2019 03 11 promesa na drogi 3801 | GALERIA | W poniedziałek 11 marca 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie miała miejsce uroczystość wręczenia promes w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki te pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tym razem pomoc ta została udzielona 48 samorządom województwa lubelskiego.

Promesy z rąk W-ce Marszałka Sejmu Beaty Mazurek i Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka w imieniu gminy Stary Zamość odebrał Wójt Gminy  Waldemar Raczyński.

Nasza gmina otrzymała dwie promesy. Jedną w kwocie 707.000 zł na odbudowę drogi w miejscowości Udrycze Wola o długości 1700 m. Druga promesa w kwocie 129.576 zł. została przyznana na utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego o długości 261 m w Majdanie Sitanieckim.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2019 03 18 dzien kobiet 3638 | GALERIA | Jak co roku z okazji Dnia Kobiet na zaproszenie Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego przybyły do Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu Panie z terenu  naszej gminy. Dla nich przygotowano słodki poczęstunek i część artystyczną.
W pierwszej części spotkania życzenia złożył, oraz symboliczny kwiatek wręczył Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy. Później widownię rozśmieszał do łez kielecki "Kabaret z Konopi"

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

| GALERIA | Tegoroczne zimowisko dla dzieci zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu przy wsparciu Wójta Gminy Stary Zamość, BS w Izbicy GOPS i GBP w Starym Zamościu, odbyło się w pierwszym tygodniu tegorocznych ferii zimowych. Wzięło w nim udział ok. 50 dzieci w różnym wieku.
Ale już w sobotę 9 lutego dzieci mogły wziąć udział w balu karnawałowym zorganizowanym wspólnie ze Szkołą Językową Helen Doron, prowadzącą zajęcia z języka angielskiego w GOK Stary Zamość. 11 i 15 lutego uczestnicy zimowiska korzystali z basenu i laserowego paintballa w Krasnymstawie. Z kolei 12 lutego wszystkie atrakcje odbywały się na miejscu w GOK. Najpierw wszyscy obejrzeli przedstawienie pt. „O krzykliwym skrzaciku i magicznej księdze” w wykonaniu Teatru Moralitet z Krakowa. Następnie bawiły się na rozstawionych w sali widowiskowej dmuchańcach. 13 lutego został zorganizowany wyjazd do kina i Macdonalda w Zamościu. Z kolei 14 lutego dzieci pojechały do Lublina, gdzie w Tatrze i. H.Ch. Andersena obejrzały spektakl pt. „Calineczka”, oraz odwiedziły salę zabaw Magic Park.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2019 02 18 emeryci 3595 | GALERIA | 28 lutego 2019 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość odbyło się po raz pierwszy w tym roku spotkanie członków Koła Gminnego Emerytów i Rencistów w Starym Zamościu. Okazją do niego był właśnie kończący się czas karnawału tzw. ostatki. Na spotkaniu obecny był także Wójt Gminy Stary Zamość  Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2019 02 28 turniej pozarniczy 3592 | GALERIA | 28 lutego 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbyły się eliminacje gminne 42 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” Jego organizatorami jak co roku są Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komenda Miejska PSP w Zamościu.
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postepowania na wypadek pożaru, oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, oraz pozyskanie wiedzy na temat techniki pożarniczej. Ponadto udział w tym turnieju przybliża młodzieży realizację marzeń bycia strażakiem.
W eliminacjach gminnych wzięło udział 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie i Gimnazjum w Starym Zamościu, którzy zostali wyłonieni z pośród ok. 50 uczestników w eliminacjach szkolnych. Jak zwykle mieli oni do rozwiązania test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru.
 W pierwszej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa) I miejsce zajął Karol Pieczykolan (14/20 pkt). II miejsce Łukasz Burcon (12/20 pkt), III miejsce Marcin Rękas (11/20 pkt)
W drugiej kategorii wiekowej (gimnazjum) I miejsce zajęła Gabriela Chlebowska (16/20 pkt). II miejsce Wiktoria Tchórz (10/20 pkt), III miejsce Krystian Kwaśniuk (8/20 pkt)
Laureaci z pierwszych miejsc obu kategorii będą reprezentować naszą gminę na turnieju szczebla powiatowego w Zamościu.
Wszyscy uczestnicy turnieju i opiekun merytoryczny pani Anna Pieczykolan otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego i wręczone wspólnie z Prezesem Zarządu Gminnego OSP Wacławem Mrozem.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny