dla50 plus 200x100min

www.fil.lublin.pl

 

Od  1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpoczęła realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:

 • bialskiego
 • Powiat m. Biała Podlaska
 • chełmskiego
 • Powiat m. Chełm
 • hrubieszowskiego
 • janowskiego
 • krasnostawskiego
 • kraśnickiego
 • lubartowskiego
 • opolskiego
 • parczewskiego
 • radzyńskiego
 • świdnickiego
 • tomaszowskiego
 • włodawskiego
 • zamojskiego
 • Powiat m. Zamość

zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).

Wsparciem objętych zostanie 50 osób (w tym 25 kobiet) bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych.

Priorytetowo traktowane będą:

 • kobiety (w tym powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dzieci)
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze:
 • opracowanie Indywidualnych Planów Działań
 • szkolenie „ABC przedsiębiorczości i tworzenia biznesplanu”
 • doradztwo indywidualne z zakresu sporządzania wniosków o finansowe wsparcie inwestycyjne i pomostowe oraz biznesplanu
 1. Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości: jednorazowe wsparcie kapitałowe dla 35 osób w kwocie maksymalnie 40.000,00zł. ułatwiające sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych, umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa
 2. Wsparcie pomostowe:
 3. Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze:
 • Warsztaty z zakresu prawidłowego wydatkowania i rozliczania wsparcia finansowego i pomostowego
 • Indywidualne konsultacje tematyczne zgodnie z Indywidualnym Planem Działania z zakresu rozliczania dotacji, przygotowania wniosku o wsparcie pomostowe, prawa, marketingu, księgowości
 1. Podstawowe wsparcie pomostowe – udzielane 35 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwiających pokrycie obligatoryjnych opłat, ponoszonych niezależnie od poziomu przychodów
 2. Przedłużone wsparcie pomostowe - udzielane 18 osobom w kwocie do 1.000,00 zł. w formie comiesięcznych transz dotacji przez 5 kolejnych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe (książka, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);
 • wyżywienie podczas szkoleń;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

 

Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:

 

Dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie dostępne będę na stronie www.fil.lublin.pl

w połowie grudnia 2013 roku.

Stary Zamość 08.11.2013 r.


Informujemy o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie 4 warsztatów 2 dniowych dotyczących tradycji kulinarnych regionu Zamojszczyzny, operacja pt. „Przez Stary Zamość - szlakiem tradycji i smaku".
Wpłynęło 3 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, kryterium wyboru: najniższa cena.
1. Culinaria Adam Kot Zamość Netto 8 470,00 zł Brutto 11 000,00 zł
2. Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Zamość
Netto 13 000,00 zł Brutto13 000,00 zł
3. WAK Robert Harna Warszawa Netto 27 600,00 zł Brutto 33 948,00 zł

 

Dyrektor GOK
Magdalena Sienkiewicz-Karwacka

Stary Zamość 07.11.2013 r.


Informujemy o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty na wydruk skład oraz oprawę graficzną książeczki pt. „Przez Stary Zamość - szlakiem tradycji i smaku".
Wpłynęło 18 ofert. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, kryterium wyboru: najniższa cena.
Wybrano ofertę Awi-Graf Szczecin.

1. Awi-Graf Iwona Kopytowska Szczecin Netto 4 250,00 zł Brutto 4 462,50 zł
2. „Janter" Biskupiec Netto 4 450,00 zł Brutto 4 672,50 zł
3. Drukarnia Bielsko-Biała Netto 4 790,00 zł Brutto 5 029,50 zł
4. Drukarnia Biały Kruk Białystok Netto 4 990,00 zł Brutto 5 239,50 zł
5. Partner Białystok Netto 5 170,00 zł Brutto 5 428,50 zł
6. GreenART Jacek Kardasz 5 500,00 zł Brutto 5 575,00 zł
7. PPU „Stolgraf" Pasternak, Radziewicz Sp. J. Netto 5 540,00 zł Brutto 5 817,00 zł
8. Drukarnia Printgraph Netto 5 550,00 zł Brutto 5 827,50 zł
9. Offesetdruk i media Cieszyn Netto 5 600,00 zł Brutto 6 888,00 zł
10. Drukarnia Diament Netto 6 039,00 zł Brutto 6 340,95 zł
11. Wydawnictwo TAWA Taurogiński Waldemar Chełm Netto 6 400,00 zł Brutto 6 720,00 zł
12. Wydawnictwo Progress Brutto 6 950,00 zł
13. Eureka Plus Netto 6 660,00 zł Brutto 6 993,00 zł
14. Drukarnia Triada Netto 6 870,00 zł Brutto 7 213,50 zł
15. Agencja Wydawniczo-Reklamowa Magic Netto 7 230,00 zł Brutto 7 591,50 zł
16. Studio Graficzne Piotr Kurasiak Jawor Netto 7 775,00 zł Brutto 8 163,75 zł
17. Promoship Sp.J. Lublin Netto 11 285,00 zł Brutto 13 881,00 zł
18. Wydawnictwo Ekwita Magdalena Misuno Gdańsk Netto 12 200,00 zł Brutto 12 810,00 zł

 

Dyrektor GOK
Magdalena Sienkiewicz Karwacka

W dniu 06.11.2013 r. w związku z zaproszeniem do składania ofert na kompleksowe przygotowanie i realizacje 6 godzinnego programu artystycznego imprezy pt. „Starozamojski Piknik Rodzinny 2014 r." wybrano najkorzystniejszą ofertę (kryterium wyboru: najniższa cena). Z pośród 16 złożonych wybrano ofertę „A-Z Impreza" z Radomia.


1. „A-Z Impreza" Radom brutto 18.683,00 zł
2. Zdzisława Cyc Komarów brutto 19 680,00 zł
3. Anna Szymańska Tyburek Lublin brutto 21 525,00 zł
WPŁYNĘŁA PO TERMINIE
4. Go2events Kraków brutto 23 185,50 zł
5. MPL art. Kraków brutto 24 477,00 zł
6. Impressio Zamość brutto 24 575,40 zł
7. Zdzisława Cyc Komarów brutto 24 600,00 zł
8. Fanfara Lublin brutto 24 969,00 zł
9. Dach-complex Gostynin brutto 25 521,89 zł
WPŁYNĘŁA PO TERMINIE
10. Eventer Lublin brutto 26 445,00 zł
11. Paweł Kordyś brutto 28 536,00 zł
12. Beststar 29 581,50 zł
13. Do-re-mi Warszawa brutto 31 980,00 zł
14. DETE Leszno brutto brutto 34 317,00 zł,
14a. DETE Leszno brutto 35 128,80 zł
15. Ćmilów brutto 44 895,00 zł
16. Easy brutto 141 117,90 zł

Dyrektor GOK
Magdalena Sienkiewicz Karwacka

Stary Zamość 23.10.2013 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Starym Zamościu
Stary Zamość 5a
22-417 Stary Zamość
Tel. 84 615 34 29
NIP 922-12-03-717

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Przeprowadzenie 4 warsztatów kulinarnych (po dwa dni w miesiącach grudzień 2013, luty 2014, kwiecień 2014 i czerwiec 2014 ) dotyczących tradycji kulinarnych regionu Zamojszczyzny.

Szczegółowy zakres tematyczny (każdego dnia przygotowujemy 5 potraw) :

1 dwudniowe spotkanie – potrawy świąteczne bożonarodzeniowe (GRUDZIEŃ 2013)

 • pierwszy dzień – ciasta i desery
 • drugi dzień – dania świąteczne (spotkanie zakończone wspólna wigilią : ilość osób 40)

ponadto: dekoracja stołu świątecznego, składanie serwetek, savoir vivre przy stole.

2 dwudniowe spotkanie- potrawy wielkopostne (LUTY 2014)

 • pierwszy dzień - potrawy wielkopostne
 • drugi dzień – potrawy związane z tłustym czwartkiem

3 dwudniowe spotkanie – potrawy wielkanocne (KWIECIEŃ 2014)

 • pierwszy i drugi dzień potrawy związane z tradycją Wielkanocy

ponadto: Gminny Ośrodek Kultury przygotuje wystawę pisanek wykonanych tradycyjnymi technikami, oraz spotkanie z lokalną twórczynią ludową, która opowie o technikach wykonywania pisanek.

4 dwudniowe spotkanie – kuchnia tradycyjna regionalna (CZERWIEC 2014)

 • pierwszy i drugi dzień – potrawy związane wyłącznie z tradycyjną kuchnia regionalną

W każdym warsztacie będzie uczestniczyło 20 osób a ich rekrutacją zajmie się Gminny Ośrodek Kultury w Starym Zamościu.

 

 

Oferta powinna obejmować:

- zakup produktów spożywczych i innych artykułów niezbędnych do przygotowania przez uczestników pięciu tradycyjnych potraw podczas każdego warsztatu,

- dojazd na miejsce organizacji warsztatów,

- prowadzenie warsztatów wraz z krótką prezentacją dotyczącą historii kulinarnej regionu

- opracowanie przepisów oraz sposobu przygotowania potraw wykonywanych podczas warsztatów i udostępnienie ich przedstawicielom GOK w Starym Zamościu w celu wydania przewodnika kulinarnego tradycyjnych potraw Zamojszczyzny pt. „Przez Stary Zamość – szlakiem tradycji i smaków”.

 

Termin składania ofert do 6 listopada 2013 r. (pocztą, osobiście lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Cena brutto za 1 warsztat.: ……………….…..

Cena netto za 1 warsztat ……………………..

Cena brutto łącznie: …………………………

Cena netto łącznie ……………………………

 

 

5.11.2013 r.

 

Informacja

 

uzupełnienie zapytania ofertowego na przygotowanie 4 warsztatów kulinarnych – dwudniowych

 

o wykonanie i przeprowadzenie badań sanitarno- epidemiologicznych dla uczestników warsztatów kulinarnych.

 

Przewidywana ilość osób, które będą poddane badaniom 30 osób ( jednocześnie jest to maksymalna ilość uczestników biorących udział we wszystkich warsztatach, przy czym jednorazowo jest to 20 osób).

 

 

 

Dyrektor GOK

Magdalena Sienkiewicz-Karwacka