meteo LUW 0620 OM 20191204

2019 11 12 fio

W Narodowym Instytucie Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego finalizowane są prace związane z ogłoszeniem Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, edycja na rok 2020.
W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursu FIO 2020 w dniu 11.12.2019 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych uprawnionych do ubiegania się o dotację na projekty społeczne w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2020, priorytet 2-4.

 


Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.00 i wzorem lat ubiegłych potrwa ok 2 godzin. W trakcie spotkania przedstawiciele NIW-CRSO omówią założenia regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na rok 2020, przedstawią informacje o Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) oraz odpowiedzą na pytania organizacji, związane z możliwością otrzymania dofinansowania. Udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji.
Dzięki wsparciu organizacje pozarządowe z terenu Lubelszczyzny będą miały większą szanse na uzyskanie środków finansowych z Programu na realizację inicjatyw lokalnych.

 

FIO edycja 2020 otwarty konkurs ofert

 

 

Pobierz Informację do wypełnienia o stanie folii i innych odpadów (wersja dokumentu)

Pobierz Informację do wypełnienia o stanie folii i innych odpadów (wersja PDF)

 

Wójt Gminy Stary Zamość informuje, że Gmina Stary Zamość zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Powyższe dane są niezbędne do przygotowania wniosku o dotację.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Stary Zamość ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, wówczas rolnicy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie do folii rolniczej, siatki do owijania balotów, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag.

W związku z powyższym rolnicy mogą składać informację o w/w odpadach w terminie
do 30.11.2019 r. w Urzędzie Gminy Stary Zamość pok. nr 9.