wystawa ilustracja 09 10 2019 7956 mini 22 października 2019 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczno- literacki „Ilustracja do wybranego wiersza o jesieni”, którego organizatorami byli: biblioteka szkolna w Wierzbie i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu.
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno języka literackiego, rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, oraz rozwijanie wrażliwości i estetyki. Adresowany był on do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Jego uczestnicy mieli do wykonania pracę plastyczną inspirowaną dowolnym wierszem o tematyce jesiennej w dowolnym formacie i dowolną techniką.
Komisja przy ocenie prac brała pod uwagę inwencję twórczą i estetykę wykonania.
Ogółem na konkurs wpłynęły 33 prace. Przyznano następujące miejsca w I kategorii wiekowej (klasy I-III)
I miejsca -Lena Derkacz z klasy II a
- Maja Kołodziejczyk z klasy II a
- Julia Rogoża z klasy II b
II miejsca- Michał Antoszek z klasy II b
- Barbara Gabryel z klasy II b
- Szymon Kosiński z klasy II b
- Aleksandra Kropornicka z klasy III a
- Izabela Furmanek z klasy III b
- Julita Pieczykolan z klasy III b
III miejsca- Maja Bojar z klasy II b
- Mateusz Pieczykolan z klasy II b
- Magdalena Wójcik z klasy II a
- Gabriela Złotnik z klasy II a
- Krystian Kostrubała z klasy III a
- Joanna Złotnik z klasy III a
- Julia Pupiec z klasy III a
W II kategorii wiekowej ( klasy IV-VIII) przyznano:
I miejsce: Kinga Leszczyńska z klasy VII a
II miejsce: Maja Jaworska z klasy VIII b
III miejsce: Igor Tywoniuk z klasy VIII b
Zwycięzcy konkursu otrzymali od organizatorów pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Prace pokonkursowe można obejrzeć na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Zamościu i bibliotece szkolnej w Wierzbie.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny