2020 01 14 oplatek emerytow 8623 mini | GALERIA | Także we wtorek 14 stycznia 2020 roku odbyło się w sali GOK Stary Zamość spotkanie opłatkowe członków Koła Gminnego Związku Emerytów i Rencistów w Starym Zamościu.

Było wspólne łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze przy suto zastawionym stole. Uczestniczył w nim także Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński.

Zaplanowano również termin następnego spotkania na zakończenie karnawału na wtorek

25 lutego 2020 roku.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2020 01 14 oplatek ak 8597 | GALERIA | We wtorek 14 stycznia 2020 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość mieli swoje spotkanie opłatkowe członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK Koła Rejonowego w Starym Zamościu. Najpierw odbyła się część sprawozdawcza z działalności Koła za 2019 roku. Część merytoryczną przedstawił Prezes Kazimierz Niedziela, część finansową natomiast Elzbieta Czarny. Zebranie poprowadził Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który podziękował Członkom Koła za udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie gminy i powiatu zamojskiego.

W imieniu nieobecnego na spotkaniu Prezesa Zarządu ŚZŻ AK w Zamościu i Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, podziękowania i życzenia dla obecnych złożył kpt Józef Łaba członek Zarządu Wojewódzkiego ŚZŻ AK. Następnie odbyła się część opłatkowa na której odśpiewano kolędę, oraz łamano się opłatkiem składając sobie życzenia. Wtorkowe spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2020 01 06 orszak trzech kroli 8535 | GALERIA | Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej Święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy symbolizują przedstawicieli kontynentów: Europy, Azji i Afryki. To oni podążając za gwiazdą dotarli do Betlejem, aby złożyć hołd i dary nowo narodzonemu Chrystusowi. Trzej Mędrcy głosili przez Swe mistyczne dary prawdę o tym, któremu się pokłonili. Poprzez złoto okazali mu cześć i obwołali Jezusa Królem. Wręczając kadzidło- symbol najczystszego uwielbienia odkryli w nim Boga. Mira zaś była zapowiedzią przyszłej męki Chrystusa. W wielu miejscowościach naszego kraju z tej okazji odbyły się Orszaki Trzech Króli. Są one w Polsce organizowane od 12 lat i z roku na rok cieszą się co raz większą popularnością i gromadzą osoby, które chcą zamanifestować przywiązanie do życia zgodnego z zasadami wiary i wartości chrześcijańskich.

W nawiązaniu do tej tradycji, także w parafii Stary Zamość po Mszy Świętej, odprawionej przez proboszcza ks. Mirosława Sawkę, odbył się taki orszak. Na początku Mszy Świętej Trzej Królowie w role których wcielili się ułani : Józef, Marian i Mariusz złożyli dary Dzieciątku. Później jechali oni konno na czele orszaku.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny

2020 01 02 oplatek osp 8478 | GALERIA | Jako pierwszy w tym roku spotkanie podsumowujące rok poprzedni połączone ze spotkaniem opłatkowym zorganizował Zarząd Gminny Związku OSP RP w Starym Zamościu. Miało ono miejsce już 02 stycznia 2020 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość. Rozpoczął je Prezes Zarządu Gminnego OSP Wacław Mróz. Sprawozdanie za rok 2019 i zamierzenia na ten rok przedstawił Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński, który na wstępie swojego wystąpienia podziękował druhom strażakom za pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przestawił jej Przewodniczący druh Szymon Bielesz. Tradycyjnie przedstawiono harmonogram zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach. W czasie posiedzenia głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali strażakom za ich pracę i złożyli życzenia noworoczne, a byli to: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Komendant Miejski PSP w Zamościu starszy brygadier Jacek Sobczyński, Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Kazimierz Mielnicki, płk Mieczysław Skiba, Dyrektor ARiMR w Lublinie Krzysztof Gałaszkiewicz i Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego starszy kapitan Przemysław Ilczuk.

Spotkanie opłatkowe poprowadził ks. Mirosław Sawka, który odmówił krótką modlitwę, następnie odśpiewano kolędę i łamano się opłatkiem składając sobie życzenia.

Fot. i oprac. Elżbieta Czarny