mini teatrzyki 2013-11-21 2290

| GALERIA |W czwartek 21 listopada 2013 roku w sali Urzędu Gminy w Starym Zamościu odbył się IX Gminny Przegląd Teatrzyków, corocznie organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu.
W tegorocznym przeglądzie wzięły udział cztery zespoły. Dwa zespoły ze Szkoły Podstawowej w Krasnem, przygotowane przez Panią Teresę Bronikowską "Krasneludki" i "Mytomy".
"Krasneludki" wystąpiły z humorystycznym przedstawieniem pt. "Poczochrane bajkowannie", natomiast "Mytomy" z przedstawieniem pt. "Konopnicka wiecznie żywa" Pani Wioletta Sidor przygotowała zespół "Śmieszki" ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie.
Zespół przedstawił parodię znanej bajki pt. "Kopciuszek po kursie asertywnego wychowania" Jako ostatni wystąpił działający przy GOK Stary Zamość i prowadzony przez Panią Katarzynę Król zespół "Iskierki". Także i ci wykonawcy przedstawili uwspółcześnioną, humorystyczną wersje bajki pt. "Śpiąca królewna". Oczywiście wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplomy z rąk Dyrektora GOK Magdaleny Sienkiwicz-Karwackiej.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny