Stary Zamość, 23 września 2018 r.

KOMUNIKAT

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia (po przegotowaniu) z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) zawiadomił, że wyniki analiz próbek wody pobranych
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba gm. Stary Zamość wykazały:

- warunkową przydatności wody do spożycia przez ludzi (po przegotowaniu).

W związku z powyższym została wydana decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia.

Ponadto informuję, że:

1. Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości:

BOROWINA, CHOMĘCISKA DUŻE I,  CHOMĘCISKA DUŻE II, CHOMĘCISKA MAŁE, KOLONIA KRASNE, MAJDAN SITANIECKI, NOWA WIEŚ, PODKRASNE, PODSTARY ZAMOŚĆ, PODSTARY ZAMOŚĆ DOŁY, STARY ZAMOŚĆ, STARY ZAMOŚĆ GOŚCINIEC, WIERZBA PIERWSZA, WIERZBA DRUGA, CZĘŚĆ SOŁECTWA WISŁOWIEC KOLONIA.   

2. Zostały przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów: Bakterii grupy coli.

3. Gmina Stary Zamość rozpoczęła dezynfekcję wody w studni i na sieci wodociągowej.

 

>Wójt Gminy Stary Zamość

Waldemar Raczyński

Stary Zamość, 21 września 2018 r.

 

KOMUNIKAT

o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) zawiadamia, że wyniki analiz próbek wody pobranych
wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba gm. Stary Zamość wykazały:

- brak przydatności wody do spożycia

 

przez ludzi, dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego, tj. bakterii grupy coli i nakazuje unieruchomienie ww. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Jednocześnie zezwala po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów na utrzymanie wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody do celów sanitarnych (spłukiwanie ustępów).

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody.

Ponadto informuję, że:

1. Wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości:

BOROWINA, CHOMĘCISKA DUŻE I, CHOMĘCISKA DUŻE II, CHOMĘCISKA MAŁE, KOLONIA KRASNE, MAJDAN SITANIECKI, NOWA WIEŚ, PODKRASNE, PODSTARY ZAMOŚĆ, PODSTARY ZAMOŚĆ DOŁY, STARY ZAMOŚĆ, STARY ZAMOŚĆ GOŚCINIEC, WIERZBA PIERWSZA, WIERZBA DRUGA, CZĘŚĆ SOŁECTWA WISŁOWIEC KOLONIA.  

2. Zostały przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów: Bakterii grupy coli.

3. Gmina Stary Zamość rozpoczęła dezynfekcję wody w studni i na sieci wodociągowej.

Waldemar Raczyński

Wójt Gminy Stary Zamość

Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzba.

Czyste Powietrze

czyste powietrze ekodoplatyWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w ramach ogólnokrajowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Do składania wniosków zapraszamy właścicieli nieruchomości położonych na terenie województwa lubelskiego.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Wszelkie informacje na stronie http://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

meteo 20180409

Zbiórka krwi odbędzie się w środę, 22 sierpnia 2018 roku w godzinach 8.30-14.00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4). Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec województwa lubelskiego.

oddanie krwi 01
oddanie krwi 02

oddanie krwi RCKiK krew