grill wierzba 2018 10 13 1290 | GALERIA | Mieszkańcy Wierzby w sobotę 13 października 2018 roku wzięli udział w oficjalnym otwarciu terenu rekreacyjnego w swojej miejscowości. Teren ten powstał po wyburzeniu starej strażnicy OSP i budynku mleczarni. Został ogrodzony, powstała obszerna altana, oraz okazały i wielofunkcyjny grill. Wyposażony jest nie tylko w palenisko do grillowania, ale także w wędzarnię. Jego twórcą i wykonawcą jest pan Adam Bielesz.
Teren ten powstał dzięki inicjatywie sołtysa Krystyny Kochańskiej , oraz rady sołeckiej.  Sfinansowany ze środków sołeckich i gminnych . W planie jest dalsza jego rozbudowa i wyposażenie go w plac zabaw dla dzieci.
W sobotnim spotkaniu wzięli udział także: Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, oraz Radni Gminy: Roman Bochniak, Mirosław Dudka, Stanisław Kostrubała i Andrzej Mazurkiewicz.
Oprócz potraw z grilla można było spróbować  (dzięki staraniom członka Rady Nadzorczej Romana Bochnika) produktów mlecznych z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

sadzenie debow 2018 10 13 1280 | GALERIA | 12 października 2018 roku Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński wziął udział w uroczystości „100 dębów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości” . Odbyła się ona na Krasnostawskich Błoniach, a jej organizatorami byli: Polskie Towarzystwo Leśne, Stowarzyszenie „Wspólny Krasnystaw” i Nadleśnictwo Krasnystaw.
Po Mszy Świętej Dziękczynnej za dar odzyskania niepodległości zostało posadzonych 100 drzewek dębu. Powstała w ten sposób „Aleja 100 dębów”. Ma ona dać początek ścieżce edukacyjnej .Każde z drzewek posiada mosiężną tabliczkę z własną nazwą i przypisaną miejscowością. Dąb, który posadził Wójt naszej gminy nosi nazwę „Namysłowiak”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

promesa 2018 10 03 1239 | GALERIA | 3 października 2018 roku w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia promes na drogi ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Była to już trzecia pula tych środków w tym roku przeznaczona do rozdysponowania przez województwo lubelskie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Promesę z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka odebrał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 126.000 zł. dotyczy remontu drogi gminnej w miejscowości Chomęciska Małe o długości 400 m uszkodzonej przez wody opadowe w 2017 roku.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

dozynki wawolnicy 2018 09 23 1167 | GALERIA | 23 września 2018 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zaprosił na Pierwsze Ogólnopolskie Święto “Wdzięczni Polskiej Wsi” do Wąwolnicy.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji wszystkich rolników odprawionej w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej u stóp wzgórza kościelnego.

Gminę Stary Zamość na tych dożynkach reprezentowali: Wójt Gminy Waldemar Raczyński, oraz dwie delegacje z wieńcami dożynkowymi: KGW Chomęciska Małe i Zespół Śpiewaczy Udryczanki. Z potrawami regionalnymi zaprezentowały się natomiast panie ze Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych ACTIVUM.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny