narodowe czytanie 18 08 2019 7440 | GALERIA | Podczas tegorocznego 8 już Narodowego Czytania, które odbywa się  pod patronatem Pary Prezydenckiej czytane są Nowele polskie. Są to: „Dobra Pani”- Eliza Orzeszkowa, „Dym”- Maria Konopnicka, „Katarynka”- Bolesław Prus, „Mój ojciec wstępuje do strażaków”- Bruno Schulz, „Orka”- Władysław Stanisław Reymont, „Rozdziobią nas kruki, wrony…”- Stefan Żeromski, „Sachem”- Henryk Sienkiewicz i „Sawa”- Henryk Rzewuski.
 Jak napisał w liście specjalnym Prezydent RP Andrzej Duda „ Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii”
Jak co roku do tej akcji włączyła się nasza gmina. W poniedziałek 09 września 2019 roku w Szkole Podstawowej w Wierzbie odczytana została nowelka Bolesława Prusa-„ Katarynka”
Dla uczniów z klas V,VII i VII czytali ją: Dyrekcja Szkoły, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Zamościu, instruktor z Gminnego Ośrodka Kultury, oraz uczniowie.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

dozynki diecezjalne 18 08 2019 7413 | GALERIA | W niedzielę 8 września 2019 roku miały miejsce ostatnie w tym roku obchody święta plonów. Takie dożynki odbyły się w Radawcu i w Krasnobrodzie. Dożynki wojewódzkie odbyły się w Radawcu. Naszą Gminę, oraz powiat zamojski reprezentowali członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Krasnego, jako zdobywcy pierwszego miejsca w konkursie na najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy podczas dożynek powiatowo-gminnych w Starym Zamościu.
W tym dniu odbyły się także dożynki diecezjalno-gminne w Krasnobrodzie. Tutaj naszą gminę i parafię Stary Zamość reprezentowały panie ze Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Activum, a parafie Udrycze: Zespół Śpiewaczy Udryczanki. Na czele obu delegacji stanął Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

dozynki udrycze 18 08 2019 7344 | GALERIA | Jak co roku mieszkańcy Udrycz, kultywując wieloletnią tradycję, stawili się w niedzielę 01 września 2019 roku w kościele parafialnym , aby podziękować Bogu za pomyślnie ukończone żniwa. KGW Udrycze Koniec i „Udryczanki” z Udrycze Wola złożyli na ręce proboszcza parafii Jerzego Pytlika chleby i wieńce dożynkowe. Następnie w intencji rolników została odprawiona Msza Święta. Po jej zakończeniu jej uczestnicy zostali poczęstowani chlebem, oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez członków zespołu śpiewaczego Udryczanki. W uroczystościach wziął udział Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

80rocz ll wojny 18 08 2019 7391 | GALERIA | Modlitwa franciszkańska o pokój

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

W niedzielę 01 września 2019 roku na cmentarzu parafialnym w Starym Zamościu odbyły się uroczystości upamiętniające 80- rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wzięli w niej udział mieszkańcy, poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie i Kombatanci, oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

W intencji „ tych co oddali życie za ojczyznę została odprawiona Msza Święta koncelebrowana przez proboszcza ks. Mirosława Sawkę, ks. Artura Wojtowicza i ks. Tomasza Żurawela. Tradycyjnie uroczystości zakończyły się na kwaterze żołnierskiej, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

dozynki 18 08 2019 7039 | GALERIA | „Jest mi niezmiernie miło, że tutaj na starozamojskiej ziemi, możemy gościć rolników z powiatu zamojskiego i dostojnych gości, że możemy wspólnie świętować. Patrząc na dożynkowy korowód na te przepiękne wieńce, na te dorodne bochny chleba, cisną się na usta słowa podziękowania za kultywowanie, tej pięknej polskiej tradycji” W tych słowach powitał wszystkich przybyłych na uroczystości dożynkowe Wójt Gminy Stary Zamość  Waldemar Raczyński. Bo to właśnie Stary Zamość  gościł po 48 latach  przedstawicieli 15 gmin powiatu zamojskiego na dożynkach powiatowo-gminnych. Ich organizatorami byli: Starosta Zamojski i Wójt Gminy. Patronat nad uroczystością objął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Wśród przybyłych  gości znaleźli się między innymi: Wicepremier Rządu RP Jacek Sasin, Wiceminister Sprawiedliwości- Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów- Leszek Skiba, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Parlamentarzyści: Beata Mazurek, Teresa Hałas, Lucjan Cichosz, Jarosław Sachajko, Sławomir Zawiślak i Jerzy Chróścikowski, oraz Dyrektor Lubelskiego Oddziału ARiMR Krzysztof Gałaszkiewicz.

Uroczystości zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczęły się od barwnego korowodu dożynkowego w którym wzięło udział 90 delegacji z poszczególnych gmin z wieńcami. Na jego czele stanęli starostowie: Anna Karpowicz z Wierzby i Jan Madyniak z Udrycze Koniec.

Następnie Wicepremier Jacek Sasin  i Starosta Zamojski Stanisław Grześko dekorowali medalami  „Zasłużony dla rolnictwa” 28 wyróżniających się rolników z powiatu zamojskiego. Odznaczenia zostały nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczystą Mszę Świętą w koncelebrze odprawili ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk- proboszcz Parafii w Krasnobrodzie i ks. Mirosław Sawka- proboszcz Parafii Stary Zamość. W homilii wygłoszonej przez ks. Eugeniusza Derdziuka wierni usłyszeli między innymi: to Wy rolnicy jesteście uczestnikami cudu. Wasze posłannictwo jest wyjątkowe poprzez zasiewanie ziarna i zbieranie owoców ziemi.

Po homilii nastąpiło złożenie darów  w postaci dożynkowych chlebów na ręce gospodarzy dożynek. Następnie  poczęstowano tym chlebem  wszystkich uczestników uroczystości.

Część obrzędową dożynek zakończyły występy ludowe zespołów : Pieśni i Tańca Zamojszczyzna, Chóru Myśliwskiego „Knieja” z Zamościa, Canto i Udryczanki z gminy Stary Zamość. Rozstrzygnięto jednocześnie  konkurs na najpiękniejszy wieniec. W kategorii wieniec tradycyjny I miejsce zajęło KGW Krasne, które będzie  reprezentować powiat zamojski na dożynkach wojewódzkich 8 września w Radawcu.

Oprawę muzyczną w części obrzędowej wykonali: chór „Sitananie” z Sitańca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna pod batutą Ryszarda Gryciaka.

Dożynkom towarzyszyła również wystawa rolnicza i wystawa sztuki ludowej.

Część artystyczną dożynek zapełniły występy zespołów: „Czadoman”, „Gdzie diabeł nie może…” i „Veegas”. Zaprezentowali się również artyści z programem „Taneczne strony świata” wraz z animacją dla dzieci.

Świetna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. O wyjątkowym charakterze dożynek świadczyła przeogromna obecność uczestników zarówno w części oficjalnej jak i rozrywkowej.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Dożynki Powiatowo-Gminne w Starym Zamościu

„Jest mi niezmiernie miło, że tutaj na starozamojskiej ziemi, możemy gościć rolników z powiatu zamojskiego i dostojnych gości, że możemy wspólnie świętować. Patrząc na dożynkowy korowód na te przepiękne wieńce, na te dorodne bochny chleba, cisną się na usta słowa podziękowania za kultywowanie, tej pięknej polskiej tradycji” W tych słowach powitał wszystkich przybyłych na uroczystości dożynkowe Wójt Gminy Stary Zamość  Waldemar Raczyński. Bo to właśnie Stary Zamość gościł po 48 latach przedstawicieli 15 gmin powiatu zamojskiego na dożynkach powiatowo-gminnych. Ich organizatorami byli: Starosta Zamojski i Wójt Gminy. Patronat nad uroczystością objął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Wśród przybyłych gości znaleźli się między innymi: Wicepremier Rządu RP Jacek Sasin, Wiceminister Sprawiedliwości- Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów- Leszek Skiba, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Parlamentarzyści: Beata Mazurek, Teresa Hałas, Lucjan Cichosz, Jarosław Sachajko, Sławomir Zawiślak i Jerzy Chróścikowski, oraz Dyrektor Lubelskiego Oddziału ARiMR Krzysztof Gałaszkiewicz.

Uroczystości zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczęły się od barwnego korowodu dożynkowego w którym wzięło udział 90 delegacji z poszczególnych gmin z wieńcami. Na jego czele stanęli starostowie: Anna Karpowicz z Wierzby i Jan Madyniak z Udrycze Koniec.

Następnie Wicepremier Jacek Sasin  i Starosta Zamojski Stanisław Grześko dekorowali medalami  „Zasłużony dla rolnictwa” 28 wyróżniających się rolników z powiatu zamojskiego. Odznaczenia zostały nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczystą Mszę Świętą w koncelebrze odprawili ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk- proboszcz Parafii w Krasnobrodzie i ks. Mirosław Sawka- proboszcz Parafii Stary Zamość. W homilii wygłoszonej przez ks. Eugeniusza Derdziuka wierni usłyszeli między innymi: to Wy rolnicy jesteście uczestnikami cudu. Wasze posłannictwo jest wyjątkowe poprzez zasiewanie ziarna i zbieranie owoców ziemi.

Po homilii nastąpiło złożenie darów  w postaci dożynkowych chlebów na ręce gospodarzy dożynek. Następnie  poczęstowano tym chlebem  wszystkich uczestników uroczystości.

Część obrzędową dożynek zakończyły występy ludowe zespołów : Pieśni i Tańca Zamojszczyzna, Chóru Myśliwskiego „Knieja” z Zamościa, Canto i Udryczanki z gminy Stary Zamość. Rozstrzygnięto jednocześnie  konkurs na najpiękniejszy wieniec. W kategorii wieniec tradycyjny I miejsce zajęło KGW Krasne, które będzie reprezentować powiat zamojski na dożynkach wojewódzkich 8 września w Radawcu.

Oprawę muzyczną w części obrzędowej wykonali: chór „Sitananie” z Sitańca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna pod batutą Ryszarda Gryciaka.

Dożynkom towarzyszyła również wystawa rolnicza i wystawa sztuki ludowej.

Część artystyczną dożynek zapełniły występy zespołów: „Czadoman”, „Gdzie diabeł nie może…” i „Veegas”. Zaprezentowali się również artyści z programem „Taneczne strony świata” wraz z animacją dla dzieci.

Świetna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. O wyjątkowym charakterze dożynek świadczyła przeogromna obecność uczestników zarówno w części oficjalnej jak i rozrywkowej.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny