premesa dla osp 09 10 2019 7742 | GALERIA | W środę 9 września 2019 roku w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się uroczystość wręczenia promes dla 174 jednostek OSP powiatu zamojskiego. Każda z nich otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 5.000 zł. Ogółem na zadanie publiczne pod nazwą „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie lubelskim” rząd przekazał ponad 8 mln zł. w tym na powiat zamojski przypadło ponad 1 mln. zł. Dofinansowanie to otrzymały także wszystkie jednostki z naszej gminy. Przeznaczone jest ono na podniesienie sprawności strażaków biorących udział w akcjach na terenie gminy Stary Zamość i organizacji zawodów sportowo-pożarniczych. W ramach tego zostaną zakupione ubrania koszarowe i hełmy.

Ponad to zostaną zakupione mundury wyjściowe dla strażaków biorących udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych w ramach działań prewencji społecznej na terenie gminy Stary Zamość.

 

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

spotkanie emerytow 09 10 2019 7701 | GALERIA | We wtorek 8 października 2019 roku odbyło się ostatnie w tym sezonie spotkanie „przy źródełku” w Wierzbie członków Koła Gminnego Emerytów i Rencistów w Starym Zamościu.

W czasie spotkania został wypróbowany nowo zakupiony i zamontowany betonowy grill. Został on zakupiony ze środków funduszu sołeckiego.

Tradycyjnie w spotkaniu wziął udział Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

kobieta gospodarna 29 09 2019 7665 | GALERIA | 29 września 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbył się I wojewódzki konkurs „Kobieta Gospodarna, Wyjątkowa” Zorganizowała go Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego.

Konkurs miał na celu ukazać potencjał kobiet polskiej wsi, zaprezentować sekrety kulinarne, oraz sztukę ludową. Wzięło w nim udział 50 kół i stowarzyszeń z całego województwa lubelskiego. Konkurs podzielony był na trzy kategorie: Skarbczyk kulinarny, Ręką czarowane i Sztuka ludowa. Uczestnicy mogli także zawalczyć o nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego i nagrodę publiczności w kategoriach: występ artystyczny i występ kabaretowo-teatralny.

Gminę Stary Zamość i powiat zamojski reprezentowały panie ze Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych ACTIVUM, które zajęły I miejsce w konkursie Skarbczyk kulinarny w kategorii „Sekret kulinarny w przetworach” za ogórki „krokodylki”

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

uroczystosci na majdanie 29 09 2019 7605 | GALERIA | W niedzielę 29 września 2019 roku w Majdanie Sitanieckim odbyły się uroczystości upamiętniające 80- rocznicę bitwy w Bezedni i 75-rocznicę bombardowania Majdanu Sitanieckiego. Rozpoczęły się one od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy przy krzyżu upamiętniającym, tych którzy zginęli w bitwie w Bezedni 19 września 1939 roku.
Dalsza część obchodów odbyła się przy odnowionym pomniku ku czci  tych, którzy zginęli podczas bombardowania Majdanu Sitanieckiego 3 kwietnia 1944 roku.
Tamte tragiczne wydarzenia przypomnieli w swoich wystąpieniach: Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński i Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP Lucjan Dudek.
Mszę Świętą w intencji tragicznie zmarłych odprawił proboszcz parafii Stary Zamość
Ks. Mirosław Sawka. W uroczystościach oprócz mieszkańców Majdanu Sitanieckiego wzięli udział poczty sztandarowe: ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie, Drużyny Harcerskiej im. K. Namysłowskiego w Wierzbie, OSP, Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy AK w Starym Zamościu, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Starym Zamościu.
Uroczystości uświetnili swoją obecnością na koniach  członkowie Stowarzyszenia Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich.
W niedzielnych obchodach wzięła także udział rodzina Chyczyńskich z Kalwarii Zebrzydowskiej z której wywodził się Stanisław Studnicki, żołnierz poległy w Bezedni.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół śpiewaczy Udryczanki. W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć kilka pieśni patriotycznych.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

promesa na drogi 28 09 2019 7529 | GALERIA | W sobotę 28 września 2019 roku w sali USC w zamojskim ratuszu gościł Wiceprezes Rady Ministrów Jacek Sasin. Wręczył on samorządowcom powiatu zamojskiego symboliczne czeki na budowę dróg gminnych. Taki czek z Funduszu Dróg Samorządowych Dotacji Rządowej na 2019 rok, opiewający na sumę 304.437 zł. odebrał Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński. Dofinansowanie to przeznaczone jest na wykonanie drogi o długości ponad 600 metrów w miejscowości Udrycze Wola. Całość tego zadania wyniesie 435.000 zł.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny