wystawa ilustracja 09 10 2019 7956 mini 22 października 2019 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczno- literacki „Ilustracja do wybranego wiersza o jesieni”, którego organizatorami byli: biblioteka szkolna w Wierzbie i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu.
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno języka literackiego, rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, oraz rozwijanie wrażliwości i estetyki. Adresowany był on do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Jego uczestnicy mieli do wykonania pracę plastyczną inspirowaną dowolnym wierszem o tematyce jesiennej w dowolnym formacie i dowolną techniką.
Komisja przy ocenie prac brała pod uwagę inwencję twórczą i estetykę wykonania.
Ogółem na konkurs wpłynęły 33 prace. Przyznano następujące miejsca w I kategorii wiekowej (klasy I-III)
I miejsca -Lena Derkacz z klasy II a
- Maja Kołodziejczyk z klasy II a
- Julia Rogoża z klasy II b
II miejsca- Michał Antoszek z klasy II b
- Barbara Gabryel z klasy II b
- Szymon Kosiński z klasy II b
- Aleksandra Kropornicka z klasy III a
- Izabela Furmanek z klasy III b
- Julita Pieczykolan z klasy III b
III miejsca- Maja Bojar z klasy II b
- Mateusz Pieczykolan z klasy II b
- Magdalena Wójcik z klasy II a
- Gabriela Złotnik z klasy II a
- Krystian Kostrubała z klasy III a
- Joanna Złotnik z klasy III a
- Julia Pupiec z klasy III a
W II kategorii wiekowej ( klasy IV-VIII) przyznano:
I miejsce: Kinga Leszczyńska z klasy VII a
II miejsce: Maja Jaworska z klasy VIII b
III miejsce: Igor Tywoniuk z klasy VIII b
Zwycięzcy konkursu otrzymali od organizatorów pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Prace pokonkursowe można obejrzeć na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu i bibliotece szkolnej w Wierzbie.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

przeglad ludowy 09 10 2019 7938 | GALERIA | W niedziele 20 października w Starym Zamościu odbył się VII Międzygminny Przegląd Ludowy, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu przy współudziale: Wójta Gminy Stary Zamość, Banku Spółdzielczego w Izbicy, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Zamościu.

Celem przeglądu jest prezentacja i ożywienie lokalnego ruchu artystycznego. Jego uczestnicy mogli zaprezentować się w trzech kategoriach: śpiew (dzieci i młodzież) – dwa utwory ludowe, kulinaria- jedna potrawa i jeden deser z kuchni regionalnej i rękodzieło- pięć prac wykonanych samodzielnie o charakterze ludowym.

W tegorocznym przeglądzie wzięła udział rekordowa ilość uczestników. Swoje wyroby rękodzielnicze pokazało 25 twórców. Na scenie wystąpiło: 12 zespołów, 3 solistów i 1 duet. Potraw regionalnych było aż 28.

Wszystkie kategorie oceniali jurorzy: Katarzyna Figura z Zamojskiego Domu Kultury, Zdzisław Cyc- PHU „Dreams”, Joanna Patron- właścicielka galerii „W ramach sztuki” i Dominika Witkowska- Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska”

W kategorii rękodzieło I miejsce zajęła Krystyna Tchórz ze Starego Zamościa, II miejsce przypadło Danucie Budzyńskiej z Udrycz Koniec, a III miejsce otrzymał Tomasz Pieczykolan z Chomęcisk Małych. Przyznano także wyróżnienie dla Anny Bednarz z gminy Nielisz.

W kategorii śpiew Komisja przyznała dwa równorzędne I miejsca, otrzymały je: duet Solgit: Julia Mazurek i Natalia Bełkot ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie przygotowane przez panią Annę Chabros za piosenki pt. „Spod strzechy” i „Od Sitańca”, oraz Wiolinki i Iskierki z Gminnego Ośrodka Kultury w Nieliszu. Zespół pod kierunkiem pani Renaty Banach zaśpiewał: „Na nic to śpiewanie” i „Zakochani na wiosnę”

II miejsce wyśpiewał Zespół Śpiewaczy „Udryczanki”, który zaprezentował się w utworach: „Kocham kwiaty i Ciebie” i „Wyszłabym za dziada”

III miejsce za piosenki „ „Furman” i „ Używaj dziewczyno” przypadło Zespołowi Wokalnemu Canto.

Komisja przyznała także dwa wyróżnienia i otrzymali je: zespół „Moderato” działający w GOK Nielisz, w którego wykonaniu usłyszeliśmy: „Od krzaczka do krzaczka” i „Sarna”, oraz zespół „Chyżanie” „z sołectwa Chyża w dwóch utworach „Lipka zielona’ i „Czerwone jabłuszko”.

W kategorii kulinaria: I miejsce za „Kaczkę w czerwonej kapuście z sodziakami pod grochową pierzyna” i „Pleśniaka” otrzymały panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Swojaki” z Tarzymiech III

II miejsce otrzymały panie ze Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Activum ze Starego Zamościa za „Hołubcie ze Starego Zamościa” i „ Jeżynową bombę”

III miejsce za „Kluski kudłate” otrzymał Klub Seniora Kalinka ze Skaraszowa.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Koło Gospodyń Wiejskich z Chomęcisk Dużych, panie przygotowały „Pierogi ruskie ze skwarkami” i „Racuchy z jabłkami”

Koło Gospodyń Wiejskich z Wisłowca za „Gulasz z dzika” i Koło Gospodyń Wiejskich „Ach te Baby” z Nawoza za placki „Buraczek”.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, oraz drobne upominki, zaś laureaci nagrody rzeczowe.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

premesa dla osp 09 10 2019 7742 | GALERIA | W środę 9 września 2019 roku w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się uroczystość wręczenia promes dla 174 jednostek OSP powiatu zamojskiego. Każda z nich otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 5.000 zł. Ogółem na zadanie publiczne pod nazwą „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie lubelskim” rząd przekazał ponad 8 mln zł. w tym na powiat zamojski przypadło ponad 1 mln. zł. Dofinansowanie to otrzymały także wszystkie jednostki z naszej gminy. Przeznaczone jest ono na podniesienie sprawności strażaków biorących udział w akcjach na terenie gminy Stary Zamość i organizacji zawodów sportowo-pożarniczych. W ramach tego zostaną zakupione ubrania koszarowe i hełmy.

Ponad to zostaną zakupione mundury wyjściowe dla strażaków biorących udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych w ramach działań prewencji społecznej na terenie gminy Stary Zamość.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

spotkanie emerytow 09 10 2019 7701 | GALERIA | We wtorek 8 października 2019 roku odbyło się ostatnie w tym sezonie spotkanie „przy źródełku” w Wierzbie członków Koła Gminnego Emerytów i Rencistów w Starym Zamościu.

W czasie spotkania został wypróbowany nowo zakupiony i zamontowany betonowy grill. Został on zakupiony ze środków funduszu sołeckiego.

Tradycyjnie w spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

kobieta gospodarna 29 09 2019 7665 | GALERIA | 29 września 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbył się I wojewódzki konkurs „Kobieta Gospodarna, Wyjątkowa” Zorganizowała go Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego.

Konkurs miał na celu ukazać potencjał kobiet polskiej wsi, zaprezentować sekrety kulinarne, oraz sztukę ludową. Wzięło w nim udział 50 kół i stowarzyszeń z całego województwa lubelskiego. Konkurs podzielony był na trzy kategorie: Skarbczyk kulinarny, Ręką czarowane i Sztuka ludowa. Uczestnicy mogli także zawalczyć o nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego i nagrodę publiczności w kategoriach: występ artystyczny i występ kabaretowo-teatralny.

Gminę Stary Zamość i powiat zamojski reprezentowały panie ze Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych ACTIVUM, które zajęły I miejsce w konkursie Skarbczyk kulinarny w kategorii „Sekret kulinarny w przetworach” za ogórki „krokodylki”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny