ostrzezenie meteo na 10 12 2017

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE PRZED PLANOWANYMI NABORAMI WNIOSKÓW

W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na następujące zakresy:


- wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nabór nr 1/2018), 
- wsparcia dla budowania powiązań podmiotów w zakresie tworzenia i rozwoju usług lokalnych, usług turystycznych lub krótkich łańcuchów dostaw (nabór nr 2/2018),
- promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych (nabór nr 3/2018),
- konserwacja i rewitalizacja obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, przyrodniczym lub kulturowym (nabór nr 4/2018),
- zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez tworzenie i doposażenie muzeów lub obiektów pełniących ich funkcje (nabór nr 5/2018), oraz
- budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych i społecznych (nabór nr 6/2018)


zapraszamy wnioskodawców na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

Termin szkolenia: 29.11.2017r.:
godz. 9.00 – dla naborów nr 1/2018 oraz 2/2018
godz. 11.00 – dla naborów nr 3/2018, 4/2018, 5/2018 i 6/2018

Miejsce szkolenia: Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!!!

LGD Ziemia Zamojska

LGD ziemia zamojska szary

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” ogłasza konkurs na najciekawszą inicjatywę lokalną w 2016 roku.

Celem konkursu jest pobudzenie aktywności organizacji i grup nieformalnych do podejmowania działań na rzecz środowisk lokalnych, a także wyróżnienie organizacji podejmujących najciekawsze inicjatywy służące aktywizacji mieszkańców. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych mających siedzibę, filię, bądź prowadzących działalność na obszarze LGD „Ziemia Zamojska” tj. na terenie gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość, Sułów.

Zgłoszenia należy nadsyłać/składać w terminie od 6.11.2017 r. do 30.11.2017 r. w Biurze LGD „Ziemia Zamojska”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu oraz dołączenie prezentacji (np. w formie multimedialnej) dotyczącej zgłaszanej inicjatywy.

Zachęcamy do udziału.

LGD Ziemia Zamojska

 

docPobierz formularz zgłoszenia

pobierzPobierz Regulamin

plakat sady 2017

rodzina wspierajaca