przypisaną miejscowością. Dąb, który posadził Wójt naszej gminy nosi nazwę „Namysłowiak”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

promesa 2018 10 03 1239 | GALERIA | 3 października 2018 roku w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia promes na drogi ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Była to już trzecia pula tych środków w tym roku przeznaczona do rozdysponowania przez województwo lubelskie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Promesę z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka odebrał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 126.000 zł. dotyczy remontu drogi gminnej w miejscowości Chomęciska Małe o długości 400 m uszkodzonej przez wody opadowe w 2017 roku.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny