uroczystosci na majdanie 29 09 2019 7605 | GALERIA | W niedzielę 29 września 2019 roku w Majdanie Sitanieckim odbyły się uroczystości upamiętniające 80- rocznicę bitwy w Bezedni i 75-rocznicę bombardowania Majdanu Sitanieckiego. Rozpoczęły się one od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy krzyżu upamiętniającym, tych którzy zginęli w bitwie w Bezedni 19 września 1939 roku.
Dalsza część obchodów odbyła się przy odnowionym pomniku ku czci  tych, którzy zginęli podczas bombardowania Majdanu Sitanieckiego 3 kwietnia 1944 roku.
Tamte tragiczne wydarzenia przypomnieli w swoich wystąpieniach: Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP Lucjan Dudek.
Mszę Świętą w intencji tragicznie zmarłych odprawił proboszcz parafii Stary Zamość
Ks. Mirosław Sawka. W uroczystościach oprócz mieszkańców Majdanu Sitanieckiego wzięli udział poczty sztandarowe: ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, Drużyny Harcerskiej im. K. Namysłowskiego w Wierzbie, OSP, Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy AK w Starym Zamościu, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Starym Zamościu.
Uroczystości uświetnili swoją obecnością na koniach  członkowie Stowarzyszenia Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich.
W niedzielnych obchodach wzięła także udział rodzina Chyczyńskich z Kalwarii Zebrzydowskiej z której wywodził się Stanisław Studnicki, żołnierz poległy w Bezedni.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół śpiewaczy Udryczanki. W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć kilka pieśni patriotycznych.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

promesa na drogi 28 09 2019 7529 | GALERIA | W sobotę 28 września 2019 roku w sali USC w zamojskim ratuszu gościł Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin. Wręczył on samorządowcom powiatu zamojskiego symboliczne czeki na budowę dróg gminnych. Taki czek z Funduszu Dróg Samorządowych Dotacji Rządowej na 2019 rok, opiewający na sumę 304.437 zł. odebrał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. Dofinansowanie to przeznaczone jest na wykonanie drogi o długości ponad 600 metrów w miejscowości Udrycze Wola. Całość tego zadania wyniesie 435.000 zł.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

80rocz powst pan podziemnego 28 09 2019 7496 | GALERIA | Inicjatorami obchodów 80- rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego byli: Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość, Parafia Katedralna, 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany, 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej i Urząd Miasta Zamość.

Uroczystość religijno- patriotyczna odbyła się 27 września 2019 roku. Najpierw z ceremoniałem wojskowym przy pomniku Armii Krajowej przy ulicy Partyzantów w Zamościu, a następnie zakończyła się Mszą Świętą w Katedrze.

W czasie tej uroczystości zostały wręczone osobom zasłużonym w krzewienie postaw patriotycznych medale „Pro Patria”. Jest to medal nadawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych . Wręczali je: Sebastian Paul – Kierownik Delegatury UW w Zamościu i Sławomir Zawiślak- Poseł na Sejm RP i Prezes Okręgowego Związku Żołnierzy AK w Zamościu.

Z Gminy Stary Zamość otrzymali go: Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbie Zbigniew Świrszcz, oraz dwaj członkowie Rejonowego Związku Żołnierzy AK w Starym Zamościu Prezes Kazimierz Niedziela i Jan Tkaczyk.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

mini mala ksiazka 7482 Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu przystąpiła do projektu skierowanego do dzieci w wieku 3-6 lat pt. „Mała książka – Wielki człowiek”

Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do odwiedzenia placówki. Dla każdego dziecka mamy przygotowane Wyprawki Czytelnicze, czyli książkę „Pierwsze czytanki dla…” i poradnik dla rodziców, oraz Kartę Małego Czytelnika. Każdorazowo po odwiedzeniu i wypożyczeniu książki w bibliotece przez dziecko otrzyma ono naklejkę na Kartę. Zapraszamy do odwiedzin.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

sw pieczonego ziemniaka 18 08 2019 7462 | GALERIA | We wtorek 10 września 2019 roku „przy źródełku” w Wierzbie odbyło się co miesięczne spotkanie członków Koła Gminnego Emerytów i Rencistów ze Starego Zamościa. Połączone było ono z obchodzonym od kilku lat „świętem pieczonego ziemniaka” . W ramach tego święta, Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu zorganizowała konkurs na danie z ziemniaków.

Jak co roku tak i tym razem mogliśmy popróbować: pączków ziemniaczanych, zupy kartoflanki, sałatek, pierożków, pyz i wielu innych. Każda z pań biorących udział w konkursie otrzymała z rąk Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego pamiątkowy dyplom, upominek rzeczowy i książkę.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny