Dnia 11.09.2019 w godzinach 10.00 – 13.30 odbędzie się w Zamościu przy ulicy Partyzantów 3, spotkanie informacyjne dla osób, które chcą pozyskać środki na założenie swojej działalności gospodarczej.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się wypełniając formularz rekrutacyjny:

https://formularze.rpo.lubelskie.pl/public-app/form/30

Na spotkaniu będzie można uzyskać informację na temat aktualnej oferty z Funduszy Europejskich w tym o systemie startupów, działaniu 9.3 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Rozwój przedsiębiorczości oraz o niskooprocentowanych kredytach/pożyczkach.

Więcej informacji dostępnych jest pod poniższym linkiem:

https://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-59-spotkanie_informacyjne_w_zamosciu_pt.html

 

2019 09 11 spotkanie informacyjne

meteo LUK 06 20190828

Ogłoszenie

 

Gmina Stary Zamość posiada do nieodpłatnego przekazania drewniane skrzydła okien bez futryn pochodzące z demontażu okien w budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Stary Zamość w dni robocze w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30.

meteo LUW 0620 UP 20190828

pomoc zywnosciowa logo 2014 2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Zamościu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ (Podprogram 2019) będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł. dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się w terminie od 01 sierpnia do 30 września 2019 roku. do tutejszego GOPS w celu zakwalifikowania do POPŻ. Należy zgłosić się z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi aktualne dochody.

W ramach Podprogramu 2019 prowadzone będą także działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności w Lublinie na rzecz osób korzystających z POPŻ, przy współpracy z OPS m.in.:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;

W celu uzyskania szerszej informacji na temat Podprogramu 2019 prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Zamościu tel. 84 616 32 43, tel. komórkowy 512434980 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o terminach dystrybucji żywności i warsztatach będzie podana w sposób zwyczajowo przyjęty, tj, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach oraz informacja na stronie internetowej Gminy.