2018 03 09 beata kozaczynska 7119 | GALERIA | 9 marca 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbyło sie spotkanie autorskie z Beatą Kozaczyńską, związaną zawodowo z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Od wielu lat zajmującą się problematyką martyrologii dzieci wysiedlonych w czasie okupacji niemieckiej z terenu Zamojszczyzny.

Autorką publikacji na ten temat. Są to „Losy dzieci Zamojszczyzny wysiedlonych do powiatu siedleckiego w latach 1943-1945”, wydania polsko-angielskiego albumu pt. „Ocalone z transportów dzieci Zamojszczyzny”, dwa tomy wspomnień „Nie było kiedy płakać” – losy rodzin polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny 1942-1943, oraz ostatnio wydana pozycja pt.

„Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny”, która jest pokłosiem rozmów przeprowadzonych z osobami, które jako dzieci przeszły gehennę wysiedlenia.

Wszystkie wymienione pozycje są dostępne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu.

Pani Beata Kozaczyńska jest także autorką wystawy pt. „Ocalone z transportu Dzieci Zamojszczyzny” którą można było obejrzeć w GOK już od 23 lutego. I to właśnie na jej zakończenie odbyło się spotkanie autorskie.

Zaprezentowaną wystawą jak i też wykładem autorka poprowadziła słuchaczy przez wszystkie etapy tułaczki, czyli: wysiedlenie z rodzinnego domu, rozłąkę z rodziną, pobyt w obozie przejściowym w Zamościu, transport, akcje ratowania dzieci przez mieszkańców dystryktu warszawskiego, opiekę w rodzinach zastępczych, szpitalach, placówkach opiekuńczych, sanatoriach, oraz powrotu do rodzinnych stron.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2018 03 08 dzien kobiet 7009 | GALERIA | Tegoroczne gminne obchody Dnia Kobiet odbyły się 8 marca 2018 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Zamościu. Jak co roku na zaproszenie Wójta Gminy Stary Zamość Waldemara Raczyńskiego przybyły panie, reprezentantki Kół Gospodyń Wiejskich z poszczególnych miejscowości, panie ze Stowarzyszeń, zespołów śpiewaczych, sołtyski, oraz pracownice Banku Spółdzielczego, szkoły, oraz Urzędu Gminy. Ogółem w uroczystości wzięło udział ok. 100 pań.

Z rąk obecnych tego dnia mężczyzn, każda z pań otrzymała kwiatka.

Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku i życzeń. Czwartkową uroczystość uświetnił swoim występem zespół Energy Girls z okolic Hrubieszowa.

Talentem recytatorskim popisała się także jedna z obecnych na spotkaniu pań- Lucyna Buryś. W jej wykonaniu usłyszeliśmy „Odę do młodości” A. Mickiewicza.

Również tego dnia panie mogły dokonać zakupu rękodzieła artystycznego na kiermaszu zorganizowanym przez młodzież ze Szkolnego Klubu Wolontariusza „Uśmiech” działającego przy Gimnazjum w Starym Zamościu.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2018 03 07 promesa 6988 | GALERIA | 7 marca 2018 roku w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miało miejsce wręczenie promes ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka taką promesę odebrał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Dotacja w wysokości 91 tys. zł. przeznaczona jest na utwardzenie i odwodnienie wąwozu lessowego w miejscowości Wierzba. Całkowita wartość zadania wyniesie 151 tys. zł.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2018 02 27 pomagajmy zwierzetom 6972 | GALERIA | 27 lutego 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Fundacji Lubelskiej Straży Ochrony Zwierząt: Agnieszka Łabocką, Elizą Betlej, Ewa Ptasińską i Weroniką Zieją. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej w Wierzbie i Gimnazjum w Starym Zamościu.

Fundacja ma swoją siedzibę w Romanówce. Panie opowiadały o działalności Fundacji, która zajmuje się na terenie miasta Lublina i okolic zwalczaniem przejawów okrucieństwa wobec zwierząt. Posiada ona Patrol Interwencyjny, który interweniuje w przypadkach znęcania się nad zwierzętami, oraz w przypadkach zagrożenia dziko żyjących zwierząt.

Fundacja organizuje także kampanie społeczne dotyczące ochrony zwierząt i przyrody.

Ponad to prowadzi Ośrodek Rehabilitacji dzikich zwierząt w którym to wracają one do zdrowia i właściwej kondycji, po czym wypuszczane są następnie na wolność. W przypadku gdy są kalekie i nie mogą wrócić na łono natury mają zapewnioną opiekę do końca swoich dni.

Fundacja działa społecznie i mile widziana jest każda pomoc, także ta rzeczowa. Wychodząc temu naprzeciw uczniowie zebrali i przekazali Fundacji: 97,4 kg suchej karmy, 26,8 kg mokrej karmy , 50 kg warzyw dla zwierząt, oraz 26 sztuk koców, ręczników i misek dla zwierząt.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny