2018 02 03 bal karnawalowy 6541 | GALERIA | W sobotę 3 lutego 2018 roku w GOK Stary Zamość odbył sie bal maskowy dla dzieci. Jego organizatorami byli Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu i szkoła języka angielskiego Centrum Helen Dorn. Szkoła prowadzi zajęcia również z dziećmi w Starym Zamościu.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników balu szereg atrakcji. Był nie tyko taniec, ale także konkursy i gry sprawnościowe, takie jak: wyścigi na gumowych koniach, rzut na orientację oraz wiele innych. Dzieci mogły pomalować buźki i zrobić sobie śmieszne zdjęcie, wykonać balonowego zwierzaka, a także skorzystać ze słodkiego poczęstunku.

Dodatkową atrakcją była zabawa na interaktywnej podłodze. Podłoga ta posiadała bogaty zestaw gier i zabaw intelektualnych i sprawnościowych, dzięki temu maluchy chętnie brały w niej udział i świetnie się bawiły.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2018 01 29 teatr gok 6448 | GALERIA | Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu zorganizował dla chętnych dzieci “Zimowisko 2018”, które trwało od 29 stycznia do 2 lutego . Wzięło w nim udział ok. 80 dzieci w różnym wieku.

Pierwszego dnia dzieci obejrzały dwa przedstawienia w wykonaniu aktorów Teatru Kurtyna z Krakowa.

Pierwsze przedstawienie pt. „Tu rządzi kot”, którego głównym bohaterem był właśnie dociekliwy i spragniony wiedzy kot opowiadało o tym jak być wytrwałym, pracowitym, uczciwym i sprawiedliwym. A także o tym, że złość czyni nas słabym i że należy być wytrwałym, dążyć do celu i nawiązywać pozytywne relacje z innymi.

Drugi spektakl nosił tytuł „Kto jak nie ja” i opowiadał historię chłopca, którego ojciec pracuje za granicą, a jego wychowaniem zajmuje się matka, która sobie z tym nie radzi. Chłopiec popada w tarapaty, źle się uczy, zaczyna brać narkotyki.

Przedstawienie mówi o tym, że nie należy wybierać takiej drogi rozwiązywania problemów, ale zwrócić się o pomoc do życzliwych przyjaciół, A także o trudnej drodze budowania swojej wartości, oraz właściwych relacjach z otoczeniem.

Przedstawienia były sfinansowane ze środków Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Zamościu.

Drugiego dnia zimowiska dzieci pojechały na seans filmowy do kina w Zamościu , oraz do McDonalda.

Trzeciego dnia zajęcia odbyły się na miejscu. Były zajęcia kulinarne „Witaminowy zawrót głowy”, a także zjeżdżalnia i zamek z piłeczkami. Oba urządzenia sponsorował Bank Spółdzielczy w Izbicy.

Kolejnego dnia dzieci pojechały do Krasnegostawu do Laser Areny na laserowy paintball.

Zimowisko zakończyło się w piątek wyjazdem na basen do Krasnegostawu.

Dodatkowo uczestnicy zimowiska mieli zapewnione darmowe posiłki, sponsorowane przez GOPS Stary Zamość.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

| GALERIA | 23 stycznia 2018 roku przedszkolaki ze szkoły podstawowej w Wierzbie wraz ze swoimi wychowawczyniami Katarzyną Olech i Elżbietą Mazurek w podziękowaniu za cierpliwość a przede wszystkim za bezgraniczną miłość zaprezentowały dla swoich babć i dziadków część artystyczną. Seniorzy mogli podziwiać umiejętności swoich wnuków, prezentujących wiersze, piosenki i taniec.

Dzieci wręczyły także swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

| GALERIA | Tegoroczne spotkanie opłatkowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność w Starym Zamościu, które odbyło się w sobotę 20 stycznia 2018 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość  zgromadziło ponad  stu członków i sympatyków Związku.

Uczestniczyli w nim również zaproszeni goście między innymi: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Senator Jerzy Chróścikowski, Dyrektor ARiMR w Lublinie Krzysztof Gałaszkiewicz, Dyrektor KRUS Zamość Janusz Nawój, Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Proboszcz Parafii Stary Zamość ks. Mirosław Sawka.

Wszystkich powitał Przewodniczący Związku Wiesław Biały.

Parlamentarzyści w swoich wystąpieniach powiedzieli o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, oraz o swojej pracy w parlamencie.

Dyrektor ARiMR poinformował zgromadzonych o wysokości dopłat bezpośrednich i o możliwościach pozyskiwania dotacji na działalność rolniczą.

Wójt Gminy poinformował zebranych o najważniejszych inwestycjach, które zaplanowane są w roku bieżącym.

Kolejnym punktem sobotniego spotkania była część opłatkowa, którą rozpoczął od modlitwy i śpiewania kolęd ks. Mirosław Sawka. Następnie było wspólne łamanie się opłatkiem i składanie życzeń, oraz poczęstunek.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

| GALERIA | W czwartek 18 stycznia 2018 roku mieli swoje spotkanie sprawozdawcze członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK Koła Rejonowego w  Stary  Zamościu.

Po powitaniu przybyłych członków, oraz gości sprawozdanie z działalności Koła złożył Prezes Kazimierz Niedziela. Koło liczy w chwili obecnej 4 członków zwyczajnych z uprawnieniami, 21 członków zwyczajnych bez uprawnień i 9 członków podopiecznych.

Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP i równocześnie Prezes ŚZŻ AK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak.

Podziękował członkom Związku ze Starego Zamościa za bardzo aktywny udział w uroczystościach patriotycznych jak też religijnych organizowanych przez Związek na terenie całego okręgu.

Opowiedział także o najważniejszych działaniach jakie podejmował Związek w 2017 roku i jakie zamierza podjąć  w roku bieżącym.

Trwa akcja propagująca film „Wszystko dla Polski. Powstanie zamojskie 1942-1944”, został on przetłumaczony na kilka języków. Będzie on dodatkiem do czasopisma „Kombatant”

Na 12 lutego 2018 roku w Klubie Garnizonowym w Zamościu przewidziana jest premiera filmu dokumentalnego o Józefie Śmiechu ps. „Ciąg”

Związek stawia sobie za cel co roku nagrywać filmy przypominające bohaterów, żołnierzy Armii Krajowej.

W roku ubiegłym rozpoczęły się prace remontowe w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu. Zgromadzone są tam liczne i cenne eksponaty związane z historią AK w naszym regionie. Związek chce to muzeum zrobić na wzór muzeum powstania warszawskiego, w tym celu złożył wniosek o dofinansowanie.

P roku ubiegłym powstała także nowoczesna strona internetowa Związku, na której oprócz aktualności znajduje się ok. 50 filmów dokumentalnych.

ŚZŻ AK Okręg Zamość objął patronat nad uroczystościami odbywającymi się w co roku Komarowie „Komarów 1920” a także zorganizował pięć koncertów  w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Drugą część spotkania rozpoczął od modlitwy proboszcz parafii Stary Zamość ks. Mirosław Sawka. Następnie były życzenia i łamanie się opłatkiem i poczęstunek.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny