fotowoltaika solary piece logotypy ue

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Gmina Stary Zamość zaprasza wszystkich zainteresowanych montażem paneli fotowoltaicznych lub pieca na biomasę lub instalacji solarnej do podgrzewania wody, do składania ankiet wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Stary Zamość w sekretariacie w terminie do 16 sierpnia 2019r.

1. Instalacje fotowoltaiczne: - instalacja, która służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego (nie gospodarstwa rolnego), czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka, telewizor, terma itp.

Należy podkreślić, że instalacja musi być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tę instalację nie mogła przekroczyć całkowitej wartości energii elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym. Uczestnik musi podać wartość energii elektrycznej zakupionej przez użytkownika w tym okresie na podstawie rozliczeń z Zakładem Energetycznym – załącznik do ankiety kopia faktury za energię elektryczną.

Instalacje fotowoltaiczne mogą być montowane na tych budynkach mieszkalnych, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 2 000 kWh, moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć 3,5 kW.

W ramach projektu nie ma możliwości rozbudowy już posiadanej instalacji fotowoltaicznej

Do prawidłowego opracowania projektu niezbędne jest uzyskiwanie danych określających m.in. liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i charakterystyczne dane techniczne budynków. Przypominamy, że nie ma możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na pokryciach dachowych zawierających azbest tj. eternicie. Ilość potrzebnego miejsca na panele: Dla zapewnienia łącznej mocy 3 KW trzeba zainstalować 10 paneli fotowoltaicznych o wymiarach 1m x 1,5m.

Szacunkowy koszt ponoszony przez mieszkańca:

I etap przygotowanie projektu – koszt inwentaryzacji 61,50 zł płatne zewnętrznej firmie wykonującej inwentaryzacje.

II etap realizacja projektu – instalacja o mocy ok. 3 kW na obiekcie mieszkalnym 4200 zł brutto a na gruncie lub na budynku gospodarczym 5900 zł brutto.

2. Piece na biomasę – instalacja do produkcji ciepła i i ciepłej wody użytkowej. Piece jakie zostaną zainstalowane w ramach projektu posiadać będą moc 15, 20 i 25 kW w zależności od wielkości budynku, stanu ocieplenia budynku, ilości mieszkańców. Wszystkie uzyskują 5 klasę energetyczną dzięki automatycznym podajnikom i niezwykle wysokiej sprawności spalania około 95%.

Paliwem jakie spalanym w kotle jest pelet. Niemożliwe do spalania w nim są duże kawałki drewna.

Szacunkowy koszt ponoszony przez mieszkańca:

I etap przygotowanie projektu – koszt inwentaryzacji 61,50 zł płatne zewnętrznej firmie wykonującej inwentaryzacje.

II etap realizacja projektu – udział mieszkańca w realizacji projektu 3 000 zł brutto.

Kosztem dodatkowym jest koszt przystosowania kotłowni lub ewentualnej modernizacji komina umożliwiającym realizację projektu ponoszone we własnym zakresie.

3. Instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej - instalacja solarna do podgrzewania wody używanej w gospodarstwie domowym. Montowane będą panele w ilości od 2 do 4 sztuk zależnie od ilości osób w gospodarstwie domowym. Wymagane jest posiadanie instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym. Nie ma możliwości montażu paneli na dachu pokrytym eternitem.

Szacunkowy koszt ponoszony przez mieszkańca:

I etap przygotowanie projektu – koszt inwentaryzacji 61,50 zł płatne zewnętrznej firmie wykonującej inwentaryzacje.

II etap realizacja projektu – 2 500,00 zł brutto.

Kosztem dodatkowym jest koszt montażu dodatkowej pompy do schładzania wody w przypadku nadmiernego nagrzania, koszt montażu zbiornika wody w innym miejscu niż kotłownia, koszt doprowadzenia energii elektrycznej do miejsca lokalizacji układu sterowania umożliwiającym realizację projektu, ponoszone są we własnym zakresie.

Wójt Gminy

Waldemar Raczyński

 

Ankieta dla potrzeb realizacji projektu (plik docx)

Ankieta dla potrzeb realizacji projektu (plik pdf)

meteo LUPN WLU 20190719

GraduatiON mini B6

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

mammografia 2019 08 07