mini teatrzyki 514
Z okazji niedawno obchodzonego "Światowego Dnia Teatru" Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu zorganizował

Międzygminny Przegląd Teatrów Amatorskich. W przeglądzie wzięło udział cztery zespoły z gminy Nielisz i Stary

Zamość. Kolejno zaprezentowali się:
1. "Słoneczka" z przedstawieniem "Bocian i Żaby" z Oddziału Przedszkolnego w Starym Zamościu. Maluszki

przygotowały panie Katarzyna Olech oraz Justyna Zielińska
2. "Śmieszki" z przedstawieniem pt. "Kopciuszek" ze Szkoły Podstawowej w Nieliszu. Grupę przygotowała pani

Barbara Pastuszak
3. "Iskierki" ze spektaklem pt. "Śnieżka i krasnoludki", działające przy GOK w Starym Zamościu, prowadzone przez

panią Katarzynę Król.
4. "Why Not" z przedstawieniem pt. "Królewna Śnieżka" z Publicznego Gimnazjum w Średniem Dużem. Zespół

przygotował pan Dariusz Zając.

Ponadto zespół ze Sz. P. z Nielisza przygotował dodatkowe przedstawienie o charakterze profilaktycznym na temat

zdrowego stylu życia.
Każdy z aktorów dostał upominek, zaś instruktorzy pamiątkowe dyplomy.
Frekwencja na widowni była rewelacyjna, ponieważ zobaczyć przedstawienie przyszli uczniowie młodszych klas ze Sz.

P. w Wierzbie.
Dziękujemy wszystkim aktorom i instruktorom za trud jaki włożyli w przygotowanie spektakli, a także publiczności

która tak licznie dopisała.

Zapraszamy już na przyszły rok amatorskie grupy teatralne na kolejny Przegląd.

Fot. i oprac. Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu