dozynki udrycze 18 08 2019 7344 | GALERIA | Jak co roku mieszkańcy Udrycz, kultywując wieloletnią tradycję, stawili się w niedzielę 01 września 2019 roku w kościele parafialnym , aby podziękować Bogu za pomyślnie ukończone żniwa. KGW Udrycze Koniec i „Udryczanki” z Udrycze Wola złożyli na ręce proboszcza parafii Jerzego Pytlika chleby i wieńce dożynkowe. Następnie w intencji rolników została odprawiona Msza Święta. Po jej zakończeniu jej uczestnicy zostali poczęstowani chlebem, oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez członków zespołu śpiewaczego Udryczanki. W uroczystościach wziął udział Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

80rocz ll wojny 18 08 2019 7391 | GALERIA | Modlitwa franciszkańska o pokój

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

W niedzielę 01 września 2019 roku na cmentarzu parafialnym w Starym Zamościu odbyły się uroczystości upamiętniające 80- rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wzięli w niej udział mieszkańcy, poczty sztandarowe ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie i Kombatanci, oraz Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

W intencji „ tych co oddali życie za ojczyznę została odprawiona Msza Święta koncelebrowana przez proboszcza ks. Mirosława Sawkę, ks. Artura Wojtowicza i ks. Tomasza Żurawela. Tradycyjnie uroczystości zakończyły się na kwaterze żołnierskiej, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

dozynki 18 08 2019 7039 | GALERIA | „Jest mi niezmiernie miło, że tutaj na starozamojskiej ziemi, możemy gościć rolników z powiatu zamojskiego i dostojnych gości, że możemy wspólnie świętować. Patrząc na dożynkowy korowód na te przepiękne wieńce, na te dorodne bochny chleba, cisną się na usta słowa podziękowania za kultywowanie, tej pięknej polskiej tradycji” W tych słowach powitał wszystkich przybyłych na uroczystości dożynkowe Wójt Gminy Stary Zamość  Waldemar Raczyński. Bo to właśnie Stary Zamość  gościł po 48 latach  przedstawicieli 15 gmin powiatu zamojskiego na dożynkach powiatowo-gminnych. Ich organizatorami byli: Starosta Zamojski i Wójt Gminy. Patronat nad uroczystością objął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Wśród przybyłych  gości znaleźli się między innymi: Wicepremier Rządu RP Jacek Sasin, Wiceminister Sprawiedliwości- Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów- Leszek Skiba, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Parlamentarzyści: Beata Mazurek, Teresa Hałas, Lucjan Cichosz, Jarosław Sachajko, Sławomir Zawiślak i Jerzy Chróścikowski, oraz Dyrektor Lubelskiego Oddziału ARiMR Krzysztof Gałaszkiewicz.

Uroczystości zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczęły się od barwnego korowodu dożynkowego w którym wzięło udział 90 delegacji z poszczególnych gmin z wieńcami. Na jego czele stanęli starostowie: Anna Karpowicz z Wierzby i Jan Madyniak z Udrycze Koniec.

Następnie Wicepremier Jacek Sasin  i Starosta Zamojski Stanisław Grześko dekorowali medalami  „Zasłużony dla rolnictwa” 28 wyróżniających się rolników z powiatu zamojskiego. Odznaczenia zostały nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczystą Mszę Świętą w koncelebrze odprawili ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk- proboszcz Parafii w Krasnobrodzie i ks. Mirosław Sawka- proboszcz Parafii Stary Zamość. W homilii wygłoszonej przez ks. Eugeniusza Derdziuka wierni usłyszeli między innymi: to Wy rolnicy jesteście uczestnikami cudu. Wasze posłannictwo jest wyjątkowe poprzez zasiewanie ziarna i zbieranie owoców ziemi.

Po homilii nastąpiło złożenie darów  w postaci dożynkowych chlebów na ręce gospodarzy dożynek. Następnie  poczęstowano tym chlebem  wszystkich uczestników uroczystości.

Część obrzędową dożynek zakończyły występy ludowe zespołów : Pieśni i Tańca Zamojszczyzna, Chóru Myśliwskiego „Knieja” z Zamościa, Canto i Udryczanki z gminy Stary Zamość. Rozstrzygnięto jednocześnie  konkurs na najpiękniejszy wieniec. W kategorii wieniec tradycyjny I miejsce zajęło KGW Krasne, które będzie  reprezentować powiat zamojski na dożynkach wojewódzkich 8 września w Radawcu.

Oprawę muzyczną w części obrzędowej wykonali: chór „Sitananie” z Sitańca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna pod batutą Ryszarda Gryciaka.

Dożynkom towarzyszyła również wystawa rolnicza i wystawa sztuki ludowej.

Część artystyczną dożynek zapełniły występy zespołów: „Czadoman”, „Gdzie diabeł nie może…” i „Veegas”. Zaprezentowali się również artyści z programem „Taneczne strony świata” wraz z animacją dla dzieci.

Świetna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. O wyjątkowym charakterze dożynek świadczyła przeogromna obecność uczestników zarówno w części oficjalnej jak i rozrywkowej.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

Dożynki Powiatowo-Gminne w Starym Zamościu

„Jest mi niezmiernie miło, że tutaj na starozamojskiej ziemi, możemy gościć rolników z powiatu zamojskiego i dostojnych gości, że możemy wspólnie świętować. Patrząc na dożynkowy korowód na te przepiękne wieńce, na te dorodne bochny chleba, cisną się na usta słowa podziękowania za kultywowanie, tej pięknej polskiej tradycji” W tych słowach powitał wszystkich przybyłych na uroczystości dożynkowe Wójt Gminy Stary Zamość  Waldemar Raczyński. Bo to właśnie Stary Zamość gościł po 48 latach przedstawicieli 15 gmin powiatu zamojskiego na dożynkach powiatowo-gminnych. Ich organizatorami byli: Starosta Zamojski i Wójt Gminy. Patronat nad uroczystością objął Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Wśród przybyłych gości znaleźli się między innymi: Wicepremier Rządu RP Jacek Sasin, Wiceminister Sprawiedliwości- Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów- Leszek Skiba, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Parlamentarzyści: Beata Mazurek, Teresa Hałas, Lucjan Cichosz, Jarosław Sachajko, Sławomir Zawiślak i Jerzy Chróścikowski, oraz Dyrektor Lubelskiego Oddziału ARiMR Krzysztof Gałaszkiewicz.

Uroczystości zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczęły się od barwnego korowodu dożynkowego w którym wzięło udział 90 delegacji z poszczególnych gmin z wieńcami. Na jego czele stanęli starostowie: Anna Karpowicz z Wierzby i Jan Madyniak z Udrycze Koniec.

Następnie Wicepremier Jacek Sasin  i Starosta Zamojski Stanisław Grześko dekorowali medalami  „Zasłużony dla rolnictwa” 28 wyróżniających się rolników z powiatu zamojskiego. Odznaczenia zostały nadane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uroczystą Mszę Świętą w koncelebrze odprawili ks. Prałat Eugeniusz Derdziuk- proboszcz Parafii w Krasnobrodzie i ks. Mirosław Sawka- proboszcz Parafii Stary Zamość. W homilii wygłoszonej przez ks. Eugeniusza Derdziuka wierni usłyszeli między innymi: to Wy rolnicy jesteście uczestnikami cudu. Wasze posłannictwo jest wyjątkowe poprzez zasiewanie ziarna i zbieranie owoców ziemi.

Po homilii nastąpiło złożenie darów  w postaci dożynkowych chlebów na ręce gospodarzy dożynek. Następnie  poczęstowano tym chlebem  wszystkich uczestników uroczystości.

Część obrzędową dożynek zakończyły występy ludowe zespołów : Pieśni i Tańca Zamojszczyzna, Chóru Myśliwskiego „Knieja” z Zamościa, Canto i Udryczanki z gminy Stary Zamość. Rozstrzygnięto jednocześnie  konkurs na najpiękniejszy wieniec. W kategorii wieniec tradycyjny I miejsce zajęło KGW Krasne, które będzie reprezentować powiat zamojski na dożynkach wojewódzkich 8 września w Radawcu.

Oprawę muzyczną w części obrzędowej wykonali: chór „Sitananie” z Sitańca i Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sitna pod batutą Ryszarda Gryciaka.

Dożynkom towarzyszyła również wystawa rolnicza i wystawa sztuki ludowej.

Część artystyczną dożynek zapełniły występy zespołów: „Czadoman”, „Gdzie diabeł nie może…” i „Veegas”. Zaprezentowali się również artyści z programem „Taneczne strony świata” wraz z animacją dla dzieci.

Świetna zabawa trwała do późnych godzin nocnych. O wyjątkowym charakterze dożynek świadczyła przeogromna obecność uczestników zarówno w części oficjalnej jak i rozrywkowej.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

emeryci 23 07 2019 7013 | GALERIA | We wtorek 23 lipca 2019 roku w Wierzbie „przy źródełku” odbyło się kolejne już w tym roku spotkanie integracyjne członków Koła Gminnego Emerytów i Rencistów ze Starego Zamościa. Tradycyjnie było ognisko i pieczenie kiełbasek, oraz bigos. Dodatkowo tym razem był także tort, który ufundował jeden z członków Koła obchodzący właśnie swoje urodziny. Z tej okazji nie zabrakło życzeń i gromkiego sto lat.

W spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

turniej pilki noznej 21 07 2017 7000 | GALERIA | W tegorocznym letnim Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Stary Zamość, który odbył się 21 lipca 2019 roku na stadionie sportowym w Wierzbie wzięło udział 7 drużyn: OMEGA Stary Zamość, SP Wierzba, Krzesło Udrycze, Beta Stary Zamość, OSP Udrycze, Krasne i Nowa Wieś. Drużyny podzielono na dwie grupy. Drużyny, które zajęły dwa pierwsze miejsca w grupach awansowały do półfinału. W półfinale Omega Stary Zamość w rzutach karnych pokonało Nową Wieś. W drugim półfinale Krasne pokonało Beta Stary Zamość 2:0.

W meczu o trzecie miejsce Nowa Wieś pokonała Beta Stary Zamość 2:0. Zwycięzcą Turnieju zostało Krasne, wygrywając w finale z Omegą Stary Zamość. W regulaminowym czasie padł remis, o zwycięstwie zadecydowały rzuty karne (2:1).

Tradycyjnie wyłoniono najlepszego zawodnika, którym został Sebastian Goch z Nowej Wsi, najlepszego bramkarza i został nim Krystian Kapuśniak z Omega Stary Zamość, zaś królem strzelców ( 4 bramki) Bartosz Nizioł z Krasnego.

Wszyscy uczestnicy z rąk Wójta Gminy Waldemara Raczyńskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy, oraz piłki, zwycięzcy zaś puchary i statuetki.

Sędzią głównym zawodów był Andrzej Swacha.

Skład zwycięskiej drużyny: Bojar Kacper, Szymon Dyrkacz, Damian Dyrkacz, Wojciech Kiszka, Dawid Jagiełło, Jan Seroka, Mikołaj Seroka, Kamil Sidor, Bartosz Repeć, Bartosz Nizioł i Karol Denkiewicz .

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny